ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CRM BIZFLY

I.Chính sách bảo mật

1.Crm Bizfly là gì?

Crm Bizfly (gọi tắt là CRM) là 1 trong nhiều ứng dụng nằm trong bộ giải pháp Bizfly Solution của Bizfly cung cấp cho doanh nghiệp (xem thêm trên bizfly.vn).

Crm Bizfly giúp doanh nghiệp quản lý và khai thác dữ liệu khách hàng tập trung hơn và hiệu quả hơn.

Một trong nhiều nguyên tắc mục tiêu của chúng tôi là trao quyền cho các cá nhân, tổ chức chủ động quản lý, chủ động tổ chức dữ liệu và chủ động cấu trúc dữ liệu. Vì vậy, chúng tôi coi trọng quyền riêng tư và tôn trọng dữ liệu của doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết tuân theo và thực hiện đầy đủ các biện pháp để đảm bảo nguyên tắc mục tiêu này.

Chúng tôi – Crm Bizfly soạn chính sách bảo mật này nhằm giúp khách hàng hiểu hơn về cách mà chúng tôi thu thập dữ liệu và giúp khách hàng sử dụng dữ liệu trên Crm và các ứng dụng khác trong hệ sinh thái của Bizfly Solution.

2.Chúng tôi thu thập gì?

Những loại thông tin mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào cách mà khách hàng (doanh nghiệp) sử dụng dịch vụ và cách doanh nghiệp cung cấp thông tin cho chúng tôi và tùy thuộc vào cả những dữ liệu nào khách hàng cung cấp cho chúng tôi.

 

 • Các thông tin chúng tôi thu thập từ khách hàng (doanh nghiệp):
 • Khi khách hàng đăng ký tài khoản và truy cập vào dịch vụ Crm Bizfly
 • Nhập thông tin hoặc dữ liệu vào bất kỳ tính năng nào của chúng tôi trên Crm Bizfly
 • Gửi câu hỏi, yêu cầu, thông tin liên lạc khác cho chúng tôi thông qua các hình thức, email hoặc phương tiện truyền thông khác.
 • Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ khách hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật.
 • Truy cập bất kỳ trang web crm.bizfly.vn của chúng tôi
 • Tích hợp các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba với với dự án của khách hàng trên Crm Bizfly

3.Chúng tôi sử dụng các thông tin trên để làm gì?

 • Cung cấp dịch vụ cho khách hàng
 • Trả lời các yêu cầu hoặc các phản hồi từ khách hàng
 • Cung cấp hỗ trợ khách hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật
 • Liên hệ với khách hàng để cung cấp thông tin cập nhật sản phẩm, thông tin về các sản phẩm khách hàng đã yêu cầu hoặc đã mua của chúng tôi.
 • Marketing các sản phẩm, dịch vụ và tính năng của Crm Bizfly mà khách hàng có thể quan tâm và theo dõi hiệu suất của các quảng cáo và nỗ lực marketing của chúng tôi
 • Xuất phát những hiểu biết về thị trường, cách cải thiện chất lượng Dịch vụ và các mục đích nghiên cứu hoặc phân tích kinh doanh khác.
 • Tùy chỉnh các dịch vụ sản phẩm ở hiện tại và trong tương lai cũng như các khía cạnh khác của Dịch vụ cho khách hàng và những người dùng khác
 • Bảo mật Dịch vụ và hệ thống của chúng tôi và bảo vệ thông tin và dữ liệu của khách hàng

4.Nội dung

Khách hàng có thể tải lên bất kỳ thông tin, dữ liệu, nội dung, tài liệu - bất kỳ thứ gì. Chúng tôi gọi bất kỳ thứ gì khách hàng tải lên thông qua Sản phẩm CRM Bizfly là "Nội dung". Khách hàng (và bất kỳ ai có thể tương tác với việc khách hàng sử dụng Sản phẩm CRM Bizfly) cuối cùng sẽ kiểm soát bản chất của Nội dung và các hoạt động thu thập, sử dụng và tiết lộ của chúng tôi đối với Nội dung tách biệt với các thực tiễn liên quan đến các loại thông tin khác mà chúng tôi thu thập, bao gồm Thông tin khách hàng. Thông tin được thu thập tự động thông qua việc sử dụng dịch vụ

