Bảng báo giá
Báo giá cuộc thi trên kenh14
Hạng mục
Gói cuộc thi
Quizz
270.000.000 VNĐ
Gói cuộc thi
Ảnh/Video/Gif
330.000.000 VNĐ
Gói cuộc thi
Trò chơi trực tuyến
Chưa bao gồm chi phí code
370.000.000 VNĐ
Gói cuộc thi
Viết
395.000.000 VNĐ
Số lượng bài dự thi 500 lượt chơi 200 bài dự thi 200 lượt chơi 100 bài dự thi
Thời gian Thời gian 1 tháng Thời gian 1 tháng Thời gian 1 tháng Thời gian 1 tháng
Campaign Site
Mô tả: Trọn gói Microsite với 3 tab menu + Popup (gồm tư vấn UX/UI design + coding)
Được tư vấn và lên nội dung bộ câu hỏi Quiz (10 câu hỏi)
Được thiết kế dựa trên hình ảnh chủ đạo (key visual) của khách hàng hoặc sáng tạo theo yêu cầu
Mô tả: Trọn gói Microsite với 5 tab menu + Popup (gồm tư vấn UX/UI design + coding)
Sáng tạo, lên ý tưởng cho visual contest phù hợp với tính năng sản phẩm và yêu cầu của khách hàng
Được thiết kế dựa trên hình ảnh chủ đạo (key visual) của khách hàng hoặc sáng tạo theo yêu cầu
Mô tả: Sáng tạo và lập trình game phù hợp với tính năng sản phẩm và yêu cầu của khách hàng
Được thiết kế dựa trên hình ảnh chủ đạo (key visual) của khách hàng hoặc sáng tạo theo yêu cầu
Chưa bao gồm chi phí sản xuất game
Mô tả: Trọn gói Microsite với 3 tab menu + Popup (gồm tư vấn UX/UI design + coding)
Sáng tạo, lên ý tưởng cho video contest phù hợp với tính năng sản phẩm và yêu cầu của khách hàng
Được thiết kế dựa trên hình ảnh chủ đạo (key visual) của khách hàng hoặc sáng tạo theo yêu cầu
Hosting
Thời gian: 3 tháng
Gói Tiny
RAM: 2GB
CPU: 1CORE
Ổ CỨNG: 20GB
Băng thông: 100Mpbs
Thời gian: 3 tháng
Gói Medium
RAM: 4GB
CPU: 2CORE
Ổ CỨNG: 60GB
Băng thông: 100Mpbs
Thời gian: 3 tháng
Gói ExtraLarge
RAM: 12GB
CPU: 8CORE
Ổ CỨNG: 300GB
Băng thông: 100Mpbs
Thời gian: 3 tháng
Gói ExtraLarge
RAM: 12GB
CPU: 8CORE
Ổ CỨNG: 300GB
Băng thông: 100Mpbs
BizFly Chat
Kịch bản: 02 (Kịch bản giới thiệu cuộc thi, Câu hỏi thường gặp)
Đặt BizFly Chat trên microsite
Thời gian: 1 tháng
Quản trị và vận hành Chatbot
Email Automation
Kịch bản email: 06
Template email: 02 (Thiết kế theo KV của nhãn)
Tài khoản email: Tài khoản của khách hàng/Tài khoản VCCorp/Admicro
Cài đặt công nghệ tự động hóa quy trình gửi email
Quản trị và vận hành Email marketing
Hoạt động Truyền thông Bài PR kênh 14  
Đăng trên Fanpage Kênh14  
Sản xuất Clip (Mutex, Welax,...)  
Seeding group  
Display Ads (GDN, Facebook Ads...)  
