Hãy để chúng tôi được với bạn!
51 Việc làm đang tuyển
Chuyên Viên Đào Tạo
Hà Nội Số lượng: 01
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí chuyên viên dào tạo với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ...
Senior PHP
Hà Nội Số lượng: 05
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí PhP Developer với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Fresher Flutter Mobile Developer
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Fresher Flutter Mobile Developer với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ...
Nhân Viên Xây Dựng Quy Trình
Hà Nội Số lượng: 01
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí nhân viên xây dựng quy trình với mức lương và chế độ hấp...
BA ( Team Dự Án)
Toàn quốc Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí BA với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn.
Sales Manager
Hà Nội Số lượng: 01
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Sales Manager với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN...
CTV TRỰC FANPAGE
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí CTV trực fan page với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Nhân viên phân tích nghiệm vụ (BA - PCC)
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí nhân viên phân tích nghiệm vụ với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP...
Brand Marketing (Senior)
Hà Nội Số lượng: 01
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Brand Marketing (Senior) với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP...
Sale Director
Toàn quốc Số lượng: 01
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Sale Director với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN...
Business Analyst (non tech)
Toàn quốc Số lượng: 05
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí BA với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN...
Chuyên viên tổ chức sự kiện (Event)
Hà Nội Số lượng: 01
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Event với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN.
Tải thêm 39 việc làm