Tôi phải làm sao để khôi phục lại được 1000 data bị xóa nhầm trên BizCRM?

Bảo hiểm
17:12 10/12/2020

Một doanh nghiệp khi lưu trữ data khách hàng trong CRM sẽ có một số lượng data cực kỳ lớn. Trong quá trình lưu trữ này, nhà quản lý có lúc sẽ muốn xóa bỏ những dữ liệu thừa hoặc không còn giá trị khai thác trong BizCRM. 

 

Vậy trong trường hợp nhà quản trị không may đã xóa nhầm cả những data quan trọng, phải làm sao để khôi phục lại những data này?

Trong trường hợp này, người quản lý cần truy cập giải pháp CRM của Bizfly.

Vào mục CRM quản lý chọn module nhân viên => Hoạt động của nhân viên để xem lại hành động vừa xóa data và convert lại tệp data vừa xóa (thời gian convert tối đa là 2h kể từ thời điểm xóa).

Cách khôi phục data khi bị xóa khỏi CRM

 

Trong tên hành động, lựa chọn Link đối tượng của “Xóa danh sách bản ghi”.

Cách khôi phục data khi bị xóa khỏi CRM

 

Trong danh sách có thể theo dõi được thông tin cụ thể của các data => Lựa chọn “Khôi phục các bản ghi”.

Cách khôi phục data khi bị xóa khỏi CRM

Ngoài ra, để tránh tình huống này xảy ra một lần nữa, nhà quản lý cần xây dựng trạng thái khách hàng cụ thể cho quy trình chăm sóc khách hàng của nhân viên sale. 

Sau khi tư vấn cho khách hàng thì nhân viên sale sẽ đánh giá chất lượng của data và điền trạng thái khách hàng đúng. Trong quy trình trạng thái khách hàng thì những data không có số điện thoại, không có email, số điện thoại bị sai, nhầm số, gọi nhiều lần không được thì sẽ được quy vào trạng thái data khách hàng không còn cơ hội khai thác

Cách khôi phục data khi bị xóa khỏi CRM

 

Để xóa những data khách hàng không đúng thông tin, nhà quản lý tạo ra bộ lọc những khách hàng có trạng thái khách hàng là khách hàng không đúng thông tin.

Cách khôi phục data khi bị xóa khỏi CRM

 

Sau đó chọn thao tác xóa danh sách data vừa chọn.

Cách khôi phục data khi bị xóa khỏi CRM

 

Sau đó kiểm tra lại bộ lọc và click đồng ý xóa. 

Cách khôi phục data khi bị xóa khỏi CRM

Như vậy sẽ tránh được tình trạng xóa nhầm các nhóm khách hàng ở các trạng thái tiềm năng quan trọng.

 

BizCRM là "thủ kho của doanh nghiệp" - giải pháp khai thác dữ liệu giúp ra đơn ngay, nằm trong hệ sinh thái các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quy trình tương tác, chăm sóc, khai thác và nuôi dưỡng khách hàng cho doanh nghiệp của Bizfly. 

Tất cả các giải pháp được vận hành bởi VCCORP, đội ngũ chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm xây dựng và triển khai giải pháp công nghệ giúp số hoá cho nhiều lĩnh vực.

Gửi tin nhắn

Có cả triệu khách hàng nhưng công ty bảo hiểm vẫn gửi lời chúc mừng sinh nhật đến từng người đúng ngày chỉ với công cụ này
Tags:
#CN CRM
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Đăng ký nhận bản tin ngay