Hãy để chúng tôi được với bạn!
47 Việc làm đang tuyển
Content writer (sáng tạo)
Toàn quốc Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Content với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Content writer (học thuật)
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Content với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Marketing Manager (inhouse)
Hà Nội Số lượng: 01
Thỏa thuận
Marketing Manager là người chịu trách nhiệm lên kế hoạch và giám sát hiệu quả các hoạt động truyền thông số của Bizfly. 
Ui Design ( web/app)
Hà Nội Số lượng: 01
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí UX/UI với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên kinh doanh giải pháp phần mềm (B2B) với mức lương và chế độ hấp dẫn
Senior PHP
Hà Nội Số lượng: 05
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí PhP Developer với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Fresher Flutter Mobile Developer
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Fresher Flutter Mobile Developer với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ...
BA ( Team Dự Án)
Toàn quốc Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí BA với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn.
Sales Lead / Sale Manager
Toàn quốc Số lượng: 01
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Sales Lead/ Sale Manager với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP...
CTV TRỰC FANPAGE
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí CTV trực fan page với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Nhân viên phân tích nghiệm vụ (BA - PCC)
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí nhân viên phân tích nghiệm vụ với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP...
Sale Director
Toàn quốc Số lượng: 01
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Sale Director với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN...
Tải thêm 35 việc làm