Bảo hiểm

Thiết kế và xây dựng một Website riêng “thần tốc” với giá rẻ cho đại lý bảo hiểm
Với Webfly, bạn không cần phải biết về thiết kế hay code, mà vẫn có thể tự xây dựng được một website phù hợp với yêu cầu cho mình với chi phí thấp nhất, giúp đại lý bảo hiểm xây dựng website giá rẻ, thần tốc chỉ trong vài phút.
Tôi phải làm sao để khôi phục lại được 1000 data bị xóa nhầm trên Bizfly CRM?
Trong quá trình lưu trữ, nhà quản lý có lúc sẽ muốn xóa bỏ những dữ liệu thừa hoặc không còn giá trị khai thác trong Bizfly CRM. Vậy trong trường hợp nhà quản trị không may đã xóa nhầm cả những data quan trọng, phải làm sao để khôi phục lại?