Hãy để chúng tôi được với bạn!
31 Việc làm đang tuyển
ACCOUNT PLANNER
Hà Nội Số lượng: 03
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí ACCOUNT PLANNER với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Nhân viên BA (Non IT)
Hà Nội Số lượng: 03
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên BA (Non IT) với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP...
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Marketing (Chuyên viên tư vấn dịch vụ Website) với mức lương và chế...
ACCOUNT WEB
Hà Nội Số lượng: 05
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Account Web với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Hà Nội Số lượng: 03
8.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ...
Chuyên Viên Tuyển Dụng (IT Recruiter)
Hà Nội Số lượng: 02
12.000.000 - 15.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên Viên Tuyển Dụng (IT Recruiter) với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ...
Creative Content Senior
Hà Nội Số lượng: 02
12.000.000 - 15.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Creative Content Senior với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Nhân Viên SEO
Hà Nội Số lượng: 01
18.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân Viên SEO với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Chuyên Viên Tuyển Dụng
Hà Nội Số lượng: 02
10.000.000 - 15.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên Viên Tuyển Dụng với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Nhân Viên Kinh Doanh CNTT
Hà Nội Số lượng: 03
12.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kinh Doanh CNTT với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP...
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn với mức lương...
Content Marketing
Hà Nội Số lượng: 01
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Content Marketing với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Tải thêm 19 việc làm