Quản lý & Chăm sóc khách hàng toàn diện

Giúp doanh nghiệp quản lý khách hàng tập trung -  bảo mật, hiểu rõ nhu cầu và hành vi của khách hàng để phân loại và đưa ra các chương trình chăm sóc phù hợp, đạt hiệu quả cao.
Phần mềm quản lý và khai thác bán hàng cho doanh nghiệp

Đáp ứng đầy đủ những gì bạn cần để
quản lý và chăm sóc khách hàng hiệu quả


Giải quyết bài toán Quản lý và chăm sóc khách hàng ngay từ hôm nay

Kết nối với chúng tôi:
0964691299

Giải quyết bài toán Quản lý và chăm sóc khách hàng ngay từ hôm nay

Mỗi tính năng đều có hiệu quả riêng và thậm chí còn tốt hơn khi sử dụng cùng nhau trong giải pháp Bizfly CRM

CRM Sale

Quản lý đội ngũ Sale và cung cấp bộ công cụ bán hàng toàn diện: Quản lý công việc, lịch hẹn, cuộc gọi, cơ hội… để bán hàng nhanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn

CRM Marketing

Quản lý chất lượng data từ các chiến dịch Marketing, kết hợp công cụ automation để triển khai chăm sóc, nuôi dưỡng hiệu quả, re-marketing 0 đồng

CRM Quản lý

Giải pháp cho nhà quản lý tổ chức theo dõi hoạt động kinh doanh, quản lý khách hàng nhanh chóng và đánh giá chất lượng làm việc của nhân viên minh bạch