Điều khoản bảo mật

Công ty đặt tính bảo mật thông tin người dùng lên hàng đầu. Vấn đề bảo mật thông tin sẽ được Công ty áp dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chính sách bảo mật sẽ được cập nhật trên website chính thức của công ty tại VCCorp.vn

 

I. Thu thập thông tin:

Công ty thu thập thông tin từ người dùng ngay khi người dùng sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp người dùng không cung cấp đủ thông tin cần thiết, tính năng sử dụng dịch vụ sẽ bị giới hạn. Công ty có thể thu thập thông tin bổ sung từ phía người dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

- Thông tin cơ bản: Họ tên, ID, mật khẩu, mã số nhận dạng thiết bị, địa chỉ, giới tính, sở thích, số điện thoại

- Thông tin bổ sung: lịch sử sử dụng dịch vụ, lịch sử truy cập, cookie, IP, lịch sử cuộc gọi, lịch sử lỗi phát sinh.

- Phương thức thu thập thông tin: Thông tin đăng ký từ người dùng, thông tin được chia sẻ bởi đối tác, thu thập từ dữ liệu thiết bị di động, thông tin từ cuộc gọi của khách hàng vào máy điện thoại có cài đặt ứng dụng BizFly Care.

Trong trường hợp thông tin người dùng bị hack, mất hoặc hư hỏng và những vấn đề này không xuất phát từ phía công ty, công ty sẽ hoàn toàn miễn trừ trách nhiệm.

 

II. Mục đích của việc thu thập thông tin và quyền hạn sử dụng thông tin:

 

Công ty thu thập thông tin người dùng nhằm mục đích cải thiện dịch vụ. Nếu công ty muốn thu thập thông tin nào khác ngoại trừ những thông tin được đề cập bên dưới, công ty sẽ phải thông báo cho người dùng và nhận được sự chấp thuận từ người dùng. Sau đây là một số mục đích của việc thu thập thông tin:

 

1. Ghi âm cuộc gọi – Micro

Với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của Partner, Khi sử dụng ứng dụng của Bizfy. Tất cả cuộc gọi trên thiết bị sẽ được tự động ghi lại thông qua Micro trên thiết bị. Các tệp đã ghi và các ghi chú liên quan sẽ được lưu trữ trên bộ nhớ điện thoại và đồng bộ với dữ liệu đám mây của Bizfly. Tuy nhiên những nội dung này sẽ được mã hóa để đảm bảo chỉ Partner và những người được Partner cho phép mới có quyền truy cập và xem các nội dung này.

2. Dịch vụ cơ bản của ứng dụng

Mã số tài khoản: được sử dụng để nhận diện người dùng bằng cách liên kết với địa chỉ email và tên đăng nhập. Cung cấp dịch vụ hợp tác, dịch vụ nội dung.

3.  Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Công ty sẽ thu thập thông tin về số điện thoại với mục đích kiểm tra lịch sử hỗ trợ cho người dùng.

4.  Các tính năng phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ

5.  Quản trị người dùng

Xác thực người dùng, hỗ trợ dịch vụ khách hàng.

6.  Phát triển dịch vụ mới và Marketing

Quảng bá sự kiện, điều chỉnh quảng cáo dựa trên các số liệu thống kê từ người dùng

7.  Mục đích khác

Các dịch vụ hay sự kiện bổ sung

 

III. Thời hạn lưu trữ thông tin và cách thức xóa bỏ thông tin người dùng:

Công ty sẽ lưu trữ thông tin cơ bản của người dùng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ. Công ty sẽ xóa những thông tin bổ sung nếu xét thấy mục đích của việc thu thập này là không cần thiết nữa.

 

IV. Thay đổi chính sách bảo mật thông tin:

Công ty giữ quyền sửa đổi và/ hoặc bổ sung bất kỳ điều khoản nào của chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước.Nếu người dùng vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi công ty đã thay đổi và/hoặc sửa đổi chính sách bảo mật có nghĩa là người dùng đã chấp nhận và đồng ý với vác thay đổi và/ hoặc sửa đổi đó.

 

V. Quyền hạn của người dùng:

Người dùng có thể xem, thay đổi, xóa, thu hồi sự chấp thuận về chính sách bảo mật bất cứ lúc nào. Người dùng có thể sử dụng tính năng xóa tài khoản hoặc liên hệ trực tiếp để xử lý kịp thời bất kỳ khiếu nại liên quan đến các chính sách bảo mật.

 

VI. Ủy thác thông tin:

Khi sử dụng dịch vụ, người dùng đã ủy thác thông tin cho phía Công ty. Công ty đảm bảo quản lý thông tin người dùng theo quy định của pháp luật hiện hành. Dưới đây là những thông tin được ủy thác.

Phía được ủy thác: Bên cung cấp Ứng dụng dịch vụ BizFly Care Center

Mục đích: Kiểm tra độ tương thích của ứng dụng

Thông tin sử dụng: nhận dạng thiết bị

Thời hạn: cho đến khi người dùng xóa tài khoản