10 thống kê của Facebook mà mọi chủ doanh nghiệp và marketer nên biết vào năm 2021

Báo cáo Báo cáo thị trường/ hành vi
22:04 27/04/2021

Bạn đang xem xét chiến lược Facebook của mình trong năm tới? Bạn muốn tìm hiểu những thông tin quan trọng trước khi thực hiện chiến dịch của mình?

Nhóm từ Oberlo chia sẻ số liệu thống kê bạn cần biết trong Infographic dưới đây với các nội dung:
- Có bao nhiêu người sử dụng Facebook
- Doanh thu từ quảng cáo trên Facebook
- Số lượng doanh nghiệp sử dụng Facebook
- Thời gian trung bình người dùng trải nghiệm trên Facebook

10 thống kê của Facebook mà mọi chủ doanh nghiệp và marketer nên biết vào năm 2021

Cách nào để Shop đồ Nhật chốt đơn tự động và xử lý đơn hàng online bằng Chatbot khi bán hàng trên Facebook
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Đăng ký nhận bản tin ngay