Tuyển dụng

Cách doanh nghiệp sử dụng CRM để xây dựng quy trình tuyển dụng, theo dõi ứng viên và đặt lịch hẹn phỏng vấn
Bộ phận tuyển dụng trong các doanh nghiệp sẽ thường xuyên phải quản lý hồ sơ các ứng viên, theo dõi tình trạng ứng viên trong quy trình tuyển dụng và đặt lịch hẹn phỏng vấn, mời đi làm với những ứng viên phù hợp.
Công ty sử dụng CRM để lưu trữ hợp đồng ảo và quản lý tình trạng hợp đồng của nhân viên
CRM không chỉ giúp quản lý, hỗ trợ marketing và sale cho doanh nghiệp, mà còn có thể sử dụng để hỗ trợ hoạt động tuyển dụng, quản lý ứng viên, quản lý nhân sự.