0 0
day
2 0
hr
0 0
min
0 0
sec
DOANH NGHIỆP
CỦA BẠN ĐANG MUỐN
Kết nối đa kênh bán hàng từ tất cả các điểm chạm của khách hàng
Quản lý bán hàng bán hàng từ tất cả các điểm chạm của khách hàng
Quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng chặt chẽ để tăng hiệu suất nhân sự
Sự kiện sẽ mang đến cho khách hàng doanh nghiệp
Cách thức lưu trữ, phân loại, theo dấu và điều hướng data khách hàng trong kinh doanh
Cách thức điều phối data hoàn hảo giữa các phòng ban Marketing - Sales - CSKH
Các công cụ để lưu trữ và tạo phễu data khách hàng, các công cụ để "giao tiếp" với khách hàng mọi lúc mọi "nền tảng"
Sự kiện dành cho ai:

Chủ doanh nghiệp kinh doanh vừa và nhỏ đang muốn tối ưu hoạt động bán hàng và CSkH

Trưởng nhóm, trưởng phòng kinh doanh, marketing của các doanh nghiệp