CHÍNH SÁCH BẢO MẬT EMAIL MARKETING

I.Email marketing bizfly là gì?

Giải pháp Email Marketing được cung cấp bởi Bizfly nhằm giúp Quý khách gửi email quảng cáo sản phẩm/dịch vụ tới danh sách khách hàng của mình (ở đây được hiểu là những người đồng ý nhận email).

II.Thông tin thu thập

Thông tin Cá nhân mà Bizfly thu thập tùy thuộc vào bối cảnh tương tác của quý khách với Bizfly, cài đặt tài khoản, các sản phẩm và tính năng mà khách hàng sử dụng và pháp luật hiện hành. 

Thông tin cung cấp cho Bizfly: khách hàng có thể cung cấp Thông tin Cá nhân nhất định cho Bizfly khi đăng ký tài khoản và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, tham khảo ý kiến ​​với nhóm dịch vụ khách hàng của Bizfly, gửi email cho Bizfly, tích hợp Dịch vụ với trang web hoặc dịch vụ khác (ví dụ: khi khách hàng chọn kết nối tài khoản thương mại điện tử của mình với Bizfly) hoặc giao tiếp với Bizfly theo bất kỳ cách nào khác.

Thông tin này có thể bao gồm:

 • Thông tin liên hệ của doanh nghiệp, cá nhân (ví dụ như tên, chức danh, tổ chức, vị trí, số điện thoại, địa chỉ email và quốc gia của khách hàng);
 • Thông tin đăng nhập tài khoản (ví dụ như địa chỉ email hoặc tên người dùng và mật khẩu khi khách hàng đăng ký tài khoản với Bizfly);
 • Xử lý sự cố và dữ liệu hỗ trợ (là dữ liệu khách hàng cung cấp hoặc Bizfly thu thập theo cách khác liên quan đến các truy vấn hỗ trợ mà Bizfly nhận được từ khách hàng. Dữ liệu này có thể bao gồm dữ liệu liên hệ hoặc xác thực, nội dung cuộc trò chuyện của khách hàng và các giao tiếp khác với Bizfly và sản phẩm hoặc dịch vụ của khách hàng sử dụng liên quan đến yêu cầu trợ giúp của khách hàng);
 • Thông tin thanh toán (bao gồm số thẻ tín dụng của khách hàng và số nhận dạng liên quan và địa chỉ thanh toán).

III. Sử dụng Thông tin Cá nhân

Bizfly có thể sử dụng thông tin cá nhân mà Bizfly thu thập của Khách hàng cho các mục đích và trên các cơ sở pháp lý được xác định dưới đây:

 • Lập hóa đơn và thu tiền mà khách hàng nợ Bizfly để thực hiện hợp đồng của Bizfly với khách hàng để sử dụng Dịch vụ hoặc khi Bizfly chưa ký hợp đồng với khách hàng, phù hợp với lợi ích hợp pháp của Bizfly để vận hành và quản lý Dịch vụ của Bizfly. Điều này bao gồm việc gửi cho khách hàng email, hóa đơn, biên nhận, thông báo về việc quá hạn.
 • Để gửi cho khách hàng các thông báo hệ thống dựa trên lợi ích hợp pháp của Bizfly trong việc quản lý Dịch vụ và cung cấp các tính năng nhất định. Ví dụ: Bizfly có thể thông báo cho khách hàng về các thay đổi tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với Dịch vụ của Bizfly, chẳng hạn như kế hoạch ngừng hoạt động hoặc gửi cho khách hàng thông báo về tài khoản, bảo mật hoặc tuân thủ, các tính năng mới, cập nhật phiên bản, phát hành, cảnh báo lạm dụng và các thay đổi đối với chính sách bảo mật này.
 • Để trao đổi với khách hàng về tài khoản của khách hàng và hỗ trợ khách hàng để thực hiện hợp đồng của Bizfly với khách hàng về việc sử dụng Dịch vụ hoặc khi Bizfly chưa ký hợp đồng với khách hàng, dựa trên lợi ích hợp pháp của Bizfly trong việc quản lý và hỗ trợ Dịch vụ của Bizfly.
 • Cung cấp thông tin cho đại diện và cố vấn, bao gồm luật sư và kế toán, để giúp Bizfly tuân thủ các yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc bảo mật dựa trên lợi ích hợp pháp của Bizfly.
 • Để cung cấp các đề xuất cho khách hàng và cung cấp các tính năng phù hợp trong Dịch vụ của Bizfly nhằm tối ưu hóa và cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng dựa trên lợi ích hợp pháp của Bizfly trong việc quản lý Dịch vụ. 

