Điều khoản và Chính sách của Bizfly

I. CHATBOT
1. Điều khoản

Tùy thuộc cách bạn cài đặt dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể sử dụng một số chức năng được cung cấp bởi các bên thứ ba. Một số chức năng này cần thêm thông tin hoặc dữ liệu cá nhân được xử lý bởi chúng tôi hoặc bên thứ ba. Xin lưu ý rằng bạn vẫn là khách hàng của chúng tôi, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân để xử lý dữ liệu cá nhân theo chức năng đã cài đặt cho người dùng của bạn, dịch vụ của chúng tôi vẫn là bộ xử lý của dữ liệu đó. Vì vậy, việc tuân thủ quy luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với người dùng của bạn là trách nhiệm của bạn.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi về vấn đề này như sau:

**********************

Chuyển dữ liệu trên Dịch vụ của chúng tôi sang Google sheet:

 

Dịch vụ của chúng tôi có chức năng gửi dữ liệu từ chatbot messenger mà bạn đã tạo trên nền tảng Bizfly tới Google Sheet. Bạn có thể cung cấp nội dung cho các trang tính này và chia sẻ một số thông tin nhất định, ví dụ: địa chỉ email của người dùng bot. Nếu bạn muốn sử dụng chức năng này, việc xử lý một số dữ liệu là bắt buộc và sẽ chỉ được thực hiện thay mặt bạn.

Với mục đích này, chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân, đặc biệt là ID Google hoặc địa chỉ email. Ngoài ra, chúng tôi thu thập dữ liệu kỹ thuật, chẳng hạn như access token, refresh token hoặc ID bảng tính.

Tất cả thông tin chúng tôi thu thập được chỉ được xử lý để cung cấp các chức năng như đã mô tả ở trên. Ngoại trừ địa chỉ email của quản trị viên bot có thể được chia sẻ với các quản trị viên khác trong phạm vi cần thiết để cung cấp chức năng trên, không có dữ liệu được xử lý nào được chia sẻ với các bên thứ ba nếu như không được nêu trong chính sách này.

 

Để tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu, chúng tôi đề xuất bạn nên thông báo cho người dùng của mình về việc xử lý này bằng cách thêm đoạn sau vào chính sách bảo mật của bạn

 

“Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng các công cụ của bên thứ ba, trong đó, chúng tôi sử dụng các dịch vụ của Bizfly. Bizfly là một nền tảng trực tuyến cho phép chúng tôi dễ dàng xây dựng, lưu trữ và quản lý các chatbot. Chúng tôi sử dụng một số chức năng nhất định cho phép gửi dữ liệu tới Google Sheet được cung cấp bởi một chatbot mà chúng tôi đã xây dựng trên nền tảng Bizfly. Để bạn có thể sử dụng chức năng này, việc Bizfly và Google xử lý một số dữ liệu nhất định là bắt buộc. Với mục đích này, chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ email. Ngoài ra, chúng tôi thu thập dữ liệu kỹ thuật, chẳng hạn như access token, refresh token hoặc ID bảng tính. Tất cả thông tin chúng tôi thu thập được xử lý chỉ để cung cấp các chức năng như được mô tả ở trên. Không có dữ liệu được xử lý nào được chia sẻ với các bên thứ ba ngoài những bên đã nêu trong Chính sách bảo mật này.”

 
2. Chính sách

ĐIỀU 1: QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

Là các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ Bizfly của Công ty cổ phần VCCorp mà người dùng dịch vụ phải tuân thủ.

 

ĐIỀU 2: THAY ĐỔI QUY ĐỊNH

Chúng tôi có thể thay đổi quy định theo các chính sách của công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải bản cập nhật lên Bizfly.vn, phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm được đăng. Sau khi quy định mới có hiệu lực, việc thành viên vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ của Bizfly có nghĩa rằng thành viên đã chấp nhận tất cả các quy định mới.

 

ĐIỀU 3: NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Là người đăng ký tài khoản và khởi tạo Bot Chat trên Bizfly là người đã đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định của Công ty cổ phần VCCorp và được công ty chấp nhận sự đăng ký đó.

 

ĐIỀU 4: QUẢN LÝ THÔNG TIN

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, Bizfly không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ tài khoản của người dùng. Bizfly không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Bizfly.vn.

