Tôi cần tạo quảng cáo bám đuổi, remarketing bằng Facebook Ads thông qua CRM cho ngành du lịch - dịch vụ
Du lịch
Vậy làm sao để các công ty du lịch, bán tour có thể tạo quảng cáo bám đuổi, re-marketing bằng Facebook Ads thông qua Bizfly CRM ?
Thống kê hành vi của khách hàng tương tác tại Website/Facebook để có phương án tiếp cận và chăm sóc tối ưu nhất
Bảo hiểm
Làm thế nào để thống kê hành vi của khách hàng tương tác tại Website/Facebook cho ngành bảo hiểm để có phương án tiếp cận và chăm sóc tối ưu nhất
Mẫu kịch bản chatbot gửi tin nhắn tự động sau 24 giờ theo ngành nghề, tuân thủ quy định Facebook
Bất động sản Thời trang Du lịch
Bizfly sẽ gợi ý một số kịch bản chatbot mẫu dành cho các ngành nghề để gửi tin nhắn hàng loạt sau 24h cho khách hàng theo đúng quy định của Facebook.
Kịch bản chatbot mẫu cho trung tâm tiếng Anh: Tư vấn khóa học và hỗ trợ đăng ký lớp online
Giáo dục
Làm thế nào để xây dựng một kịch bản chatbot cho trung tâm Anh ngữ vừa thân thiện, vừa cung cấp đủ thông tin, vừa hỗ trợ nhân viên trong quá trình tiếp đón, chăm sóc học viên? Hãy xem qua một kịch bản chatbot mẫu cho trung tâm tiếng Anh để tham khảo nhé
Đăng ký nhận bản tin từ BizFly