Chúng tôi thu thập thông tin về cách khách hàng sử dụng Dịch vụ và hành động của khách hàng trên Dịch vụ, bao gồm địa chỉ IP, phần mềm và phần cứng khách hàng sử dụng (chẳng hạn như loại trình duyệt, hệ điều hành, ISP, loại nền tảng, loại thiết bị, số nhận dạng thiết bị di động như mô hình, nhà cung cấp dịch vụ di động), các trang hoặc tính năng của CRM được sử dụng và dấu ngày tháng và thời gian liên quan, cụm từ tìm kiếm, liên kết khách hàng nhấp vào, liệu khách hàng có mở tin nhắn được gửi đến tài khoản của mình hay không và các thống kê khác liên quan đến việc khách hàng sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công cụ, bao gồm các công cụ của bên thứ ba, để thu thập dữ liệu phân tích. Một số thông tin này được thu thập thông qua việc sử dụng "cookie" và các công nghệ theo dõi khác, chẳng hạn như đèn hiệu web, tập lệnh phát lại phiên và các công nghệ tương tự ("công nghệ theo dõi").

Nếu khách hàng không muốn chấp nhận cookie hoặc muốn vô hiệu hóa việc sử dụng công nghệ theo dõi của chúng tôi, vui lòng xem "Quản lý thông tin của khách hàng" bên dưới. Xin lưu ý rằng làm như vậy có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng Dịch vụ, vì một số tính năng có thể không hoạt động bình thường.

5.Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập:

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho nhiều mục đích khác nhau và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó tùy thuộc vào những gì chúng tôi thu thập và những Dịch vụ khách hàng sử dụng (hoặc các tính năng của Dịch vụ). Những mục đích này có thể bao gồm:

 • Thực hiện hợp đồng của chúng tôi với khách hàng và cung cấp Dịch vụ cho khách hàng, chẳng hạn như:
 • Trả lời các yêu cầu hoặc thắc mắc từ khách hàng
 • Cung cấp hỗ trợ khách hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật
 • Liên hệ với khách hàng để cung cấp thông tin cập nhật về sản phẩm, thông tin về các sản phẩm khách hàng đã yêu cầu hoặc mua, tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ và tính năng của CRM Bizfly mà khách hàng có thể quan tâm, đồng thời theo dõi hiệu suất của các quảng cáo và nỗ lực tiếp thị của chúng tôi
 • Tạo, quản lý hoặc quản lý thông tin và tài khoản của khách hàng, bao gồm cả việc xác định khách hàng bằng tài khoản của khách hàng hoặc tài khoản của khách hàng Bizfly
 • Thanh toán cho khách hàng và xử lý thông tin tài chính của khách hàng và các phương thức thanh toán khác cho các sản phẩm hoặc Dịch vụ đã mua
 • Các hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và các thay đổi về chính sách
 • Thực hiện các hoạt động để xác minh hoặc duy trì chất lượng của dịch vụ
 • Phân tích và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi theo lợi ích hợp pháp của chúng tôi, chẳng hạn như:
 • Tùy chỉnh các dịch vụ sản phẩm hiện tại và tương lai và các khía cạnh khác của Dịch vụ cho khách hàng và những người dùng khác
 • Bảo mật Dịch vụ và hệ thống của chúng tôi, đồng thời bảo vệ thông tin và dữ liệu của khách hàng
 • Phát hiện các sự cố bảo mật, bảo vệ chống lại hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp và truy tố những người chịu trách nhiệm về hoạt động đó
 • Đo lường sự quan tâm và mức độ tương tác đối với Dịch vụ của chúng tôi và sử dụng ngắn hạn, thoáng qua, chẳng hạn như tùy chỉnh quảng cáo theo ngữ cảnh
 • Thực hiện nghiên cứu để phát triển công nghệ
 • Cải thiện, nâng cấp hoặc nâng cao Dịch vụ của chúng tôi
 • Phát triển sản phẩm và dịch vụ mới
 • Đảm bảo kiểm soát chất lượng nội bộ
 • Xác minh danh tính của khách hàng và ngăn chặn gian lận
 • Gỡ lỗi để xác định và sửa chữa các lỗi làm ảnh hưởng đến chức năng dự kiến ​​hiện có
 • Thực thi các điều khoản và chính sách của chúng tôi
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, bảo vệ lợi ích quan trọng của khách hàng hoặc có thể được yêu cầu vì lợi ích công cộng
 • Cung cấp cho khách hàng nội dung và Dịch vụ bổ sung, chẳng hạn như:
 • Cung cấp cho khách hàng các tài liệu tùy chỉnh về các ưu đãi, sản phẩm và Dịch vụ có thể được quan tâm, bao gồm cả nội dung hoặc Dịch vụ mới
 • Kiểm toán liên quan đến các tương tác, giao dịch và các hoạt động tuân thủ khác
 • Các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, được thông báo hoặc được tiết lộ khi khách hàng cung cấp thông tin cá nhân
 • Tiếp thị Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để điều chỉnh và cung cấp cho khách hàng nội dung và quảng cáo. Chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng những tài liệu này khi được luật hiện hành cho phép. Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về các hoạt động tiếp thị của chúng tôi hoặc nếu khách hàng muốn chọn không sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào theo quy định dưới đây.
 • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích khác đã được tiết lộ rõ ​​ràng cho khách hàng tại thời điểm khách hàng cung cấp thông tin cá nhân hoặc khi được sự đồng ý của khách hàng.
 • Bất kỳ mục đích kinh doanh hợp pháp nào khác không mâu thuẫn với các tuyên bố được đưa ra trong Chính sách Bảo mật này.

