Hãy để chúng tôi được với bạn!
44 Việc làm đang tuyển
Tester (My Bizfly And Ticket)
Hà Nội Số lượng: 02
8.000.000 - 12.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Tester (My Bizfly And Ticket) với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP...
Lập Trình Viên PHP (My Bizfly And Ticket)
Hà Nội Số lượng: 05
12.000.000 - 25.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí  Lập Trình Viên PHP (My Bizfly And Ticket) với mức lương và chế độ đãi ngộ...
Business Analyst (My Bizfly And Ticket)
Hà Nội Số lượng: 02
10.000.000 - 30.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Business Analyst (My Bizfly And Ticket) với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ...
UI UX Designer
Hà Nội Số lượng: 02
15.000.000 - 20.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí UI UX Designer với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Tester
Hà Nội Số lượng: 02
8.000.000 - 12.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Tester với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Senior PHP Developer (Dự Án CRM)
Hà Nội Số lượng: 05
15.000.000 - 30.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Senior PHP Developer (Dự Án CRM) với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ...
System Admin (Quản Trị Hệ Thống Linux)
Hà Nội Số lượng: 02
15.000.000 - 20.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí System Admin (Quản Trị Hệ Thống Linux) với mức lương và chế độ đãi ngộ cực...
Nhân Viên Tester/Support
Hà Nội Số lượng: 02
8.000.000 - 15.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân Viên Tester/Support với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Lập Trình Viên PHP
Hà Nội Số lượng: 05
15.000.000 - 25.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Lập Trình Viên PHP với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Lập Trình Viên Flutter
Hà Nội Số lượng: 02
12.000.000 - 25.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Lập Trình Viên Flutter với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP DẪN
Lập Trình Viên Flutter (Fresher)
Hà Nội Số lượng: 02
6.000.000 - 10.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Lập Trình Viên Flutter (Fresher) với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ HẤP...
Business Analyst (Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ)
Hà Nội Số lượng: 02
15.000.000 - 30.000.000
Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, Bizfly hiện đang tuyển dụng vị trí Business Analyst (Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ) với mức lương và chế độ đãi ngộ...
Tải thêm 8 việc làm