Giải Pháp Programmatic Ad

Cách mua quảng cáo

Giới thiệu

AdMatic là giải pháp mua quảng cáo trên hệ thống Admicro
Network + GDN Network

Cho phép nhà quảng cáo đặt banner tại 27 website độc
quyền, thương hiệu lớn và 350+ website đối tác, đồng thời
hàng ngàn các website thuộc GDN.

Những lợi ích khi mua hàng
quảng cáo qua Admatic

Quản lý nhiều Format, nhiều môi trường, nhiều cách
mua trên một màn hình

Website là Admicro Premium Network + GDN

Quản lý Frequency Cap toàn cục

Tổng quan

Nhà quảng cáo liên hệ trực tiếp với đội ngũ Admatic để được hỗ trợ vận hành chiến dịch, hoặc có thể
tự nạp tiền và vận hành chiến dịch của mình

Thống nhất Plan,
Booking
Kí hợp đồng
Admatic hỗ trợ
thiết kế banner
Vận hành chiến dịch
quảng cáo
Đăng ký tư vấn và nhận báo giá
cho cách mua này
Đăng ký ngay