Hãy để chúng tôi được với bạn!
50 Việc làm đang tuyển
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên kinh doanh giải pháp phần mềm (B2B) với mức lương và chế độ hấp dẫn
Senior PHP
Hà Nội Số lượng: 05
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí PhP Developer với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Fresher Flutter Mobile Developer
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Fresher Flutter Mobile Developer với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ...
BA ( Team Dự Án)
Toàn quốc Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí BA với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn.
Sales Lead / Sale Manager
Toàn quốc Số lượng: 01
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Sales Lead/ Sale Manager với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP...
CTV TRỰC FANPAGE
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí CTV trực fan page với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Nhân viên phân tích nghiệp vụ (BA - PCC)
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí nhân viên phân tích nghiệm vụ với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP...
Sale Director
Toàn quốc Số lượng: 01
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Sale Director với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN...
Business Analyst (non tech)
Toàn quốc Số lượng: 05
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí BA với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN...
Chuyên viên tổ chức sự kiện (Event)
Hà Nội Số lượng: 01
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Event với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN.
Senior Account (Tech Solutions)
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Account là người chịu trách nhiệm chính trong việc quản lí các vấn đề giao tiếp với khách hàng. Họ sẽ tiếp nhận khách hàng từ nhân viên kinh doanh....
CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH
Hà Nội Số lượng: 01
11.000.000 - 13.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí chuyên viên tài chính với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP...
Tải thêm 26 việc làm