Hãy để chúng tôi được với bạn!
43 Việc làm đang tuyển
NHÂN VIÊN SALE SUPPORT
Hà Nội Số lượng: 01
6.000.000 - 8.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Digital Marketing với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Quản lý Campaign Marketing Lotus
Hà Nội Số lượng: 01
15.000.000 - 25.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Digital Marketing với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Digital Marketing Leader
Hà Nội Số lượng: 01
18.000.000 - 25.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Digital Marketing với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Business Development
Hà Nội Số lượng: 05
Thỏa thuận
Mô tả công việc Khai thác tập khách hàng đã có sẵn. Tim kiếm, xây dựng và phát triển mối quan hệ rộng rãi với các khách hang lớn, cấp...
PLANNER MARKETING & PRODUCT MARKETING
Hà Nội Số lượng: 02
12.000.000 - 14.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Planner Marketing & Product Marketing với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP...
Nhân viên Sale (Công nghệ)
Hà Nội Số lượng: 10
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Sale (Công nghệ) với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP...
Cộng tác viên Tuyển dụng (Fulltime)
Hà Nội Số lượng: 03
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí CTV Tuyển dụng (Fulltime) với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Chuyên viên Tuyển dụng (Tuyển Mass)
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG (CHUYÊN TUYỂN MASS) với mức lương và chế độ đãi ngộ cực...
CHUYÊN VIÊN MARKETING PLANNER
Hà Nội Số lượng: 03
12.000.000 - 15.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN MARKETING PLANNER với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Digital Marketing
Hà Nội Số lượng: 03
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Digital Marketing với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Sale CNTT
TP HCM Số lượng: 03
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí SALE CNTT với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
ACCOUNT PLANNER
Hà Nội Số lượng: 03
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí ACCOUNT PLANNER với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Tải thêm 31 việc làm