 

ĐIỀU 5: TẠM NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Bizfly.vn có quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:

- Người dùng dùng Bizfly.vn vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm điều khoản và chính sách của Bizfly; vi phạm văn hóa, truyền thống, đạo đức xã hội; vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc…

- Người dùng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

- Người dùng lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích vi phạm pháp luật, đặc biệt là các dữ liệu mang tính vi phạm pháp luật về sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền sỡ hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kỳ cá nhân nào.

- Người dùng sử dụng Bizfly.vn để xâm hại một website khác

- Người dùng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

- Người dùng sử dụng Bizfly.vn hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến khách hàng khác của Bizfly.vn

- Người dùng không thanh toán các chi phí đúng hạn.

 

ĐIỀU 6: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ

Người dùng có trách nhiệm đảm bảo an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của mình và ngay lập tức thông báo cho Bizfly.vn khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép vào tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

 

ĐIỀU 7: SỬ DỤNG EMAIL

Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư được sử dụng để đăng ký tài khoản của mình tại Bizfly.vn

 

ĐIỀU 8: TRÁCH NHIỆM CỦA BIZFLY.VN KHI NGƯNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Bizfly.vn sẽ hoàn lại tiền phí dịch vụ của quãng thời gian mà khách hàng đã đóng phí nhưng không sử dụng được dịch vụ của Bizfly.vn do Bizfly.vn ngưng cung cấp dịch vụ, trừ việc ngừng cung cấp dịch vụ thuộc một trong các trường hợp được nêu tại điều 5 Chính sách này.

 

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, LUẬT ÁP DỤNG

Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và Bizfly, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp hai bên không tự giải quyết được tranh chấp bằng hòa giải sẽ được đưa ra toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.

 

ĐIỀU 10: CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CỦA BÊN THỨ BA

Tùy thuộc cách bạn cài đặt dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể sử dụng một số chức năng được cung cấp bởi các bên thứ ba. Một số chức năng này cần thêm thông tin hoặc dữ liệu cá nhân được xử lý bởi chúng tôi hoặc bên thứ ba. Xin lưu ý rằng bạn vẫn là khách hàng của chúng tôi, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu hiện hành để xử lý dữ liệu cá nhân theo chức năng đã cài đặt cho người dùng của bạn và dịch vụ của chúng tôi vẫn là bộ xử lý của dữ liệu đó. Vì vậy, việc tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành đối với người dùng của bạn là trách nhiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi về vấn đề này như sau:

Chuyển dữ liệu trên Dịch vụ của chúng tôi sang Google Sheet: Dịch vụ của chúng tôi có chức năng gửi dữ liệu từ chatbot messenger mà bạn đã tạo trên nền tảng Bizfly tới Google Sheet. Bạn có thể cung cấp nội dung cho các trang tính này và chia sẻ một số thông tin nhất định, ví dụ: địa chỉ email của người dùng bot. Nếu bạn muốn sử dụng chức năng này, việc xử lý một số dữ liệu là bắt buộc và sẽ chỉ được thực hiện thay mặt bạn. Với mục đích này, chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân, đặc biệt là ID Google hoặc địa chỉ email. Ngoài ra, chúng tôi thu thập dữ liệu kỹ thuật, chẳng hạn như access token, refresh token hoặc ID bảng tính. Tất cả thông tin chúng tôi thu thập được chỉ được xử lý để cung cấp các chức năng như đã mô tả ở trên. Ngoại trừ địa chỉ email của quản trị viên bot có thể được chia sẻ với các quản trị viên khác trong phạm vi cần thiết để cung cấp chức năng trên, không có dữ liệu được xử lý nào được chia sẻ với các bên thứ ba nếu như không được nêu trong chính sách này. Để tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu, chúng tôi đề xuất bạn nên thông báo cho người dùng của mình về việc xử lý này bằng cách thêm đoạn sau vào chính sách bảo mật của bạn

“Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng các công cụ của bên thứ ba, trong đó, chúng tôi sử dụng các dịch vụ của Bizfly. Bizfly.vn là một nền tảng trực tuyến cho phép chúng tôi dễ dàng xây dựng, lưu trữ và quản lý các chatbot. Chúng tôi sử dụng một số chức năng nhất định cho phép gửi dữ liệu tới Google Sheet được cung cấp bởi một chatbot mà chúng tôi đã xây dựng trên nền tảng Bizfly. Để bạn có thể sử dụng chức năng này, việc Bizfly và Google xử lý một số dữ liệu nhất định là bắt buộc. Với mục đích này, chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ email. Ngoài ra, chúng tôi thu thập dữ liệu kỹ thuật, chẳng hạn như access token, refresh token hoặc ID bảng tính. Tất cả thông tin chúng tôi thu thập được xử lý chỉ để cung cấp các chức năng như được mô tả ở trên. Không có dữ liệu được xử lý nào được chia sẻ với các bên thứ ba ngoài những bên đã nêu trong Chính sách bảo mật này.”

