Quản lý bán hàng
Bứt phá doanh thu
cùng CRM Sale

Quản lý đội ngũ Sale và cung cấp bộ công cụ bán hàng toàn diện: Quản lý tiến trình cơ hội, công việc, lịch hẹn, cuộc gọi… để bán hàng nhanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn.
Phần mềm quản lý và khai thác bán hàng cho doanh nghiệp

Đáp ứng đầy đủ những gì bạn cần để
quản lý hoạt động bán hàng hiệu quả


Giải quyết bài toán quản lý bán hàng - bứt phá doanh thu ngay từ hôm nay

Kết nối với chúng tôi:
0964691299

CRM Sale giúp doanh nghiệp bạn bán hàng nhanh hơn - thông minh hơn - bền vững hơn

Mỗi tính năng đều có hiệu quả riêng và thậm chí còn tốt hơn khi sử dụng cùng nhau trong giải pháp Bizfly CRM

Quản lý Khách hàng

Giúp doanh nghiệp quản lý khách hàng tập trung -  bảo mật, hiểu rõ nhu cầu và hành vi của khách hàng để phân loại và đưa ra các chương trình chăm sóc phù hợp

CRM Marketing

Quản lý chất lượng data từ các chiến dịch Marketing, kết hợp công cụ automation để triển khai chăm sóc, nuôi dưỡng hiệu quả, re-marketing 0 đồng

CRM Quản lý

Giải pháp cho nhà quản lý tổ chức theo dõi hoạt động kinh doanh, quản lý khách hàng nhanh chóng và đánh giá chất lượng làm việc của nhân viên minh bạch