0 0
day
2 0
hr
0 0
min
0 0
sec

Chìa khoá bứt phá
doanh thu mùa cuối năm

Nhờ sự phát triển của Internet và công nghệ thông tin, các hình thức kinh doanh truyền thống cũng dần chuyển dịch sang những hình thức kinh doanh điện tử. Các hình thức Marketing trực tuyến cũng đang dần phổ biến. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành có tốc độ thay thế và cạnh tranh khốc liệt lại càng cần phải nhanh chóng xây dựng cho mình một chiến lược Marketing online phù hợp. Một trong những hình thức Marketing online phổ biến và bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần phải áp dụng là Email Marketing. Sự kiện "Chìa khoá bứt phá doanh thu mùa cuối năm" với chủ đề "Quy trình tự động hoá Email Marketing tăng tỷ lệ chốt đơn, upsell, cross sell" sẽ mang đến cho bạn:

Cách thức xây dựng luồng mail chăm sóc cho từng nhóm khách hàng mới tự động để tăng tỷ lệ chốt đơn

Các công cụ tạo dựng luồng mail chăm sóc khách hàng để lại thông tin qua các kênh bán của doanh nghiệp

Công thức chuyển đổi khách hàng từ có nhu cầu thành khách hàng tiềm năng qua Email Marketing

Các kịch bản, công cụ để có thể upsale, crosssale khách hàng cũ mùa cuối năm

Sự kiện dành cho ai:
Các trưởng nhóm, trưởng phòng và nhân sự chăm sóc khách hàng muốn tối ưu luồng chăm sóc khách hàng tự động hiệu quả
Các trưởng nhóm, trưởng phòng và nhân sự marketing muốn xây dựng quy trình chuyển đổi khách hàng tiềm năng, tăng tỷ chốt đơn thông qua email MKT tự động