Hãy để chúng tôi được với bạn!
44 Việc làm đang tuyển
Brand Marketing (Senior)
Hà Nội Số lượng: 01
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Brand Marketing (Senior) với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP...
Sale Director
Toàn quốc Số lượng: 01
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Sale Director với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN...
Business Analyst (non tech)
Toàn quốc Số lượng: 05
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí BA với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN...
Chuyên viên tổ chức sự kiện (Event)
Hà Nội Số lượng: 01
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Event với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN.
Chuyên viên C&B (Senior)
Hà Nội Số lượng: 01
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí C&B với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN.
Senior Account (Tech Solutions)
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Account là người chịu trách nhiệm chính trong việc quản lí các vấn đề giao tiếp với khách hàng. Họ sẽ tiếp nhận khách hàng từ nhân viên kinh doanh....
KẾ TOÁN VIÊN
Hà Nội Số lượng: 01
8.000.000 - 9.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí kế toán viên với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP...
CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH
Hà Nội Số lượng: 01
11.000.000 - 13.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí chuyên viên tài chính với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP...
Android Developer
Hà Nội Số lượng: 04
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Android Developer  với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN...
IOS Developer
Hà Nội Số lượng: 04
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí IOS Developer  với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN...
Business Development Manager (Tech Solutions)
Hà Nội Số lượng: 01
Thỏa thuận
Account là người chịu trách nhiệm chính trong việc quản lí các vấn đề giao tiếp với khách hàng. Họ sẽ tiếp nhận khách hàng từ nhân viên kinh doanh....
UX Designer
Hà Nội Số lượng: 02
12.000.000 - 15.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí UX Designer với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN...
Tải thêm 32 việc làm