IV. Tích hợp của bên thứ ba

Bizfly có thể sử dụng Thông tin cá nhân mà Bizfly thu thập hoặc nhận được thông qua Dịch vụ, với tư cách là người xử lý và như đã nêu trong chính sách bảo mật này, để cho phép khách hàng sử dụng các tích hợp và bổ sung mà khách hàng chọn để kết nối với tài khoản Bizfly của mình. 

V. Danh sách phân phối thành viên

Để gửi một chiến dịch email hoặc sử dụng các tính năng nhất định trong tài khoản của mình, khách hàng cần tải lên Danh sách phân phối cung cấp cho Bizfly thông tin về Liên hệ của khách hàng, chẳng hạn như tên và địa chỉ email của họ. Bizfly sử dụng và xử lý thông tin này để cung cấp Dịch vụ theo hợp đồng của Bizfly với khách hàng hoặc tổ chức của khách hàng và chính sách bảo mật này.

Nếu Bizfly phát hiện thấy hành vi lạm dụng hoặc bất hợp pháp liên quan đến Danh sách phân phối của khách hàng, Bizfly có thể chia sẻ Danh sách phân phối của khách hàng hoặc các phần của danh sách đó với các tổ chức chống thư rác trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép hoặc yêu cầu

VI. Quyền Bảo vệ Dữ liệu của Khách hàng

Khách hàng có thể có các quyền bảo vệ dữ liệu sau:

 • Để truy cập; chính xác; cập nhật; xóa bỏ; hạn chế; hoặc phản đối việc Bizfly xử lý Thông tin Cá nhân của khách hàng.
 • Khách hàng có thể quản lý tài khoản cá nhân và cài đặt hồ sơ của mình trong trang tổng quan được cung cấp thông qua nền tảng Bizfly hoặc khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Bizfly bằng cách gửi email cho Bizfly

VII. Các thay đổi đối với Chính sách này

Bizfly có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào và bất cứ lúc nào. Phiên bản mới nhất của chính sách bảo mật được phản ánh theo ngày phiên bản nằm ở đầu chính sách bảo mật này. Tất cả các cập nhật và sửa đổi có hiệu lực ngay sau khi có thông báo, mà Bizfly có thể cung cấp bằng bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng cách đăng phiên bản sửa đổi của chính sách bảo mật này hoặc thông báo khác trên các Trang web của Bizfly. Bizfly khuyến khích khách hàng xem lại chính sách bảo mật này thường xuyên để được cập nhật về những thay đổi có thể ảnh hưởng đến khách hàng. Mỗi bản sao chính sách bảo mật này được lưu trữ hợp lý bằng phương pháp điện tử hoặc bằng cách khác của Bizfly được coi là bản sao thực sự, đầy đủ, hợp lệ, xác thực và có thể thi hành được của phiên bản chính sách bảo mật này có hiệu lực vào mỗi ngày tương ứng mà khách hàng truy cập Trang web Bizfly.vn

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Khi khách hàng sử dụng giải pháp Email Marketing được cung cấp bởi Bizfly chúng tôi không đồng ý và không chấp nhận việc lạm dụng dịch vụ và sử dụng để gửi mail rác, tức là những email không được sự đồng ý của người nhận. Chúng tôi tôn trọng các quy định về chống thư rác do Chính phủ cũng như các tổ chức quốc tế ban hành và yêu cầu khách hàng của mình tuân thủ chặt chẽ các quy định này.

Khách hàng phải thực hiện theo các hướng dẫn về nội dung email cũng như các giới hạn về việc gửi email. Danh sách email được sử dụng trong các chiến dịch phải được sự đồng ý của người nhận và Bizfly có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho các khách hàng không đáp ứng các điều kiện trên.

Tất cả nội dung email gửi đi phải đảm bảo không vi phạm các quy định của Pháp luật Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Cụ thể như sau:

 • Địa chỉ gửi mail đi phải được xác thực và có thể nhận mail.
 • Họ tên cá nhân, tên công ty (nếu có), địa chỉ cụ thể, thành phố và mã vùng cũng như số điện thoại bắt buộc phải hiển thị trong nội dung email.
 • Email gửi đi bắt buộc phải có chức năng ngừng nhận email dành cho những người không muốn nhận email tiếp theo. Chức năng này phải được hiển thị bằng chữ rõ ràng ở phía cuối email.
 • Bizfly yêu cầu danh sách gửi mail của khách hàng phải có độ uy tín cao (trên 95% địa chỉ hợp lệ).
 • Bizfly sẽ thực hiện ngừng cung cấp dịch vụ Email Marketing nếu khách hàng vi phạm một trong các trường hợp sau: