Programmatic

Ecosystem

Thuật ngữ

Advertiser: Đại diện cho bên mua quảng cáo
Publisher: Đại diện cho bên bán/phân phối không gian quảng cáo (hay còn gọi là Inventory) cho Advertiser
Adnetwork: Mạng lưới bao gồm nhiều Publisher
Agency Trade Desk: Hỗ trợ đắc lực việc mua đi bán lại hàng hóa quảng cáo của các Agency lớn
DSP: Nền tảng bên mua
SSP: Nền tảng bên bán
DMP: Nền tảng quản trị dữ liệu.

Ecosystem