 

II. EMAIL
1. Điều khoản

ĐIỀU I: QUY ĐỊNH SỬ DỤNG CHUNG

Là các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên Bizfly.vn mà người sử dụng phải tuân thủ

 

ĐIỀU II: THAY ĐỔI QUY ĐỊNH

Chúng tôi có thể thay đổi quy định cho phù hợp với chính sách của công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải lên Bizfly.vn, phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm được đăng. Sau khi quy định mới có hiệu lực, việc thành viên vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ của Bizfly có nghĩa rằng thành viên đã chấp nhận tất cả các quy định mới

 

ĐIỀU III: QUẢN LÝ THÔNG TIN

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, Bizfly.vn không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ website của người dùng. Bizfly.vn không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Bizfly.vn.

 

ĐIỀU IV: TẠM NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Bizfly.vn có quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:

- Người dùng Bizfly.vn vào bất kỳ mục đích/hình thức vi phạm điều khoản và chính sách của Bizfly; vi phạm văn hóa, truyền thống, đạo đức xã hội; vi phạm pháp luật Việt, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc…

- Người dùng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

- Người dùng lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích vi phạm pháp luật, đặc biệt là các dữ liệu mang tính vi phạm pháp luật về sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kỳ cá nhân nào.

- Người dùng sử dụng website để xâm hại một website khác.

- Người dùng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

- Người dùng sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến khách hàng khác của Bizfly.vn.

- Người dùng không thanh toán các chi phí đúng hạn.

 

ĐIỀU V: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ

Người dùng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của mình và ngay lập tức thông báo cho Bizfly.vn khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép vào tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

 

ĐIỀU VI: SỬ DỤNG EMAIL

Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình.

 

 

 

ĐIỀU VII: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, LUẬT ÁP DỤNG

Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và Bizfly, hai bên sẽ đàm phán, hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp hai bên không tự giải quyết được, tranh chấp sẽ đưa ra tòa án kinh tế Hà Nội giải quyết.

 

2. Chính sách

Bizfly thu thập địa chỉ email của người dùng gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông qua việc khảo sát và đăng ký. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, số thẻ tín dụng, … Bizfly cam đoan bảo vệ an toàn thông tin thẻ tín dụng của bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu thông tin. Tuy nhiên, một số thông tin thu thập từ bạn và về bạn được sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi với bạn. Những thông tin chúng tôi thu thập sẽ không được chia sẻ với bạn, bán hoặc cho thuê, ngoại trừ một số trường hợp sau đây:

- Bizfly có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng của bất kỳ người nào theo định pháp luật và theo yêu cầu của bên thứ ba có thẩm quyền, bao gồm cả yêu cầu của Cơ quan nhà nước.

- Bizfly hợp tác với các công ty khác đại diện chúng tôi ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải chia sẻ thông tin của bạn với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Bizfly cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của bạn.

-  Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về bạn nếu chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang web của Bizfly trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

- Bảng tóm tắt này được cung cấp cho bạn vì lợi ích của bạn và không ràng buộc pháp lý. Xin vui lòng đọc Điều khoản Dịch vụ một cách toàn diện để nắm rõ.

 

 

 

III. WEBSITE
    1. Điều khoản

Bằng việc chấp nhận sử dụng các dịch vụ của hệ thống Bizfly.vn, khách hàng đã hiểu và đồng ý với các điều khoản được nêu dưới đây:

 

ĐIỀU I: QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

Là các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ Bizfly.vn mà người sử dụng phải tuân thủ.

 

ĐIỀU II: THAY ĐỔI QUY ĐỊNH

Chúng tôi có thể thay đổi quy định theo các chính sách của công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải lên Bizfly.vn, phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm được đăng. Sau khi quy định mới có hiệu lực, việc thành viên vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ của Bizfly có nghĩa rằng thành viên đã chấp nhận tất cả các quy định mới.

