Tạo báo cáo hiệu suất chăm sóc khách hàng của từng sale trong CRM để so sánh, đánh giá hiệu quả nhân sự

Bán lẻ
13:12 17/12/2020

Một doanh nghiệp du lịch có nhiều sale, vậy làm sao để nhà quản lý có thể nắm rõ được hiệu suất làm việc, hiệu quả công việc thông qua kết quả chuyển đổi khách hàng để đánh giá từng nhân sự? 

 

Với BizCRM, để kiểm soát chất lượng chăm sóc data khách hàng của từng sale, nhà quản lý có thể tạo báo cáo hiệu suất làm việc theo trạng thái khách hàng chuyển đổi.  Bên cạnh đó việc sử dụng CRM còn giúp nhà quản lý có thể đánh giá xem từng nhân viên sale có tỷ lệ chuyển đổi data khách hàng ở mức nào, qua đó đánh giá hiệu quả công việc của từng người. 

 

Để có thể có dữ liệu báo cáo, nhà quản lý cần đưa ra quy trình bắt buộc cho nhân viên sale sau khi chăm sóc khách hàng phải điền trạng thái cho khách hàng đó:

 

 

Khi nhân viên sale điền thông tin trạng thái cho khách hàng thì nhà quản lý có thể vào module quản lý và tạo báo cáo theo mong muốn 

 

 

Sau đó chọn kho dữ liệu khách hàng và chọn tiêu chí thống kê theo trạng thái khách hàng và nhân viên phụ trách thì hệ thống sẽ tự tổng hợp dữ liệu và trả lại kết quả báo cáo theo biểu đồ 

 

 

Dùng thử miễn phí ngay Bizfly CRM

 

Bizfly CRM là "thủ kho của doanh nghiệp" - giải pháp khai thác dữ liệu giúp ra đơn ngay, nằm trong hệ sinh thái các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quy trình tương tác, chăm sóc, khai thác và nuôi dưỡng khách hàng cho doanh nghiệp của Bizfly. 

Tất cả các giải pháp được vận hành bởi VCCORP, đội ngũ chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm xây dựng và triển khai giải pháp công nghệ giúp số hoá cho nhiều lĩnh vực.

 
Tôi cần đội telesales sản phẩm Dược có thể gọi và nhận điện thoại trực tiếp trên CRM để dễ quản lý lịch sử và thống kê chỉ số cuộc gọi
Tags:
#CN CRM
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Đăng ký nhận bản tin ngay