Tôi muốn đưa chatbot của mình lên Website hoặc một nút bất kì trên Landing Page/Website

Bán lẻ
15:01 22/01/2021

Sau khi xây dựng được một kịch bản Chatbot vừa ý doanh nghiệp có thể đẩy kịch bản trả lời tự động lên các kênh Online đang sử dụng để tiếp cận khách hàng như toàn Website hoặc một nút bất kì ở trên trên các Landing Page/ Website đang sở hữu. Vậy cần làm như thế nào để đưa một kịch bản chatbot thống nhất lên các nền tảng này?

 

BizChat sẽ giúp doanh nghiệp nhúng được chatbot lên các Website/LandingPage hoặc một nút của LandingPage bằng cách như sau:

 

Bước 1 : Truy cập my.bizfly.vn, đăng nhập tài khoản VietID đã đăng ký và truy cập Dự án chứa BizChat đã kích hoạt > Vào công cụ nhúng của chatbot tại thanh công cụ bên trái màn hình.

 

Tôi muốn đưa chatbot của mình lên Website hoặc một nút bất kì trên Landing Page/Website

 

Bước 2: Chọn định dạng cần nhúng:

  • Box Chat: Nhúng kịch bản chat lên website, hiển thị bên góc phải dưới màn hình website, liên kết với Fanpage Facebook
  • Chat Website: Tính năng do Bizfly phát triển, nhúng kịch bản website tương tự như Box Chat.
  • Messenger Ref URL: Nhúng một đoạn kịch bản bất kì trong toàn bộ kho kịch bản chat của bot lên một button trên Website/ Landing Page

Tôi muốn đưa chatbot của mình lên Website hoặc một nút bất kì trên Landing Page/Website

 

Bước 3: Setup các công cụ nhúng, và tạo mã nhúng

 

Tôi muốn đưa chatbot của mình lên Website hoặc một nút bất kì trên Landing Page/Website

Bước 4: Sau khi hệ thống trả về mã nhúng, người dùng chèn đoạn code đó sau thể body của mỗi trang muốn nhúng chatbot.

Tôi muốn đưa chatbot của mình lên Website hoặc một nút bất kì trên Landing Page/Website

Bước 5: Kết quả nhúng đồng thời trên LDP và trên nút của banner Website

 

Tôi muốn đưa chatbot của mình lên Website hoặc một nút bất kì trên Landing Page/Website

 

Dùng thử miễn phí ngay

Tôi muốn khi kết nối với chatbot có thể quét lại toàn bộ hội thoại của khách hàng cũ từ trước tới nay thì phải làm sao?
Tags:
#CN Chatbot
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Đăng ký nhận bản tin ngay