 

ĐIỀU III: NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Là người đăng ký tài khoản và khởi tạo dịch vụ trên Bizfly.vn theo quy định của Công ty Cổ phần VCCorp và được công ty chấp nhận.

 

ĐIỀU IV: QUẢN LÝ THÔNG TIN

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, Bizfly.vn không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ phần mềm, website của người dùng. Bizfly.vn không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Bizfly.vn.

 

ĐIỀU V: TẠM NGƯNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Bizfly.vn có quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:

- Người dùng Bizfly.vn vào bất cứ mục đích/hình thức nào vi phạm điều khoản và chính sách của Bizfly; vi phạm văn hóa, truyền thống, đạo đức xã hội; vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc…

- Người dùng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

- Người dùng lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích vi phạm pháp luật, đặc biệt là các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kỳ cá nhân nào.

- Người dùng sử dụng website để xâm hại một website khác.

- Người dùng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

- Người dùng sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến khách hàng khác của Bizfly.vn.

- Người dùng không thanh toán các chi phí đúng hạn.

 

ĐIỀU VI: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ

Người dùng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của mình và ngay lập tức thông báo cho Bizfly.vn khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

 

ĐIỀU VII: SỬ DỤNG EMAIL

- Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình.

- Việc cung cấp email và đăng ký dùng thử đồng nghĩa với việc người dùng đồng ý nhận email marketing từ Bizfly.vn.

 

ĐIỀU VIII: QUY ĐỊNH VỀ CHÂN TRANG WEBSITE

Các website sau khi hoàn thiện và bàn giao cho Khách hàng đều được xác nhận bởi dòng chữ "Cung cấp bởi Bizfly.vn" có gắn link về trang chủ http//www.bizfly.vn và để chế độ “_nofollow_” tại vị trí chân trang website. Tương tự như tem bảo hành đối với các sản phẩm khác, điều này xác nhận trách nhiệm của Bizfly.vn cũng như đảm bảo quyền lợi sử dụng các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng đối với website.

 

ĐIỀU IX: TRÁCH NHIỆM CỦA BIZFLY.VN KHI NGƯNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Bizfly.vn sẽ hoàn lại tiền tương ứng với khoản tiền người dùng đã thanh toán nhưng chưa sử dụng/chưa sử dụng hết dịch vụ trong trường hợp ngưng cung cấp dịch vụ, trừ việc ngưng cung cấp dịch vụ thuộc một trong các trường hợp nêu tại Điều 5 Chính sách này.

 

ĐIỀU X: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, LUẬY ÁP DỤNG

Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng Bizfly, hai bên sẽ đàm phán, hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp hai bên không tự giải quyết được, tranh cấp sẽ được đưa ra toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.

 

2. Chính sách

Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nỗ lực tối đa để bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Chính sách này mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của Bizfly.vn. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của Bizfly.vn, có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nếu trong Chính sách này. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng bản sửa đổi lên Bizfly.vn, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

 

a. Thông tin chúng tôi thu thập

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên Bizfly.vn, bạn cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau về bạn:

- Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh;

- Họ tên, tuổi, địa chỉ cư trú;

- Email, số điện thoại di động, số điện thoại cố định

- Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang bạn xem, thời gian bạn viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.

 

b. Bizfly.vn bảo vệ và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, chúng tôi bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của pháp luật về bảo mật thông tin. Bizfly.vn thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và chúng tôi chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống Bizfly.vn.

 

c. Sử dụng thông tin của bạn

Mục tiêu của Bizfly.vn là mang lại cho doanh nghiệp, người dùng một hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm:

- Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của bạn.

- Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của chúng tôi.

- Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website.

- Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng.

- Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.

- So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà bạn cung cấp với bên thứ ba.

 

d. Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:

- Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này.

- Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

- Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc pháp luật.

- Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác.

- Cho các bên thứ ba khác mà chúng tôi có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên Bizfly.vn hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Bizfly.vn.

Không chỉ giới hạn ở những trường hợp nêu trên, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, việc công bố thông tin là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

 

e. Quản lý thông tin trên website

Bạn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin bạn đưa lên website.

 

f. Sử dụng Cookies

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi máy chủ của Bizfly.vn. Chúng tôi sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của bạn.

