Điều khoản sử dụng

1. Mục tiêu:

Điều khoản sử dụng này là biên bản thỏa thuận giữa Công ty cổ phần VCCorp (sau đây là Công ty) và người đăng kí sử dụng dịch vụ BizFly Care Center

2. Định nghĩa:

 1. “BizFly Care Center” (sau đây là Phần mềm ứng dụng): Là ứng dụng chăm sóc khách hàng của Bizfly dành cho Cửa hàng, Nhà hàng, Spa, Gara oto, (sau đây gọi là Partner)...trên điện thoại di động được cung cấp đến người dùng sử dụng thiết bị bao gồm điện thoại, máy tính bảng, PC, etc
 2. Partner đăng nhập app được thiết kế trên nền tảng hệ điều hành Android bằng tài khoản VietID do BizFly cung cấp để chat hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Khi khách hàng gọi điện đến máy có cài đặt Ứng dụng, màn hình cuộc gọi của App sẽ hiện ra và thay thế cho màn hình cuộc gọi mặc định của thiết bị Android. Trên màn hình này hiển thị thông tin khách hàng, được lấy ra từ CRM (cơ sở dữ liệu khách hàng của Partner).
 3. Ứng dụng: phần mềm do Công ty Cổ phần VCCorp phát hành. Bao gồm các phiên bản cập nhật, ứng dụng kèm theo sau phiên bản đầu tiên.
 4. Người dùng “BizFly Care Center” (sau đây là Người dùng): Là những người đã hoàn thành quá trình đăng kí sử dụng Dịch vụ và hoàn toàn đồng ý với điều khoản sử dụng của Dịch vụ này.
 5. Tài khoản “VietID” (sau đây là Tài khoản): Là tài khoản người dùng vừa đăng kí để đăng nhập vào Ứng dụng và sử dụng các tính năng.

3. Đăng kí và cập nhật điều khoản sử dụng:

 1. Công ty có thể cập nhật hoặc thay đổi điều khoản sử dụng mà không cần thông báo cho người dùng.
 2. Người dùng có thể xóa tài khoản nếu không đồng ý với điều khoản sử dụng này. Nghĩa là biên bản thỏa thuận giữa Công ty và người dùng đã chấm dứt. Trong trường hợp người dùng không xóa tài khoản trong vòng 14 ngày kể từ ngày điều khoản sử dụng được cập nhật hoặc thay đổi, người dùng được cho là đồng ý với điều khoản sử dụng mới.

4. Sử dụng dịch vụ và biên bản thỏa thuận:

 1. Biên bản thỏa thuận chính thức có hiệu lực kể từ khi người dùng đồng ý với điều khoản sử dụng và điều khoản bảo mật riêng tư, và Công ty chấp nhận đăng kí của người dùng.
 2. Người dùng phải đăng kí các thông tin hợp pháp và nếu người dùng đăng kí thông tin không hợp pháp, Công ty có quyền chấm dứt biên bản thỏa thuận.
 3. Công ty có quyền xóa tài khoản hoặc đình chỉ sử dụng dịch vụ nếu người dùng đăng kí tài khoản bằng thông tin của người khác hoặc sử dụng dịch vụ với mục đích không hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 4. Công ty có thể yêu cầu người dùng xác thực thông tin.
 5. Công ty có thể cung cấp thông tin cho người dùng thông qua tin nhắn SMS hoặc email. Người dùng được phép chặn các thông tin này.
 6. Công ty không có quyền chia sẻ thông tin người dùng cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của người dùng.

5. Thay đổi thông tin người dùng :

 1. Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản nhưng không thể thay đổi tài khoản.
 2. Nếu người dùng chọn sai thông tin người dùng, Công ty có quyền xóa bỏ điểm thưởng của người dùng hoặc giới hạn tính năng sử dụng dịch vụ.

6. Hủy biên bản thỏa thuận:

 1. Người dùng có thể nộp đơn xin hủy bỏ biên bản thỏa thuận.
 2. Người dùng phải tuân thủ quá trình hủy bỏ biên bản thỏa thuận.
 3. Công ty có thể xóa/tạm dừng tài khoản trong các trường hợp sau:
 4. Người dùng đăng kí thông tin bất hợp pháp.
 5. Người dùng vi phạm các điều khoản trong điều khoản sử dụng của Công ty.
 6. Người dùng làm gián đoạn quá trình sử dụng dịch vụ của người dùng khác.
 7. Người dùng thực hiện các hành vi bất hợp pháp.
 8. Khi Công ty nhận thấy sự cần thiết phải hủy bỏ biên bản thỏa thuận.

8. Dịch vụ “BizFly Care Center”:

 1. Thu thập thông tin khách hàng, đồng bộ dữ liệu ghi âm cuộc gọi vào hệ thống BizFly - CRM để phục vụ việc hỗ trợ khách hàng..
 2. Công ty có thể cung cấp các dịch vụ khác đến người dùng.

9. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ:

 1. Công ty có thể tạm ngưng cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau:
  -Khi nhà mạng ngừng cung cấp dịch vụ
  -Khi xảy ra vấn đề an ninh quốc gia hoặc lượng truy cập tăng đột biến
 2. Công ty sẽ thông báo tới người dùng thông qua tin nhắn/email hoặc trên website của Dịch vụ về lí do tạm ngừng cung cấp dịch vụ.

11. Khắc phục lỗi, hủy bỏ, hết hạn:

 1. Nếu trong quá trình sử dụng ứng dụng,, hệ thống xảy ra lỗi, người dùng có quyền gửi yêu cầu khắc phục lỗi đến Công ty trong vòng 90 ngày, và Công ty có thể điều chỉnh trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu khắc phục lỗi từ phía người dùng.
 2. Sau khi đăng kí dịch vụ, nếu người dùng không sử dụng dịch vụ trong vòng 12 tháng, Công ty có quyền thu hồi/xóa tài khoản đăng nhập ứng dụng mà không cần báo trước cho người dùng.

12. Tài khoản và mật khẩu:

 1. Người dùng có trách nhiệm quản lí tài khoản và mật khẩu người dùng. Người dùng không nên cho người dùng khác sử dụng tài khoản và mật khẩu của mình.
 2. Người dùng cần báo ngay cho Công ty khi phát hiện tài khoản hoặc mật khẩu bị mất.

13. Trách nhiệm của Công ty:

 1. Công ty đảm bảo duy trì hệ thống dịch vụ tốt nhất cho người dùng, tuân thủ luật pháp Việt Nam.
 2. Công ty có hệ thống bảo mật bảo vệ thông tin riêng tư của người dùng.
 3. Nếu những khiếu nại của người dùng là hợp lý, Công ty sẽ giải quyết những khiếu nại đó. Quy trình giải quyết được thông báo đến người dùng thông qua email.

14. Trách nhiệm của người dùng:

 1. Người dùng không nên tham gia vào các hành động sau:
  Cung cấp thông tin không hợp pháp khi sử dụng dịch vụ
 2. Xóa hoặc phá hoại các thông tin trong dịch vụ
 3. Thu thập thông tin người dùng khác
 4. Gửi quảng cáo hoặc các thông tin khác mà không có sự đồng ý của Công ty
 5. Sao chép hoặc phá hoại dịch vụ
 6. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
 7. Phát tán các thông tin trái với quy định của pháp luật Việt Nam

15. Sở hữu trí tuệ:

 1. Quyền sở hữu trí tuệ thuộc về Công ty
 2. Người dùng không được phân phối, sao chép, phát tán bất kì thông tin nào thu thập được trong quá trình sử dụng dịch vụ để phục vụ mục đích lợi nhuận riêng mà không có sự đồng ý của Công ty.

16. Chấm dứt Dịch vụ:

 1. Công ty phải thông báo cho người sử dụng về việc chấm dứt dịch vụ 3 tháng trước ngày chấm dứt dịch vụ, theo Điều 3.
 2. Theo Điều 1, Công ty sẽ không cung cấp các dịch vụ cho người sử dụng có hiệu lực từ ngày chấm dứt theo thông báo.

17. Quyền tài phán:

 1. Mọi vấn đề phát sinh trong điều khoản sử dụng này sẽ tuân thủ luật thương mại Việt Nam.
 2. Bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào theo những Điều Khoản và Điều Kiện này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu không đạt được thỏa thuận thông qua thương lượng hòa giải như vậy, các bên tại đây đồng ý sẽ đưa tranh chấp hoặc bất đồng lên tòa án có thẩm quyền tại Thành Phố Hà Nội.