Hãy để chúng tôi được với bạn!
6 Việc làm đang tuyển
Android Developer
Hà Nội Số lượng: 04
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Android Developer  với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN...
IOS Developer
Hà Nội Số lượng: 04
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí IOS Developer  với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN...
Business Analyst (BA)
Hà Nội Số lượng: 01
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí BA với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn.
NHÂN VIÊN TESTER (MANUAL)
Hà Nội Số lượng: 02
7.000.000 - 12.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Tester với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN...
NodeJS Developer
Hà Nội Số lượng: 02
600 - 1.200 USD
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí NodeJS Developer với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN...
System Admin
Hà Nội Số lượng: 02
12.000.000 - 20.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí System Admin với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn...