0 0
day
2 0
hr
0 0
min
0 0
sec
Là chủ Doanh nghiệp bạn đang gặp phải:
Việc quản lý, chăm sóc khách hàng chưa tối đa, chưa hiệu quả
Việc chuyển đơn/data giữa các bộ phận theo quy trình còn thô sơ, dễ bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn
Chưa biết cách quản lý chiến dịch, phân khúc khách hàng, tích hợp dữ liệu tự động hoá
Sự kiện sẽ mang đến cho khách hàng doanh nghiệp:
Tăng doanh thu, giảm chi phí, Cải thiện chiến lược giữ chân khách hàng
Sử dụng Marketing Automation tạo chiến dịch để thay đổi cách hoạt động của các hoạt động marketing, giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận.
Nâng cao hiệu quả và công suất của đội ngũ marketing và sale, đồng thời nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng thông qua tương tác hiệu quả