Hãy để chúng tôi được với bạn!
50 Việc làm đang tuyển
Nhân viên SEO
Hà Nội Số lượng: 03
8.000.000 - 12.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên SEO với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Business Analyst (Team CRM)
Hà Nội Số lượng: 01
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Business Analyst (Team CRM) với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Technical Writer
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Technical Writer với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
PHP Senior (Team CRM)
Hà Nội Số lượng: 02
15.000.000 - 22.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí PHP Senior (Team CRM)  với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Trợ Lý Dự Án (Trợ Lý Giám Đốc Vận Hành)
Hà Nội Số lượng: 01
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Trợ Lý Dự Án (Trợ Lý Giám Đốc Vận Hành) với mức lương và...
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí chăm sóc khách hàng với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP...
Chuyên Viên Tuyển Dụng
Toàn quốc Số lượng: 02
10.000.000 - 15.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên tuyển dụng với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ...
Kế toán quản trị
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí kế toán quản trị với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ...
Content writer (sáng tạo)
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Content với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Content writer (học thuật)
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Content với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Marketing Manager (inhouse)
Hà Nội Số lượng: 01
Thỏa thuận
Marketing Manager là người chịu trách nhiệm lên kế hoạch và giám sát hiệu quả các hoạt động truyền thông số của Bizfly. 
UI Design ( web/app)
Hà Nội Số lượng: 01
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí UX/UI với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Tải thêm 38 việc làm