Sale bảo hiểm tạo báo cáo trạng thái khách hàng mình đang chăm sóc để điều chỉnh hoạt động chăm sóc đạt hiệu quả

Bảo hiểm
18:01 05/01/2021

Những ngành đặc thù như bảo hiểm, một nhân viên Sale sẽ cần phải chăm sóc rất nhiều khách hàng. Với mỗi khách hàng ở các trạng thái khác nhau trong quá trình bán hàng, Sale sẽ có những hoạt động chăm sóc khác nhau. Vậy với một số lượng khách hàng lớn đang có trong tay, Sale làm sao để biết tổng thể tình trạng của các khách hàng như thế nào để chuẩn bị những hoạt động chăm sóc cho hiệu quả?

 

Tính năng tạo báo cáo trên BizCRM sẽ hỗ trợ Sale có thể tự lập báo cáo thống kê trạng thái khách hàng do mình phụ trách để có thể tự kiểm soát được tình trạng số khách hàng đang theo, từ đó điều chỉnh các hoạt động chăm sóc sắp tới để đạt được hiệu quả tốt hơn.

 

Sau khi thiết lập quy trình hoạt động trên CRM, nhà quản lý có thể thiết lập trường dữ liệu trạng thái khách hàng để Sale sau khi chăm sóc khách hàng có thể đánh giá trạng thái của khách hàng và lưu lại thông tin trên CRM.

 

Bước 1: Sau khi Sale chăm sóc khách hàng sẽ đánh giá trạng thái của khách hàng trên CRM và lưu lại thông tin. Các trạng thái này được quy ước tùy theo từng công ty, mục đích để phân loại khách hàng.

 

Sale bảo hiểm tạo báo cáo trạng thái khách hàng mình đang chăm sóc để điều chỉnh hoạt động chăm sóc đạt hiệu quả

 

Bước 2: Sau đó nhân viên sale bảo hiểm truy cập CRM quản lý > Chọn Thống kê để tạo báo cáo cho riêng mình.

 

Sale bảo hiểm tạo báo cáo trạng thái khách hàng mình đang chăm sóc để điều chỉnh hoạt động chăm sóc đạt hiệu quả

 

Bước 3: Tại bên phải màn hình có các loại biểu đồ như: Biểu đồ đường, biểu đồ cột, dạng bảng,...để lựa chọn.

 

Sale bảo hiểm tạo báo cáo trạng thái khách hàng mình đang chăm sóc để điều chỉnh hoạt động chăm sóc đạt hiệu quả

 

Bước 4: Tiếp theo chọn tiêu chí báo cáo và thời gian cần xem, có thể xem biểu đồ theo ngày hoặc tháng. 

 

 

Dưới đây là một số kết quả thống kê dưới các dạng biểu đồ:

 

 

 

Tạo báo cáo hiệu suất chăm sóc khách hàng của từng sale trong CRM để so sánh, đánh giá hiệu quả nhân sự
Tags:
#CN CRM
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Đăng ký nhận bản tin ngay