Tại sao bạn cần sử dụng Booking Menu

Tra cứu chủ động các thông tin: Demo, giá, kích thước, KPIs dự kiến,...
Thông tin sản phẩm cập nhật liên tục
Giải pháp và sản phẩm được phân loại theo nhu cầu điển hình của Nhãn hàng, hỗ trợ Agency tư vấn plan hiệu quả

Booking Menu có những gì ?

Booking Menu
Branding

Danh mục báo giá tổng hợp các sản phẩm Media bao gồm:

• Banner Display • TVC ...
Xem chi tiết >

Booking Menu
Content

Danh mục báo giá tổng hợp các sản phẩm Content bao gồm:

• Social • Tuyến bài • Tài trợ chuyên đề • Engagement Campaign
Xem chi tiết >

Booking Menu
PR

Danh mục báo giá tổng hợp các sản phẩm PR bao gồm: Đăng tin bài lẻ/Tuyến bài, trên các trang báo thuộc adnetwork admicro

Xem chi tiết >
Bạn chưa tìm được giải pháp?
Vui lòng cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn