Hãy để chúng tôi được với bạn!
44 Việc làm đang tuyển
ACCOUNT PLANNER
Hà Nội Số lượng: 03
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí ACCOUNT PLANNER với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Chuyên viên tư vấn dịch vụ Website
Hà Nội Số lượng: 03
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên tư vấn dịch vụ Website với mức lương và chế độ đãi ngộ...
ACCOUNT WEB
Hà Nội Số lượng: 05
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Account Web với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Chuyên Viên Tuyển Dụng (IT Recruiter)
Hà Nội Số lượng: 02
12.000.000 - 15.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên Viên Tuyển Dụng (IT Recruiter) với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ...
Creative Content Senior
Hà Nội Số lượng: 02
12.000.000 - 15.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Creative Content Senior với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Chuyên Viên Tuyển Dụng
Hà Nội Số lượng: 02
10.000.000 - 15.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên Viên Tuyển Dụng với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn với mức lương...
Content Marketing
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Content Marketing với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Marketing In-App
Hà Nội Số lượng: 01
10.000.000 - 13.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Marketing In-App với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Event Marketing
Hà Nội Số lượng: 02
8.500.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Event Marketing với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Devops Engineer
Hà Nội Số lượng: 02
15.000.000 - 20.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Devops Engineer với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Lập Trình Viên Golang
Hà Nội Số lượng: 02
14.000.000 - 20.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Lập Trình Viên Golang với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Tải thêm 20 việc làm