Làm thế nào để gửi SMS tặng mã giảm giá cho những khách hàng đã tham gia xem sản phẩm mới

Thời trang
11:12 11/12/2020

Một shop thời trang khi có hàng mới về muốn gửi SMS mời khách hàng, trong đó có đường link để khách hàng vào xem các mặt hàng mới. Với những khách quan tâm, có click vào xem hàng thì shop sẽ muốn gửi thêm tặng khách mã giảm giá để kích thích khách mua hàng.

 

BizCRM sẽ giúp shop thời trang thực hiện việc gửi SMS đến khách hàng theo đúng kịch bản mong muốn với những bước đơn giản sau:

 

Gửi SMS mã tặng quà cho khách hàng

 

Tại Module SMS Marketing > Setup 2 Template tương ứng với 2 SMS 1 và SMS 2 muốn gửi đi

Gửi SMS mã tặng quà cho khách hàng

 

 

Trong quản lý Chiến dịch SMS > Tạo 2 chiến dịch SMS tương ứng vs với template vừa tạo

Gửi sms tặng quà cho khách hàng

 

Trong Module Automation > Tạo Rule mới với Bảng dữ liệu thuộc bảng Hoạt động

 

Gửi sms tặng quà cho khách hàng

 

Set up luồng rule automation với các block lần lượt > Kiểm tra điều kiện > Thêm dữ liệu liên quan và rule > Gửi tin nhắn SMS

Gửi sms tặng quà cho khách hàng

 

Điều kiện: Tên đối tượng > Có chứa (hoặc Là) > Click link trong tin nhắn Campaign: Chiến dịch ra mắt bộ sưu tập mới - SMS 1

 

*Lưu ý: 

  • Click link trong tin nhắn Campaign: là từ khóa bắt buộc
  • Chiến dịch ra mắt bst mới - SMS 1: là tên campaign SMS 1

 

Thêm dữ liệu vào Bảng Khách hàng

 

Chọn Dữ liệu thao tác là bảng Khách hàng > Cho phép chạy Một lần > Chọn Chiến dịch SMS 2 muốn gửi sau khi khách hàng click vào link của sms 1 > Chọn trường số điện loại chọn “Số điện thoại”

Gửi sms tặng quà cho khách hàng

 

Click chạy rule

Gửi sms tặng quà cho khách hàng

 

Quay lại Trang Quản lý chiến dịch SMS > Chạy SMS 1

Gửi sms tặng quà cho khách hàng

Kết quả tin nhắn SMS sẽ được gửi tới khách hàng theo đúng kịch bản đã định sẵn.

 

Bizfly CRM là "thủ kho của doanh nghiệp" - giải pháp khai thác dữ liệu giúp ra đơn ngay, nằm trong hệ sinh thái các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quy trình tương tác, chăm sóc, khai thác và nuôi dưỡng khách hàng cho doanh nghiệp của Bizfly. Tất cả các giải pháp được vận hành bởi VCCORP, đội ngũ chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm xây dựng và triển khai giải pháp công nghệ giúp số hoá cho nhiều lĩnh vực.

Gửi tin nhắn

 
Tôi có 10.000 data khách hàng và muốn re-marketing tập khách đó bằng Facebook ads thì làm thế nào?
Tags:
#CN CRM
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Đăng ký nhận bản tin ngay