0 0
day
2 0
hr
0 0
min
0 0
sec
Là chủ Doanh nghiệp bạn đang gặp phải:

thiếu data

Bị phụ thuộc quá nhiều vào các quảng cáo để có khách hàng mới và thiếu data cho sale

chuyển đổi thấp

Không xác định được phương hướng xây dựng, quản lý, tối ưu data khiến data mới thu về nhưng chuyển đổi thấp
Doanh nghiệp cần tối ưu việc sử dụng và khai thác data triệt để, khai thác tăng tỷ lệ chốt, gia tăng khách hàng/đơn hàng
Sự kiện sẽ mang đến cho doanh nghiệp cách nhìn tổng quan về quản trị data, phát hiện ra các thiếu xót trong hệ thống vận hành và lời giải thực tế cho cách xử lý khai thác data:
DN xác định được định hướng và cách thức để gia tăng khách hàng tiềm năng từ tập có sẵn
DN nắm bắt được lỗ hổng xử lý data thực tại của phòng ban ( MKT, Sale, CSKH)
DN biết cách áp dụng thực tế vào quy mô, hoạt động kinh doanh và hệ thống vận hành của mình
Diễn GIả
Ms. Nga Nguyễn Giám đốc Marketing, Bizfly Vccorp

10 năm kinh nghiệm thực chiến trong quản trị data cho các doanh nghiệp B2B, B2C từ các công ty SEMS, BIGCORP ( Epay, Ezsolution, Nextech, Vccorp)

5 năm với vai trò Trưởng phòng Marketing và chuyên gia tư vấn chiến lược Marketing

Agenda 20h00 | 17-01-2022
Phần 1
Cách thức phân tích mô hình kinh doanh của doanh nghiệp để có chiến lược quản trị dữ liệu khách hàng phù hợp
Phần 2
Quy trình khai thác và quản trị data
Phần 3
Lập kế hoạch triển khai và đánh giá hiệu quả đem lại từ việc tối ưu quản trị dữ liệu