Hãy để chúng tôi được với bạn!
50 Việc làm đang tuyển
Business Development Manager (Tech Solutions)
Hà Nội Số lượng: 01
Thỏa thuận
Account là người chịu trách nhiệm chính trong việc quản lí các vấn đề giao tiếp với khách hàng. Họ sẽ tiếp nhận khách hàng từ nhân viên kinh doanh....
UX Designer
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí UX Designer với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN...
Marketing Executive ( Inbound Marketing )
Hà Nội Số lượng: 01
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Marketing Executive với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN...
Flutter Mobile Developer
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Flutter Mobile Developer với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP...
Graphic Design
Hà Nội Số lượng: 01
10.000.000 - 12.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Graphic Designer với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN...
Chuyên viên kinh doanh giải pháp phần mềm (B2B)
Hà Nội Số lượng: 03
10.000.000 - 18.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên kinh doanh giải pháp phần mềm (B2B)  với mức lương và chế độ hấp...
Chuyên Viên Tư Vấn Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin
Hà Nội Số lượng: 02
12.000.000 - 18.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Chuyên Viên Tư Vấn Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin với mức lương và chế độ...
Manual Tester
Hà Nội Số lượng: 02
7.000.000 - 12.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Tester với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN...
Nhân viên kinh doanh công nghệ
Hà Nội Số lượng: 05
6.000.000 - 10.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên kinh doanh công nghệ với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ...
NodeJS Developer
Hà Nội Số lượng: 02
600 - 1.200 USD
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí NodeJS Developer với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN...
Front-end Developer
Hà Nội Số lượng: 02
Thỏa thuận
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hện đang tuyển dụng vị trí Front-end  với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN...
Account Executive (Biz Solution)
Hà Nội Số lượng: 03
6.000.000 - 10.000.000
Account Executive là người chịu trách nhiệm chính trong việc quản lí các vấn đề giao tiếp với khách hàng. Họ sẽ tiếp nhận khách hàng từ nhân viên kinh...
Tải thêm 14 việc làm