6.Cách chúng tôi chia sẻ thông tin

Khi Người dùng Bizfly sử dụng các dịch vụ liên kết với Bên thứ ba được tích hợp thông qua kết nối API trên hệ thống CRM Bizfly có nghĩa là Người dùng Bizfly đã hiểu và đồng ý, khách hàng tự thực hiện kết nối API với bên thứ 3

Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Người dùng Bizfly hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. Bizfly chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Người dùng Bizfly đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Người dùng Bizfly được khuyến khích tham khảo thêm các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết

7.Lưu trữ dữ liệu

Thông tin của Quý khách hàng là dữ liệu đầu vào quan trọng để Bizfly cung cấp và quản lý quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ vì thế thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của Bizfly

8.Cách chúng tôi bảo mật thông tin của khách hàng

Bizfly cam kết luôn nỗ lực sử dụng những biện pháp tốt nhất để bảo mật thông tin của khách hàng nhằm đảm bảo những thông tin này không bị đánh cắp, tiết lộ ngoài ý muốn

Bizfly cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào mà không được sự cho phép của khách hàng

II.Điều khoản sử dụng

Các Điều khoản dịch vụ này (“Điều khoản”) và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi chi phối quyền truy cập và sử dụng các dịch vụ của Bizfly và trang web Bizfly

Bằng cách sử dụng Bizfly, khách hàng đồng ý với các Điều khoản này và việc sử dụng Thông tin cá nhân. Nếu khách hàng không đồng ý với các Điều khoản này đồng nghĩa khách hàng không được sử dụng Bizfly. Nếu khách hàng đang sử dụng Bizfly thay mặt cho một tổ chức, chẳng hạn như chủ nhân của khách hàng, khách hàng đồng ý với các Điều khoản này thay mặt cho tổ chức đó, đồng thời đại diện và đảm bảo rằng khách hàng có quyền đồng ý với các điều khoản này thay mặt cho tổ chức

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản theo định kỳ. Bằng cách tiếp tục sử dụng Bizfly sau khi các bản sửa đổi có hiệu lực có nghĩa là khách hàng đồng ý với các Điều khoản sửa đổi. Nếu khách hàng không đồng ý với các Điều khoản sửa đổi, vui lòng ngừng sử dụng Bizfly.

