ĐO LƯỜNG

SỨC KHỎE
THƯƠNG HIỆU

NHÓM BÁO CÁO ĐO LƯỜNG SỨC KHỎE THƯƠNG HIỆU

SẼ GIÚP THƯƠNG HIỆU BIẾT

THẢO LUẬN VÀ TỶ LỆ THẢO LUẬN GIỮA THƯƠNG HIỆU VÀ ĐỐI THỦ

Tổng quan thảo luận về thương hiệu trong giai đoạn. Tỉ lệ thảo luận so với đối thủ, mức tăng giảm so với giai đoạn trước
Tổng thảo luận
Diễn biến thảo luận và hoạt động nổi bật
So sánh với đối thủ

NGUỒN THẢO LUẬN

Phân tích nguồn thảo luận của thương hiệu
Kênh và nguồn thảo luận
Bài viết, nguồn, tác giả nổi bật

YÊU THÍCH VÀ PHẢN HỒI VỀ THƯƠNG HIỆU

Sự thay đổi về cảm xúc.
Người dùng đang nói gì về thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, hoạt động?
Thích hay không thích?
Sắc thái thảo luận
Chủ đề thảo luận
Mô phỏng thảo luận

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TỪ THƯƠNG HIỆU

Hoạt động của thương hiệu đóng góp như thế nào vào sự thành công của thương hiệu trong giai đoạn?
Tỷ lệ đóng góp tương tác và thảo luận
Kênh và nguồn thảo luận
Tỷ lệ đóng góp và cảm xúc người dùng

TỔNG QUAN VỀ NHÓM SẢN PHẨM

ĐO LƯỜNG SỨC KHỎE THƯƠNG HIỆU (BRAND HEALTH CHECK)
ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE THƯƠNG HIỆU ĐỊNH KỲ
BRAND AUDIT
Đánh giá sức khỏe thương hiệu định kì 6-12 tháng 1 lần
THEO DÕI SỨC KHỎE THƯƠNG HIỆU THƯỜNG XUYÊN
BRAND MONITORING
Theo dõi diễn biến sức khỏe thương hiệu thường xuyên với tần suất hàng tuần, hàng tháng, hàng quý
DỊCH VỤ GIA TĂNG: THU THẬP THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
MEDIA CLIPPING
Theo dõi thông tin truyền thông hàng ngày thông qua báo online, báo truyền thống, truyền hình, vô tuyến.

MÔ PHỎNG CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG

SỨC KHỎE THƯƠNG HIỆU

THU THẬP THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

MEDIA CLIPPING
MỤC ĐÍCH
Xem xét, đánh giá nội dung các kênh truyền thông đang nhắc đến doanh nghiệp và đối thủ
Có cái nhìn tổng thể về diễn biến ngành hàng và thị trường
Các chính sách của chính phủ dành cho ngành hàng doanh nghiệp đang hoạt động
Đánh giá kênh truyền thông tiềm năng trong việc đầu tư chi phí
Xác định đầu thông tin nhạy cảm không mong muốn
TẦN SUẤT
HÀNG NGÀY