Báo cáo về hành vi chia sẻ thông tin về sản phẩm thời trang trên Facebook của người tiêu dùng trẻ (thế hệ Z) tại Việt Nam

Thời trang
16:01 25/01/2021
Sự phát triển của phương tiện truyền thông xã hội (social media) cho phép người dùng liên lạc, chia sẻ, kết nối cũng như thể hiện bản thân, truy cập các nguồn thông tin đại chúng nhanh và thuận tiện nhất. Điều đó cũng chính là tiền đề để các nhãn hàng thu hút khách hàng. Trong số các khách hàng mục tiêu này, thế hệ Z được xem là đối tượng có số lượng lớn và tiềm năng do hành vi khác biệt hoàn toàn với các nhóm khác.
 
Thế hệ Z là thế hệ được sinh ra trong thời đại công nghệ phát triển và lớn lên trong thời đại smartphone. Vì vậy, thế hệ Z được đánh giá là thế hệ ưa chuộng trải nghiệm với sản phẩm, dịch vụ mới.
 
Thế hệ Z đang được xem là nhóm khách hàng tiềm năng với dung lượng lớn và hành vi khác biệt với các thế hệ trước đó.
- Tính đến năm 2025, họ sẽ chiếm khoảng 25% lực lượng lao động quốc gia và tương đương với khoảng 15 triệu người tiêu dùng tiềm năng tại Việt Nam.
- Với số lượng người dùng Facebook chiếm đến 61 triệu người (chiếm 90%) tại Việt Nam, trong đó, thế hệ Z chiếm số lượng lớn.
 
Do vậy, đây là tập người tiêu dùng trẻ tuổi mà các doanh nghiệp cần quan tâm.
 
Hãy cùng theo dõi các báo cáo về hành vi chia sẻ thông tin về sản phẩm THỜI TRANG của thế hệ Z (nghiên cứu do DTM Consulting thực hiện, chuyển hóa hình ảnh bởi Bizfly) để hiểu về insight của đối tượng này, từ đó doanh nghiệp có hướng đi thích hợp để thu hút tập khách hàng tiềm năng này.
 

Báo cáo về hành vi CHIA SẺ THÔNG TIN về sản phẩm THỜI TRANG trên Facebook của NGƯỜI TIÊU DÙNG TRẺ (thế hệ Z) tại Việt Nam

Báo cáo về hành vi CHIA SẺ THÔNG TIN về sản phẩm THỜI TRANG trên Facebook của NGƯỜI TIÊU DÙNG TRẺ (thế hệ Z) tại Việt Nam

Báo cáo về hành vi CHIA SẺ THÔNG TIN về sản phẩm THỜI TRANG trên Facebook của NGƯỜI TIÊU DÙNG TRẺ (thế hệ Z) tại Việt Nam

Báo cáo về hành vi CHIA SẺ THÔNG TIN về sản phẩm THỜI TRANG trên Facebook của NGƯỜI TIÊU DÙNG TRẺ (thế hệ Z) tại Việt Nam

Báo cáo về hành vi CHIA SẺ THÔNG TIN về sản phẩm THỜI TRANG trên Facebook của NGƯỜI TIÊU DÙNG TRẺ (thế hệ Z) tại Việt Nam

Báo cáo về hành vi CHIA SẺ THÔNG TIN về sản phẩm THỜI TRANG trên Facebook của NGƯỜI TIÊU DÙNG TRẺ (thế hệ Z) tại Việt Nam

Báo cáo về hành vi CHIA SẺ THÔNG TIN về sản phẩm THỜI TRANG trên Facebook của NGƯỜI TIÊU DÙNG TRẺ (thế hệ Z) tại Việt Nam

Báo cáo về hành vi CHIA SẺ THÔNG TIN về sản phẩm THỜI TRANG trên Facebook của NGƯỜI TIÊU DÙNG TRẺ (thế hệ Z) tại Việt Nam

Báo cáo về hành vi CHIA SẺ THÔNG TIN về sản phẩm THỜI TRANG trên Facebook của NGƯỜI TIÊU DÙNG TRẺ (thế hệ Z) tại Việt Nam

Báo cáo về hành vi CHIA SẺ THÔNG TIN về sản phẩm THỜI TRANG trên Facebook của NGƯỜI TIÊU DÙNG TRẺ (thế hệ Z) tại Việt Nam

Báo cáo về hành vi CHIA SẺ THÔNG TIN về sản phẩm THỜI TRANG trên Facebook của NGƯỜI TIÊU DÙNG TRẺ (thế hệ Z) tại Việt Nam

Tạo minigame Vòng quay may mắn trên chatbot để khuyến mãi cho khách hàng cũ, giúp viral fanpage sản phẩm như thế nào?
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Đăng ký nhận bản tin ngay