Cookie sẽ giúp chúng tôi nhận ra bạn nếu bạn truy cập vào nhiều trang trên trang web của chúng tôi trong cùng một phiên, do đó chúng tôi không cần phải hỏi mật khẩu của bạn trên mỗi trang. Sau khi bạn đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu bạn thích. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại Bizfly.vn.

 

 

III. CRM
1. Điều khoản

Khi bạn sử dụng website của Bizfly, mặc nhiên bạn đã đồng ý với các điều khoản sau:

 

ĐIỀU I: VỀ VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN WEBSITE BIZFLY

Bất kì trường hợp nào sử dụng lại thông tin của Bizfly đều phải ghi rõ nguồn gốc là từ Bizfly. Bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bất cứ thành phần nào của website Bizfly hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong website bằng bất cứ hình thức nào nếu không được sự đồng ý của Bizfly.

Trường hợp thông tin trên website của chúng tôi có nguồn gốc t một bên thứ ba thì người sử dụng lại các thông tin này phải ghi rõ nguồn gốc là từ bên thứ ba đó.

 

ĐIỀU II: VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BIZFLY

Khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, nghĩa là bạn đã đồng ý:

- Cho phép Bizfly toàn quyền sử dụng thông tin và cấp phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) để sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, làm cho phù hợp, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản phái sinh hoặc tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; bạn cần lưu ý rằng, các bài viết (post) trên diễn đàn, hoặc tại các khu vực được phép có thể tiếp tục hiển thị trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn bị xóa vì bất kỳ lý do gì.

- Bảo rằng bạn có tất cả các quyền pháp lý, tinh thần và các quyền khác cần thiết để cấp phép cho chúng tôi theo điều khoản được quy định trong mục này;

- Thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ), từ chối xuất bản hoặc loại bỏ, hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ nội dung nào bạn cung cấp vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.

 

ĐIỀU III. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ ĐẢM BẢO

Tất cả thông tin chỉ dành cho việc tham khảo tổng quát của bạn. Bizfly không chịu bất cứ trách nhiệm nào về những thông tin đó.

Việc truy cập và sử dụng website do bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi nằm trong dịch vụ của chúng tôi và bị giới hạn bởi pháp luật. Chúng tôi không chứng thực, bảo đảm hoặc bảo hành cho bất cứ vật liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đưa ra thông qua chúng tôi hoặc website của chúng tôi. Chúng tôi không phải là một thành phần tham gia vào bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và một bên thứ ba.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Bizfly không chịu trách nhiệm pháp lý về bạn hoặc bất kỳ người nào cho bất kỳ tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, đặc biệt hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại trong kinh doanh hoặc lợi nhuận, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin của Bizfly, ngay cả khi Bizfly đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó.

Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong Điều khoản sử dụng sẽ được áp dụng với quy mô đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép.

 

Thông tin bổ sung

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Điều khoản sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án coi là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Điều khoản sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị;

Việc bất kỳ bên nào không thể chứng minh được về quyền của mình trong Điều khoản sử dụng sẽ không bị xem là từ bỏ quyền của bên đó và quyền này vẫn còn nguyên giá trị và hiệu lực;

Bạn đồng ý rằng, bất kỳ khiếu tố hoặc tố tụng nào phát sinh từ website này phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc tố tụng ấy phát sinh, nếu không sẽ hoàn toàn vô hiệu;

Chúng tôi có thể chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ của mình theo bản Điều khoản sử dụng này và chúng tôi sẽ được giải phóng khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh sau đó.

 
2. Chính sách

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Bizfly thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng của mình thông qua website của Bizfly: www.Bizfly.vn.

Bizfly cam kết sẽ bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật thông tin” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Bizfly thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Bằng việc đăng ký thông tin cá nhân để sử dụng dịch vụ và sản phẩm của Bizfly, Quý khách đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ và tin tưởng vào chính sách bảo mật này, cũng như những chỉnh sửa, thay đổi đi kèm. Bizfly đề nghị Quý khách nên xem trước nội dung “Chính sách bảo mật thông tin” dưới đây trước khi truy cập các nội dung khác trên website của Bizfly.

