Hỏi đáp về Internet Listening

- Tầm nhìn không dừng lại ở nền tảng dữ liệu mạng xã hội, chúng tôi định hướng mở rộng nguồn dữ liệu hơn thông qua khảo sát Online (Lift Survey, Audience Dataset, Mobile App...)

- Kinh nghiệm thực thi trong việc lên kế hoạch, định hướng cho các team chuyên môn nội bộ Admicro và nhiều khách hàng lớn từ 2018

- Không dừng ở việc cung cấp số liệu, báo cáo mang tính thực tiễn, định hướng cao cho nhãn hàng, doanh nghiệp

- Tối ưu hóa dịch vụ theo ngành hàng/ nhóm đối tượng KH đặc thù

- Chi phí tối ưu & cạnh tranh hơn mặt bằng chung thị trường 30%

Dữ liệu được thu thập và phân tích bằng hệ thống Internet Listening của Admicro.
Ban đầu, công cụ Customer Listening của Admicro sẽ tìm kiếm, tách lọc và thu thập tất cả dữ liệu trên online về chủ đề cần nghiên cứu.
Sau đó, dữ liệu được đưa vào xử lý tự động qua 3 model:

1. Model trích rút thông tin Conditional Random Fields (CRF), đảm bảo loại bỏ các thông tin spam & seeding

2. Model phân tích cảm xúc Sentiment, sử dụng công nghệ natural language processing (NLP), giúp nhận dạng ra các phản hồi tiêu cực & tích cực của khách hàng

3. Model học máy Machine Learning,tích hợp mạng neural như CNN, LSTM, hỗ trợ phân nhóm, thống kê số liệu giúp các chuyên gia.
Kết hợp với quá trình xử lí dữ liệu, các chuyên gia về ngành của Admicro sẽ tham gia vào quá trình đọc, phân tích, kết nối các dữ liệu để đưa ra được báo cáo cuối cùng.

Tất cả các thông tin về chủ đề cần nghiên cứu, từ:

- Facebook: 5.6 triệu trang/nhóm

- Youtube: 1.5 triệu tài khoản

- Blogs/Forum/Reviews: 4,5k

- News online: 600+

- Instagram, Tiktok, Ecommerce, Mobile games & apps, Audience dataset: thu thập theo nguồn cụ thể

- Đối với các social platform (Facebook, Youtube, Blogs/Forum/Reviews, News online, Instagram & Tiktok), Admicro sử dụng từ khoá liên quan đến chủ thể cần nghiên cứu, sau đó hệ thống sẽ thu thập dữ liệu về Data Pool của Admicro

- Nền tảng còn lại: nghiên cứu chủ động, dựa trên nền tảng công nghệ sẵn có của Admicro, từ đó có những câu hỏi khảo sát chủ động dành cho người dùng, để thu thập data

Các dữ liệu (data) thu thập này, sẽ được chuyển quan xử lý & phân tích theo các bước như có đề cập ở "câu số 1 - phương pháp nghiên cứu"

- Theo Policy của FB, Facebook chỉ sẽ trả về dữ liệu Public (công khai) trên các page, community, một phần wall, share public người dùng.

- Riêng các group kín: thỏa thuận hỗ trợ khách hàng chỉ một số group nổi bật của ngành hàng (tùy nhu cầu)

- Trong điều kiện topic nghiên cứu về chủ thể đã được tạo trước đó, khi thảo luận đã vào topic nhưng bị user/admin xóa ---> Thảo luận đã có trong topic nên vẫn được dùng để phân tích

- Trong trường hợp dữ liệu đã có trong SOLR (raw data pool), user/admin xóa --> Thảo luận vẫn đưa được vào topic để phân tích

- Trường hợp thảo luận vừa được đăng và xóa ngay, nếu vòng quét crawler đang trong quá trình quét ngang qua trước lúc user/admin xóa thì vẫn được đưa vào topic để phân tích

- Có, dựa trên hoạt động của thương hiệu, Admicro sẽ nắm bắt và bổ sung thêm Keywords nhằm đảm bảo dữ liệu luôn đủ, đúng, phản ánh đúng tình hình thảo luận về thương hiệu & đối thủ

- Dựa trên cảm xúc của người dùng trong một ngành hàng, chủ đề nghiên cứu cụ thể, ADM sẽ quy định các dạng thảo luận được phân ra

- Dựa trên cảm xúc của người dùng trong một ngành hàng, chủ đề nghiên cứu cụ thể, ADM sẽ quy định các dạng thảo luận được phân ra