Quảng cáo hình ảnh

KINGSIZE KINGSIZE

Quảng cáo với kích thước hiển thị lớn nhất trên trang

ON-IMAGE ADS ON-IMAGE ADS

Quảng cáo hiển thị tại không gian bên trên của ảnh nội dung

BALLOON ADS BALLOON ADS

Quảng cáo hiển thị ở góc chân bên phải màn hình máy tính

MOBILE ADS MOBILE ADS

Quảng cáo trên nền tảng Mobile

MICRO CONTENT MICRO CONTENT

Quảng cáo thể hiện dưới dạng Box Gallery (Thông tin + Hình ảnh) Sản phẩm/Dự án

Quảng cáo Native

Native Ads Native Ads

Quảng cáo tự nhiên với hình thức thể hiện như một tin bài nội dung trên trang báo

Box chuyên đề Box chuyên đề

Quảng cáo tự nhiên như một box tổng hợp các thông tin cùng chủ đề liên quan tới
thương hiệu/sản phẩm

Mobile CPC Mobile CPC

Quảng cáo theo cách mua CPC trên
nền tảng Mobile

Box Gallery/Sản phẩm Box Gallery/Sản phẩm

Quảng cáo thể hiện dưới dạng Box Gallery (Thông tin + Hình ảnh) Sản phẩm/Dự án

Quảng cáo
TVC Online

TVC Instream TVC Instream

Quảng cáo TVC xuất hiện trong dòng phát video nội dung trên trang báo

Vertical Video Vertical Video

Quảng cáo TVC toàn màn hình trên môi trường Mobile

iTVC iTVC

Quảng cáo TVC không giới hạn thời lượng xuất hiện ở giữa/dưới chân bài viết

Mobile Inpage Native Video

Quảng cáo TVC hiển thị tự nhiên như các box video trên website

Outstream Video Outstream Video

Quảng cáo TVC hiển thị tự nhiên như các box video trên website

Tham khảo một số giải pháp khác

GIẢI PHÁP
Mạng xã hội
Xem chi tiết
GIẢI PHÁP
Nội dung
Xem chi tiết
Creative & Production
Xem chi tiết
GIẢI PHÁP
Marketing theo ngành
Xem chi tiết
GIẢI PHÁP
Tư vấn - Lập kế hoạch
Xem chi tiết