*Báo giá chưa bao gồm VAT
Sản phẩm Chi tiết Báo giá Estimated KPI
Fanpage Kênh 14
Social media
Đăng fanpage
Đăng Link - FB Kênh 14 5,000,000 VNĐ/Post Không cam kết
Đăng Link - FB Kênh 14 7,000,000 VNĐ/Post 1000 Like, 80,000 Reach
Đăng Link - FB Kênh 14 12,000,000 VNĐ/Post 4000 Like, 300,000 Reach
Đăng Link - FB Kênh 14 30,000,000 VNĐ/Post 8000 engagement, 800,000 Reach
Đăng Link - FB Kênh 14 50,000,000 VNĐ/Post 15000 engagement, 1,500,000 Reach
Đăng Link Livestream 10,000,000 VNĐ/Post Không cam kết
Đăng Ảnh - FB Kênh 14 12,000,000 VNĐ/Post 4000 Like, 300,000 Reach
Đăng Story 10,000,000 VNĐ/Post Tối đa 2 ảnh/post
Đăng Video ko cam kết 10,000,000 VNĐ/Video Không cam kết
Đăng Video - FB Kênh 14 15,000,000 VNĐ/Video 100K View, 300,000 Reach
Đăng Album Ảnh - FB Kênh 14 15,000,000 VNĐ/5 Ngày Không cam kết KPI, không giới hạn số ảnh
Đăng Album Ảnh - FB Kênh 14 30,000,000 VNĐ/5 Ngày 1000 Like, 300,000 Reach, không giới hạn ảnh
Đăng mốc sự kiện 15,000,000 VNĐ/3 Tuần Không cam kết
Đăng ghi chú - FB Kênh 14 20,000,000 VNĐ Không cam kết
Minigame - FB Kênh 14 20,000,000 VNĐ/Minigame 100 Comment, 500,000 Reach
Ghim Post - FB Kênh 14 10,000,000 VNĐ/Post 2 ngày
Đăng Cover - FB Kênh 14 30,000,000 VNĐ/Post 300,000 Reach
Social Contest - Trọn gói FB Kênh 14 200,000,000 VNĐ/Post 200 người chơi, 10K Like, 800,000 Reach
Fanpage Welax - Check báo giá chi tiết Link
Sản phẩm Chi tiết Báo giá Estimated KPI
Fanpage Afamily, Autopro
Social media
Đăng fanpage
Đăng Link 3,000,000 VNĐ/Post Không cam kết
Đăng Link 5,000,000 VNĐ/Post 1000 Like, 100K Reach
Đăng Link 10,000,000 VNĐ/Post 4000 Like, 300,000 Reach
Đăng Link 30,000,000 VNĐ/Post 8000 engagement, 800,000 Reach
Đăng Link 50,000,000 VNĐ/Post 15000 engagement, 1,500,000 Reach
Đăng Link Livestream 5,000,000 VNĐ/Post Không cam kết
Đăng Ảnh - FB Kênh 5,000,000 VNĐ/Post 1000 Like, 100K Reach
Đăng Ảnh - FB Kênh 10,000,000 VNĐ/Post 4000 Like, 300K Reach
Đăng Video - FB Kênh 6,000,000 VNĐ/Video Không cam kết
Đăng Video - FB Kênh 10,000,000 VNĐ/Video 50K View, 100K Reach
Đăng Album Ảnh - FB Kênh 15,000,000 VNĐ/Album 1000 Like, 100K Reach
Đăng Minigame - FB 10,000,000 VNĐ/Minigame 100 comment
Đăng ghi chú - FB Kênh 10,000,000 VNĐ/Ghi chú Không cam kết
Ghim Post - FB Kênh 5,000,000 VNĐ/5 ngày 2 ngày
Đăng Cover - FB Kênh 10,000,000 VNĐ/5 ngày Không cam kết
Sản phẩm Chi tiết Báo giá Estimated KPI
Fanpage GenK, GameK, Soha
Social media
Đăng fanpage
Đăng Link 4,000,000 VNĐ/Post Không cam kết
Đăng Link 6,000,000 VNĐ/Post 1000 Like, 100K Reach
Đăng Link 11,000,000 VNĐ/Post 4000 Like, 300,000 Reach
Đăng Link 30,000,000 VNĐ/Post 8000 engagement, 800,000 Reach
Đăng Link 50,000,000 VNĐ/Post 15000 engagement, 1,500,000 Reach
Đăng Link Livestream 5,000,000 VNĐ/Post Không cam kết
Đăng Ảnh - FB Kênh 6,000,000 VNĐ/Post 1000 Like, 100K Reach
Đăng Video - FB Kênh 5,000,000 VNĐ/Video Không cam kết
Đăng Video - FB Kênh 8,000,000 VNĐ/Video 50K View, 100K Reach
Đăng Album Ảnh - FB Kênh 10,000,000 VNĐ/Album 1000 Like, 100K Reach
Đăng Minigame - FB 10,000,000 VNĐ/Minigame 100 comment
Đăng ghi chú - FB Kênh 10,000,000 VNĐ/Ghi chú Không cam kết
Ghim Post - FB Kênh 5,000,000 VNĐ/5 ngày 2 ngày
Đăng Cover - FB Kênh 10,000,000 VNĐ/5 ngày Không cam kết
Fanpage CafeBiz, VNEconomy (Yêu cầu phải có bài PR riêng trên CafeBiz, VNEconomy)
Social media
Đăng fanpage
Đăng Link bài PR không cam kết 4,000,000 VNĐ/Post Không cam kết
Đăng Link bài PR 6,000,000 VNĐ/Post 1000 Like, 50K Reach
Đăng Link bài PR 11,000,000 VNĐ/Post 2000 Like, 300,000 Reach
Đăng Link bài PR 30,000,000 VNĐ/Post 8000 engagement, 800,000 Reach
Đăng Link bài PR 50,000,000 VNĐ/Post 15000 engagement, 1,500,000 Reach
Đăng Video - CafeBiz 10,000,000 VNĐ/Video Không cam kết
Đăng Video - CafeBiz 15,000,000 VNĐ/Video 100K View
Fanpage CafeF (Yêu cầu phải có bài PR riêng trên CafeF)
Social media
Đăng fanpage
Đăng Link bài PR không cam kết 5,000,000 VNĐ/Post Không cam kết
Đăng Link bài PR 7,000,000 VNĐ/Post 1000 Like, 50K Reach
Đăng Link bài PR 12,000,000 VNĐ/Post 2000 Like, 300,000 Reach
Đăng Link bài PR 30,000,000 VNĐ/Post 8000 engagement, 800,000 Reach
Đăng Link bài PR 50,000,000 VNĐ/Post 15000 engagement, 1,500,000 Reach
Tên Đơn vị Báo giá không cam kết KPI Báo giá cam kết KPI
(Đăng ảnh: 1000 like, 80K reach;
Đăng video: 60,000 View)
Note
Giới trẻ - Nhánh vệ tinh Welax
Tuyết Bích 3,000,000 5,000,000 Chỉ đăng clip do Welax sx
To Dan Pho Gói 5,000,000 8,000,000 Bao gồm cả phí sản xuất ảnh phù hợp page/ Ko bán lẻ đăng
Quoc Anh Post 3,000,000 5,000,000 Chỉ đăng clip do Welax sx
Group Welax Sock Vip Post 3,000,000 Không bán
Hop Tac Xa Nuoi Lon Post 1,500,000 5,000,000
Flashnews.vn Post 1,500,000 5,000,000
Post 3,000,000 5,000,000
Welax Video Post 1,500,000 5,000,000
Welax GIF Post 1,500,000 5,000,000
Giới trẻ - Nhánh vệ tinh kênh 14
Kenh 14 Video Post 1,500,000 5,000,000
Lạ & Cool Kênh 14 Post 1,500,000 5,000,000
Môi đỏ Post 1,500,000 5,000,000
Trạm yêu Post 1,500,000 5,000,000
Bí kíp mùa thi Post 1,500,000 5,000,000
Here we go Post 3,000,000 5,000,000
Wechoice Post 3,000,000 5,000,000
Webuy Post 1,500,000 5,000,000
Quizz Kênh 14 Post 1,500,000 5,000,000
Boss và Sen Post 1,500,000 5,000,000
Môi đỏ Post 1,500,000 5,000,000
Giới trẻ - Nhánh vệ tinh Soha Game
Fanpage sống ảo 1,500,000 5,000,000
Trái tim Post 1,500,000 5,000,000
Crush Post 1,500,000 5,000,000
Game Không Hay,
Đập Điện Thoại
Post 1,500,000 5,000,000
Anime/Manga Không
Hay, Xóa Fanpage
Post 1,500,000 5,000,000
Làng Lá Naturo Post 1,500,000 5,000,000
Không Sợ Ma,
Xóa Fanpage
Post 1,500,000 5,000,000
Học Không Giỏi,
Xóa Group
Post 1,500,000 5,000,000
Giới trẻ - Nhánh vệ tinh Hóng
Group Hóng Hớt Bang Post Không bán không cam kết 5,000,000
Ghim trên
Hóng Hớt bang
Ghim 2,000,000/Ngày Mua comment seeding 8,000 VNĐ/comment Cam kết 500 like tối thiểu
Hóng Post Không bán không cam kết 5,000,000
Tên Đơn vị Báo giá không cam kết KPI Báo giá cam kết KPI
(Đăng ảnh: 1000 like, 80K reach;
Đăng video: 60,000 View)
Note
Phụ nữ gia đình - Nhánh vệ tinh Afamily
Afamily Video Post 1,500,000 5,000,000
Bé Bé Bồng Bông Post 1,500,000 5,000,000
Nhà Hay Post 1,500,000 5,000,000
Gia đình là số 1 Post 1,500,000 5,000,000
Mướp Post 5,000,000 8,000,000 Bao gồm cả phí sản xuất ảnh phù hợp page/ Ko bán lẻ đăng
Group Post 1,500,000 Mua comment seeding 8,000 VNĐ/comment
Nhóm doanh nhân/ tài chính/ start up
Fanpage Doanh Nhân Đầu Tư Post 1,500,000 5,000,000
Fanpage Content JOY Post 1,500,000 5,000,000
Add On Quảng cáo trên hệ thống page VCCorp
Social Media - Quảng Cáo - Quảng Cáo Video (Giới trẻ) View 90đ
Social Media - Quảng Cáo - Quảng Cáo Video (Phụ nữ) View 150đ
Social Media - Quảng Cáo - Quảng Cáo Video (Doanh nhân/ Tài chính 25+) View 150đ
Social Media - Quảng Cáo - Quảng Cáo Post (Giới trẻ) Engagement 900đ
Social Media - Quảng Cáo - Quảng Cáo Post (Phụ nữ) Engagement 1,800
Social Media - Quảng Cáo - Quảng Cáo Post (Doanh nhân/ Tài chính 25+) Engagement 1,800
Social Media - Quảng Cáo - Quảng Cáo click to web (Giới trẻ) Click 1,200
Social Media - Quảng Cáo - Quảng Cáo click to web (Phụ nữ) Click 2,500
Social Media - Quảng Cáo - Quảng Cáo click to web (Doanh nhân/ Tài chính 25+) Click 2,500