Báo giá Partnership Contest
Hạng mục Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền
Đặt tab trong chuyên mục Thiết bị: PC - Mobile
Chuyên mục phù hợp
Tháng 1 50.000.000 50.000.000
Khởi tạo email theo brandname của báo 2 trang tin VD: abc@kenh14.vn Tháng 1 20.000.000 20.000.000
Báo giá các sản phẩm bổ trợ nhằm hiệu quả truyền thông
Bài PR Truyền thông trên Kenh14 Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền
Vị trí đăng bài
(Chưa bao gồm chi phí sản xuất)
Loại 1 Mix home
Bài thứ 6 Stream 1 trên TRANG CHỦ (2h)
Bài PR 01 20.000.000VNĐ 20.000.000VNĐ
Loại 1 Home mobile/Home web
Bài thứ 6 Stream 1 trên TRANG CHỦ (2h)
Bài PR 01 15.000.000VNĐ 15.000.000VNĐ
Loại 2 Home mobile
Bài thứ 6 Stream 2 trên TRANG CHỦ (2h)
Bài PR 01 10.000.000VNĐ 10.000.000VNĐ
Loại 2 Home web
Bài thứ 6 Stream 2 trên TRANG CHỦ (2h)
Bài PR 01 10.000.000VNĐ 10.000.000VNĐ
Loại 2 Mix Home
Bài thứ 6 Stream 2 trên TRANG CHỦ (2h)
Bài PR 01 15.000.000VNĐ 15.000.000VNĐ
Loại 3 Chuyên mục (Web)
Bài thứ 6 Stream 3 trên TRANG CHỦ (2h)
Bài PR 01 6.000.000VNĐ 6.000.000VNĐ
Loại 3 Chuyên mục (Mobile)
Bài thứ 8 sau box “Video” trên Chuyên mục (2h)
Bài PR 01 6.000.000VNĐ 6.000.000VNĐ
Loại 4 Xem Ăn Chơi (Mobile)
Bài số 1 nổi bật box CHUYÊN MỤC trên TRANG CHỦ (2h)
Bài PR 01 6.000.000VNĐ 6.000.000VNĐ
Loại 5 Tiểu mục
Bài vị trí thứ 2 box “Tiêu điểm tuần” trong Tiểu Mục (2h)
Bài PR 01 3/4.000.000VNĐ 3/4.000.000VNĐ
Dịch vụ gia tăng trên bài viết
Thêm Video/Clip
Lần 01 1.000.000VNĐ/1 lần/1 Clip 1.000.000VNĐ/1 lần/1 Clip
Thêm ảnh
Ảnh 03 500.000VNĐ/3 ảnh 500.000VNĐ/3 ảnh
Thêm tin liên quan (tối đa 3 links)
Link bài 01 300.000VNĐ/1 link bài viết liên quan 300.000VNĐ/1 link bài viết liên quan
Thêm box thông tin dưới chân bài viết
Lần 01 1.000.000VNĐ/1 lần/1 Box 1.000.000VNĐ/1 lần/1 Box
Sửa bài sau khi đăng
Lần 01 500.000VNĐ/1lần (Miễn phí lần đầu) 500.000VNĐ/1lần (Miễn phí lần đầu)
Chatbot trên Kenh14 Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền
Mô tả
- Chi phí sản xuất
- Kịch bản Bizfly chat Messager
- Chi phí nội dung, thiết kế và code
- Chi phí triển khai
- Tự động trả lời comment, gợi nhắc về cuộc thi tới những người comment trên các hoạt động social
- Bắn Bizfly Chat tới tệp người dùng đã từng tương tác với Kenh14
Gói 500.000 160VNĐ 80.000.000VNĐ
SMS Marketing Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền
Mô tả
- Sản xuất và chỉnh sửa kịch bản SMS
(kịch bản dưới 160 chữ)
- Quản trị và vận hành SMS
Đăng ký và duy trì Brandname SMS
- Báo cáo danh sách sau khi gửi SMS
Gói 10.000 2.000VNĐ 20.000.000VNĐ
Display ads Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền
Facebook
Ads
Chi phí sản xuất Facebook Ads
- Đăng trên Fanpage Kenh14
- Truyền thông tới tệp đối tượng mục tiêu của chiến dịch
- Phạm vi truyền thông theo mục tiêu chiến dịch
- Chi phí quản lý: 20% giá trị trước VAT
Post 01 30.000.000VNĐ 30.000.000VNĐ
Dịch vụ mua thêm gói cam kết KPI cho chiến dịch
Cuộc thi Quizz
Lượt chơi 1.000 30.000VNĐ 30.000.000VNĐ
Cuộc thi ảnh/video/gif...
Bài dự thi 500 150.000VNĐ 75.000.000VNĐ
Cuộc thi trò chơi trực tuyến
Lượt chơi 1.000 35.000VNĐ 35.000.000VNĐ
Cuộc thi viết
Bài dự thi 200 200.000VNĐ 40.000.000VNĐ
GDN
Quảng cáo hiển thị, tiếp cận đến khách hàng dựa trên các nền tảng hiển thị của Google
100000 Click
5000000 Impression
CPC 1.000 3.000VNĐ 30.000.000VNĐ
Social Media
Đăng Fanpage kenh14
Đăng Link FB Kenh14
Không cam kết
Post 1 3.000.00VNĐ 3.000.00VNĐ
Đăng Link FB Kenh14
Cam kết
1.000 tương tác
Post 1 5.000.000VNĐ 5.000.000VNĐ
Mini game - FB Kenh14
Minigame 1 20.000.000VNĐ 20.000.000VNĐ
Admicro Adnetwork Gói nội dung Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền
Adx
Gói 1 5.000.000VNĐ 5.000.000VNĐ
Native Ads
(Trên nền tảng Mobile & PC)
Game
CPC (vnd/cpc) 1 7.000VNĐ 7.000VNĐ
Giáo dục
CPC 1 5.000VNĐ 5.000VNĐ
Gia đình sức khỏe
CPC 1 5.000VNĐ 5.000VNĐ
Giải trí giới trẻ
CPC 1 5.000VNĐ 5.000VNĐ
Cuộc sống số
CPC 1 5.000VNĐ 5.000VNĐ
Thể thao Xe
CPC 1 5.000VNĐ 5.000VNĐ
Đẹp
CPC 1 5.000VNĐ 5.000VNĐ
Mua sắm tiêu dùng
CPC 1 5.000VNĐ 5.000VNĐ