1.Tài khoản Bizfly của khách hàng

Để sử dụng Bizfly, khách hàng cần tạo một tài khoản thông qua Bizfly hoặc thông qua dịch vụ của bên thứ ba như Google. Trong trường hợp thứ hai, thông tin cá nhân khách hàng đã cung cấp cho bên thứ ba đó, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và thông tin khác mà cài đặt quyền riêng tư của khách hàng trên dịch vụ đó cho phép chúng tôi truy cập, sẽ được sử dụng để tạo tài khoản Bizfly của khách hàng.

Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin đăng nhập Bizfly của mình. Khách hàng chịu trách nhiệm về hoạt động trên tài khoản của mình, cho dù khách hàng có ủy quyền hoạt động đó hay không. Khách hàng phải thông báo ngay cho chúng tôi về mọi hành vi sử dụng trái phép tài khoản của khách hàng.

2.Nội dung của khách hàng

Bằng cách sử dụng Bizfly, khách hàng cung cấp cho chúng tôi văn bản, hình ảnh, tệp đính kèm và thông tin khác (“nội dung của khách hàng”). Khách hàng có toàn quyền sở hữu nội dung của mình - những gì thuộc về khách hàng vẫn là của khách hàng.

Khách hàng có thể xóa nội dung của mình bằng cách xóa nó. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, một số nội dung của khách hàng có thể không bị xóa hoàn toàn (ví dụ: khi dữ liệu của khách hàng được chia sẻ với người khác). Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về việc xóa hoặc xóa bất kỳ nội dung nào của khách hàng, hoặc việc không xóa hoặc xóa nội dung đó.

Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của mình và cho biết rằng khách hàng sở hữu hoặc có các quyền cần thiết đối với tất cả nội dung của mình và việc sử dụng nội dung của khách hàng không vi phạm, chiếm đoạt hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư, hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

3.Việc khách hàng sử dụng Bizfly

Khách hàng chỉ có thể sử dụng Bizfly khi được luật pháp cho phép, bao gồm tất cả các luật và quy định hiện hành. Khách hàng sẽ bị ngừng cung cấp sử dụng giải pháp CRM Bizfly nếu như vi phạm các điều sau:

 • Sử dụng bất kỳ động cơ, phần mềm, công cụ, tác nhân, thiết bị, cơ chế nào hoặc những thứ tương tự để truy cập, tìm kiếm hoặc tải xuống tài sản trí tuệ từ Bizfly
 • Trồng phần mềm độc hại hoặc sử dụng Bizfly để phát tán phần mềm độc hại;
 • Vi phạm quyền riêng tư của người khác;
 • Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào;
 • Mạo danh hoặc xuyên tạc mối quan hệ của khách hàng với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; hoặc đăng hoặc truyền tải bất cứ điều gì lừa đảo hoặc gây hiểu lầm;
 • Tấn công CRM Bizfly thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán; hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Bizfly;
 • Cố gắng thực hiện bất kỳ điều nào ở trên, hoặc khuyến khích hoặc cho phép bất kỳ cá nhân nào khác thực hiện bất kỳ điều nào ở trên.

Chúng tôi có quyền điều tra các hành vi vi phạm các Điều khoản này và cũng có thể tham vấn và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để truy tố những người dùng vi phạm pháp luật.

4.Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc sửa đổi quyền truy cập và sử dụng Bizfly của khách hàng, theo quyết định riêng của chúng tôi, bất cứ lúc nào và không cần thông báo cho khách hàng, ví dụ: nếu khách hàng không tuân thủ các Điều khoản này hoặc nếu khách hàng sử dụng Bizfly theo bất kỳ cách nào gây ra trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc làm gián đoạn việc sử dụng Bizfly của người khác.

Tương tự như vậy, khách hàng có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.

Nếu chúng tôi tạm ngừng hoặc chấm dứt việc sử dụng Bizfly của khách hàng, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước cho khách hàng và giúp khách hàng truy xuất dữ liệu, mặc dù có thể có những trường hợp (ví dụ: vi phạm rõ ràng các Điều khoản này) mà chúng tôi có thể tạm ngừng ngay lập tức.