Hãy để chúng tôi được với bạn!
19 Việc làm đang tuyển
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí chăm sóc khách hàng với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP...
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên kinh doanh giải pháp phần mềm (B2B) với mức lương và chế độ hấp dẫn
CTV TRỰC FANPAGE
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí CTV trực fan page với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Nhân viên phân tích nghiệp vụ (BA - PCC)
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí nhân viên phân tích nghiệm vụ với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP...
Sale Director
Toàn quốc Số lượng: 01
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Sale Director với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN...
Business Analyst (non tech)
Toàn quốc Số lượng: 05
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí BA với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN...
Senior Account (Tech Solutions)
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Account là người chịu trách nhiệm chính trong việc quản lí các vấn đề giao tiếp với khách hàng. Họ sẽ tiếp nhận khách hàng từ nhân viên kinh doanh....
CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH
Hà Nội Số lượng: 01
11.000.000 - 13.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí chuyên viên tài chính với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP...
Business Development Manager (Tech Solutions)
Hà Nội Số lượng: 01
Thỏa thuận
Account là người chịu trách nhiệm chính trong việc quản lí các vấn đề giao tiếp với khách hàng. Họ sẽ tiếp nhận khách hàng từ nhân viên kinh doanh....
Chuyên viên kinh doanh giải pháp phần mềm (B2B)
Hà Nội Số lượng: 03
10.000.000 - 18.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên kinh doanh giải pháp phần mềm (B2B)  với mức lương và chế độ hấp...
Chuyên Viên Tư Vấn Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin
Hà Nội Số lượng: 02
12.000.000 - 18.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Chuyên Viên Tư Vấn Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin với mức lương và chế độ...
Nhân viên kinh doanh công nghệ
Hà Nội Số lượng: 05
6.000.000 - 10.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên kinh doanh công nghệ với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ...
Tải thêm 7 việc làm