 

a. Thu thập thông tin các nhân

Các thông tin thu thập thông qua website của Bizfly sẽ giúp chúng tôi:

Hỗ trợ khách hàng khi đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Bizfly.
Cung cấp cho khách hàng thông tin mới nhất trên website của Bizfly.
Cung cấp các dịch vụ mà khách hàng đăng ký nhận qua email.
Giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Thực hiện các khảo sát người dùng để nâng cấp chất lượng dịch vụ.
Đảm bảo an toàn thông tin và hỗ trợ các các giao dịch thanh toán trực tuyến của khách hàng.
Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Bizfly.

Để đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên website Bizfly, Quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký một số thông tin cá nhân (Họ tên, Email, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin Quý khách khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Bizfly không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thông tin do Quý khách cung cấp.

Bizfly cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang Quý khách xem, số links (liên kết) được truy cập và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Bizfly. Bizfly cũng thu thập các thông tin Cookies mà trình duyệt web (browser) Quý khách sử dụng mỗi khi truy cập vào website Bizfly, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà browser truy xuất đến nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho khách hàng khi truy cập lần sau.

 

b. Sử dụng thông tin cá nhân

Bizfly thu thập và sử dụng thông tin cá nhân quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật thông tin” này.

Trong trường hợp cần thiết, Bizfly có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Quý khách dưới các hình thức như: điện thoại, gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…Quý khách có thể nhận được email định kỳ cung cấp thông tin văn bản hàng tuần (dưới dạng các bản tin), dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới… nếu Quý khách đăng ký nhận email thông báo.

 

c. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin đăng ký của khách hàng sẽ được lưu trữ tại Bizfly trong thời gian sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Bizfly.

 

d. Chia sẻ thông tin cá nhân

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, Bizfly cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách ra bên ngoài.

Việc cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách chỉ được thực hiện trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

- Khi có yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Trong trường hợp mà Bizfly cần bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;

- Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các khách hàng Bizfly;

- Bảo mật thông tin cá nhân;

Khi Quý khách đăng ký thông tin cá nhân cho chúng tôi, Quý khách đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Bizfly cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin theo chuẩn quốc tế nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Bizfly không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn. Bizfly không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Quý khách như các trường hợp Quý khách tự ý chia sẻ thông tin với người khác… Nếu Quý khách không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, chúng tôi khuyên Quý khách không nên gửi thông tin cá nhân đến cho chúng tôi.

Quý khách có trách nhiệm tự bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập dịch vụ, và không chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, Quý khách nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ website đang mở khi rời máy. Bizfly cung cấp công cụ đổi mật khẩu và khuyến cáo Quý khách nên thường xuyên đổi mật khẩu truy cập để đảm bảo thông tin cá nhân. Bizfly không chịu trách nhiệm trong trường hợp Quý khách không truy cập sử dụng được dịch vụ do để lộ mật khẩu.

 

e. Truy xuất thông tin cá nhân

Bất cứ thời điểm nào Quý khách cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân đã đăng ký với Bizfly theo các liên kết (website's links) thích hợp mà Bizfly cung cấp.

 

f. Quy định về “Spam”

Bizfly thực sự quan ngại vấn nạn spam (thư rác), các email mạo danh thư tín chúng tôi gửi đi. Do đó, Bizfly khẳng định chỉ gửi email đến Quý khách khi và chỉ khi Quý khách có đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ từ hệ thống của chúng tôi.

Bizfly cam kết không bán, thuê lại hoặc cho thuê email của Quý khách từ bên thứ ba. Nếu Quý khách vô tình nhận được email không theo yêu cầu từ hệ thống chúng tôi do một nguyên nhân ngoài ý muốn, xin vui lòng nhấn vào link “từ chối nhận” email này được đính kèm hoặc thông báo trực tiếp đến Ban quản trị website.

 

g. Thay đổi về chính sách

Bizfly hoàn toàn có thể thay đổi nội dung Chính sách bảo mật thông tin công bố tại website này; mà không cần phải thông báo trước nhằm phù hợp với các nhu cầu hoạt động của website; cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên dưới.

Nội dung “Chính sách bảo mật thông tin” này chỉ áp dụng tại Bizfly.vn. Chúng tôi khuyến khích Quý khách đọc kỹ chính sách. A toàn và Bảo mật của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. Bizfly không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web thuộc bên thứ ba.

 

h. Thông tin liên hệ

Bizfly luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ quý khách về “Chính sách bảo mật thông tin”.