Mục tiêu 100.000 doanh nghiệp công nghệ số đến năm 2030

Thủy Nguyễn 31/08/2020
Mục lục [Hiện]

  Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là lực lượng thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế bứt phá, phát triển nhanh, bền vững với mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

  Bộ TT&TT cho biết đã xây dựng dự thảo đề án Chiến lược quốc gia về doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2030 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số.

  Dự thảo Chiến lược nhằm đưa ra giải pháp có tính hệ thống, đột phá mang tính đặc thù, huy động nguồn lực của toàn xã hội để khai thác điểm mạnh; tận dụng cơ hội để phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

  Trong đó, 4 loại hình công nghệ số Việt Nam gồm:

  • Doanh nghiệp phát triển công nghệ cốt lõi
  • Doanh nghiệp phát triển sản phẩm công nghệ số
  • Doanh nghiệp triển khai giải pháp công nghệ số
  • Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo công nghệ số.

  Theo đó, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát triển theo định hướng chiến lược Make in Viet Nam, phấn đấu từng bước làm chủ về công nghệ, chủ động thiết kế, chế tạo các sản phẩm, chủ động trong sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới, hợp tác nhưng không phụ thuộc vào các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài.

  Theo dự thảo, mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam có 70.000 doanh nghiệp công nghệ số với 1,2 triệu nhân lực trong lĩnh vực này. Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có 100.000 doanh nghiệp công nghệ số; 1,5 triệu nhân lực công nghệ số.

  Mục tiêu 100.000 doanh nghiệp công nghệ số đến năm 2030

  Doanh thu doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tăng trưởng bình quân từ 2-3 lần tốc độ tăng trưởng GDP. Giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tăng trưởng bình quân từ 20-30%/năm.

  Doanh thu của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tăng trưởng bình quân bằng 1,5-2 lần tốc độ tăng trưởng GDP. Giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp này tăng trưởng bình quân từ 10-20%/năm.

  Tỷ lệ sản phẩm công nghệ số của Việt Nam được phát triển dựa trên các công nghệ chủ chốt từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 chiếm 30-40%. Chỉ số công nghệ và đổi mới của Việt Nam nằm trong top 3 khu vực ASEAN và top 70 trên thế giới...

  Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đóng góp 20% tăng trưởng GDP; 50% cho tăng năng suất lao động quốc gia và 70% tăng trưởng kinh tế số. Tỷ lệ sản phẩm công nghệ số của Việt Nam được phát triển dựa trên các công nghệ chủ chốt từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 chiếm 40-50%. Xếp hạng chỉ số công nghệ và đổi mới của Việt Nam nằm trong top 2 khu vực ASEAN và top 50 trên thế giới.

  Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là lực lượng thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

  Theo thống kê của Bộ TT&TT, tính đến cuối năm 2019, Việt Nam có 45.400 doanh nghiệp ICT, tăng gần 7.000 doanh nghiệp so với năm 2018. Tổng doanh thu lĩnh vực công nghiệp ICT năm 2019 ước tính đạt 112,350 tỷ USD.

  Tổng số lao động trong các doanh nghiệp ICT đạt hơn 1 triệu người, tăng 5% so với năm 2018. Và tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước từ công nghiệp ICT năm 2019 là 54.000 tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ đồng so với năm 2018.

  Nguồn: The Leader

  Chia sẻ bài viết

  Nhận ngay tin tức mới nhất từ Bizfly

  Nhận ngay tin tức mới nhất từ Bizfly