Cách để thông tin khách hàng đổ từ Website về CRM, tự động chia cho các sale bảo hiểm chăm sóc?

Bảo hiểm
18:01 06/01/2021

Sau khi triển khai các chương trình marketing, quảng cáo, sẽ có một số lượng lớn khách hàng truy cập vào website/landing page của doanh nghiệp. Vậy làm sao để số thông tin khách hàng trên website/landing page này đổ về CRM để lưu trữ, quản lý tập trung và có thể tự động được chia ngay cho các bạn nhân viên chăm sóc kịp thời?

 

BizCRM sẽ giúp doanh nghiệp của bạn làm điều này.

 

Bước 1: Để thông tin khách hàng từ website/landing page đổ về BizCRM, bộ phận kỹ thuật phụ trách website chỉ cần vào CRM chọn CRM quản lý chọn phần cài đặt và lấy bộ API của BizCRM.

 

Làm sao để thông tin khách hàng đổ từ Website về CRM và tự động chia cho các nhân viên chăm sóc?

Bước 2: bộ phận kỹ thuật website dựa trên bản API của BizCRM sẽ kết nối với website và landing page theo hướng dẫn

 

Làm sao để thông tin khách hàng đổ từ Website về CRM và tự động chia cho các nhân viên chăm sóc?

 

Bước 3: Sau khi kết nối xong API thông tin data sẽ được tự động lưu trữ trong bảng khách hàng

 

 

Làm sao để thông tin khách hàng đổ từ Website về CRM và tự động chia cho các nhân viên chăm sóc?

 

Bước 4: nếu muốn tiết kiệm thời gian phân chia data cho nhân viên chăm sóc, nhà quản lý có thể thiết lập rule automation để hệ thống có thể tự động chia data cho nhân viên sale.

Để làm điều này, bạn truy cập CRM Quản lý > Chọn Automation > Tạo mới rule

 

Làm sao để thông tin khách hàng đổ từ Website về CRM và tự động chia cho các nhân viên chăm sóc?

 

Bước 5: Sau đó thiết lập điều kiện cho rule automation theo nguồn data đổ về như sơ đồ trên. 

Trong mục kiểm tra điều kiện chọn nguồn khách hàng từ Website/Landing Page

 

Làm sao để thông tin khách hàng đổ từ Website về CRM và tự động chia cho các nhân viên chăm sóc?

Bước 6: Chọn danh sách nhân viên phụ trách để chia khách hàng

Làm sao để thông tin khách hàng đổ từ Website về CRM và tự động chia cho các nhân viên chăm sóc?

Sau khi thiết lập, các thông tin khách hàng về từ website/landing page sẽ được chia tự động cho các bạn nhân viên chăm sóc kịp thời.

 

BizCRM là "thủ kho của doanh nghiệp" - giải pháp khai thác dữ liệu giúp ra đơn ngay, nằm trong hệ sinh thái các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quy trình tương tác, chăm sóc, khai thác và nuôi dưỡng khách hàng cho doanh nghiệp của Bizfly. 

Tất cả các giải pháp được vận hành bởi VCCORP, đội ngũ chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm xây dựng và triển khai giải pháp công nghệ giúp số hoá cho nhiều lĩnh vực.

Gửi tin nhắn

Xem cách doanh nghiệp Dược phân chia data khách hàng cho Sale chăm sóc khi bán thuốc online để đạt hiệu quả cao nhất
Tags:
#CN CRM
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Đăng ký nhận bản tin ngay