Media

Nhận diện thương hiệu
mạnh mẽ
Gia tăng hiệu suất bán hàng
Programmatic

Content/PR

Tư vấn chiến lược
Xây dựng thương hiệu cá nhân bằng tuyến bài
Truyền thông sự kiện bằng tuyến bài
Lan tỏa giá trị sản phẩm bằng tuyến bài
Truyền thông sản phẩm
Truyền thông thương hiệu công ty - tập đoàn lớn

Social

Tạo trend trên Social
Quản trị fanpage
Chiến dịch viral marketing on social

Production House

Tổ chức cuộc thi, event on social
Chiến dịch show livestream

Ngành

Xây dựng landing page thu lead cho ngành BĐS
Quảng cáo truyền thông cho ngành BĐS
Xây dựng fanpage cho ngành BĐS
Xây dựng hệ thống chatbot cho BĐS
Bạn chưa tìm được giải pháp?
Vui lòng cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn