Mô hình quản lý rủi ro PPRR và các bước triển khai

Đỗ Minh Đức 20/03/2024

Mỗi doanh nghiệp khi tham gia kinh doanh đều sẽ gặp phải những rủi ro nhất định. Khi đó, mô hình quản lý rủi ro PPRR sẽ hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp trong việc phòng ngừa và kiểm soát được những rủi ro ấy. Cùng Bizfly tìm hiểu ngay về mô hình quản lý rủi ro và cách triển khai mô hình này. 

Mô hình quản lý rủi ro PPRR là gì?

Mô hình quản lý rủi ro PPRR là một phương pháp quản lý rủi ro toàn diện gồm 4 giai đoạn chính Preparedness (Sự chuẩn bị), Response (Phản ứng), Recovery (Phục hồi) và Mitigation (Giảm thiểu). 

Mô hình quản lý rủi ro PPRR hỗ trợ các doanh nghiệp dự đoán và nhận biết các rủi ro tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng, từ đó doanh nghiệp có thể đưa ra các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa và ứng phó để giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp chúng xảy ra.

Mô hình quản lý rủi ro PPRR là một phương pháp quản lý rủi ro toàn diện gồm 4 giai đoạn chính Preparedness, Response, Recovery và Mitigation

Mô hình quản lý rủi ro PPRR là một phương pháp quản lý rủi ro toàn diện gồm 4 giai đoạn chính Preparedness, Response, Recovery và Mitigation 

4 bước triển khai mô hình quản lý rủi ro

Mô hình quản lý rủi ro PPRR trong kinh doanh được triển khai qua 4 bước chính: Phòng ngừa, chuẩn bị, ứng phó và phục hồi. Đọc ngay thông tin bên dưới để nắm được 4 bước triển khai này. 

Prevention (Phòng ngừa)

Trong mô hình quản lý rủi ro PPRR, bước phòng ngừa (prevention) tập trung vào việc ngăn chặn, phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trước khi chúng xảy ra. Một số cách giúp doanh nghiệp có thể phòng ngừa rủi ro hiệu quả:

 • Đánh giá rủi ro

Việc đầu tiên khi triển khai mô hình quản lý rủi ro PPRR doanh nghiệp cần xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình kinh doanh. Điều này có thể bao gồm việc xem xét lịch sử sự cố trước đây, phân tích các nguy cơ tiềm ẩn và xác định các mối đe dọa có thể xảy ra.

 • Xây dựng chính sách và quy trình

Thiết lập các chính sách, quy định rõ ràng để quản lý rủi ro. Các chính sách này có thể bao gồm an toàn lao động, bảo vệ môi trường, an ninh thông tin và các quy định pháp lý liên quan.

 • Đào tạo nhân viên 

Giúp đội ngũ nhân viên nhận thức về rủi ro, quy trình an toàn và biện pháp phòng ngừa rủi ro. Điều này giúp nâng cao nhận thức và khả năng nhận biết rủi ro của nhân viên, từ đó đảm bảo họ có khả năng ứng phó và đưa ra các biện pháp phòng ngừa kịp thời.

 • Kiểm tra và bảo trì thiết bị

Đảm bảo sự hoạt động hiệu quả và an toàn của thiết bị và hệ thống trong doanh nghiệp. Kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị để đảm bảo chúng hoạt động đúng cách và không gây nguy hiểm.

Bước phòng ngừa (prevention) tập trung vào việc ngăn chặn, phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trước khi chúng xảy ra

Bước phòng ngừa (prevention) tập trung vào việc ngăn chặn, phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trước khi chúng xảy ra

Ví dụ, doanh nghiệp muốn phòng ngừa rủi ro mất dữ liệu bằng cách sao chép dữ liệu định kỳ, sử dụng các giải pháp sao lưu dữ liệu tự động hoặc sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây. Việc sao lưu định kỳ giúp đảm bảo rằng dữ liệu quan trọng sẽ không bị mất trong trường hợp xảy ra sự cố như hỏng ổ cứng hoặc tấn công máy tính.

Preparedness (Chuẩn bị)

Preparedness (chuẩn bị) là một giai đoạn quan trọng để doanh nghiệp có sự chuẩn bị sẵn sàng và khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp và rủi ro tiềm ẩn. Preparedness trong mô hình quản lý rủi ro PPRR tập trung vào việc chuẩn bị các kế hoạch, tiềm lực về nhân sự, tài chính và khả năng để đối phó với tình huống khẩn cấp. Dưới đây là cách để chuẩn bị trong mô hình quản lý rủi ro: 

 • Xây dựng kế hoạch

Chuẩn bị bằng cách phát triển và triển khai các kế hoạch ứng phó chi tiết. Bao gồm việc xác định các vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên quan trong tình huống khẩn cấp, đưa ra các quy trình và quy định, và lập lịch và đào tạo cho các hoạt động ứng phó.

 • Tạo dựng cơ sở hạ tầng 

Đảm bảo sự tồn tại và hoạt động hiệu quả của cơ sở hạ tầng cần thiết để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Điều này có thể bao gồm xây dựng và bảo trì các cơ sở vật chất như trung tâm quản lý khẩn cấp, hệ thống liên lạc, hệ thống viễn thông, và các cơ sở y tế.

 • Lập kế hoạch và triển khai quản lý thông tin

Chuẩn bị các hệ thống quản lý thông tin để thu thập, phân tích và chia sẻ thông tin quan trọng trong tình huống khẩn cấp. Điều này giúp cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho quyết định và ứng phó hiệu quả.

 • Tài chính và nguồn lực

Đảm bảo sẵn có nguồn lực tài chính, thiết bị và vật liệu cần thiết để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Điều này bao gồm việc xác định và quản lý nguồn lực, tạo dựng kế hoạch tài chính và xử lý quản lý nguồn lực trong tình huống khẩn cấp.

Preparedness (chuẩn bị) là một giai đoạn quan trọng để doanh nghiệp có sự chuẩn bị sẵn sàng và khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp và rủi ro tiềm ẩn

Preparedness (chuẩn bị) là một giai đoạn quan trọng để doanh nghiệp có sự chuẩn bị sẵn sàng và khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp và rủi ro tiềm ẩn

Ví dụ, để chuẩn bị cho sự cố mất điện trong doanh nghiệp, cần xác định tác động của việc mất điện đối với hoạt động kinh doanh và sản xuất. Bằng cách xác định các quy trình và hoạt động quan trọng nhất cần được ưu tiên trong trường hợp mất điện. Ví dụ, hệ thống lưu trữ dữ liệu, hệ thống quản lý khách hàng hoặc quy trình sản xuất có thể được xem là ưu tiên để đưa ra phương án chuẩn bị như máy phát điện, ổ cứng dự phòng hoặc hệ thống mạng backup để đảm bảo hoạt động liên tục trong trường hợp mất điện.

Response (Ứng phó) 

Response (ứng phó) là giai đoạn doanh nghiệp cần đối phó với các tình huống rủi ro khẩn cấp khi nó xảy ra. Response là hoạt động tập trung vào việc triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng và thiệt hại do rủi ro gây ra. Một số cách để ứng phó với rủi ro: 

 • Đánh giá tình hình

Doanh nghiệp cần đánh giá quy mô và tình trạng rủi ro để hiểu rõ mức độ ảnh hưởng và tác động của nó. Bao gồm việc thu thập thông tin, sử dụng các nguồn đánh giá và công cụ phân tích để đưa ra đánh giá chính xác về tình hình.

 • Kích hoạt kế hoạch ứng phó

Các kế hoạch ứng phó đã được chuẩn bị trong giai đoạn preparedness (chuẩn bị) sẽ được kích hoạt và triển khai. Các vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên quan được áp dụng để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả trong quá trình ứng phó.

 • Quản lý tình huống

Là quá trình điều phối và triển khai các hoạt động, quyết định trong quá trình ứng phó. Bao gồm việc thiết lập một trung tâm điều hành để theo dõi và điều phối các hoạt động, quản lý thông tin, và đưa ra các quyết định chiến lược.

 • Đánh giá và điều chỉnh

Sau khi triển khai các biện pháp ứng phó, cần đánh giá hiệu quả của chúng, bằng cách xem xét liệu các biện pháp đã giảm thiểu tối đa thiệt hại và mức độ ảnh hưởng như dự kiến hay không. Điều này giúp doanh nghiệp có sự điều chỉnh về biện pháp và phương án ứng phó cho phù hợp.  

 

Response (ứng phó) là giai đoạn doanh nghiệp cần đối phó với các tình huống rủi ro khẩn cấp khi nó xảy ra

Response (ứng phó) là giai đoạn doanh nghiệp cần đối phó với các tình huống rủi ro khẩn cấp khi nó xảy ra

Ví dụ, ứng phó với cuộc tấn công mạng trong doanh nghiệp bằng cách xác định và đánh giá loại cuộc tấn công đang xảy ra, ví dụ như tấn công DDOS, tấn công phishing hoặc xâm nhập vào hệ thống. Việc phân loại cuộc tấn công giúp xác định mức độ nghiêm trọng và các biện pháp ứng phó cần thiết nhằm thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự lan truyền của nó trong hệ thống. Các biện pháp này có thể bao gồm cô lập mạng, tắt kết nối thiết bị bị nhiễm mã độc hoặc tăng cường bảo mật hệ thống

Recovery (Phục hồi)

Recovery (phục hồi) là giai đoạn doanh nghiệp có những động thái xây dựng và khôi phục lại tình hình kinh doanh của doanh nghiệp sau khi các tình huống rủi ro đã được ứng phó. Trong mô hình quản lý rủi ro PPRR, Recovery sẽ khôi phục và tái thiết lại hệ thống, cộng đồng, môi trường hay tình hình kinh tế sau khi xảy ra tình huống rủi ro. 

 • Đánh giá thiệt hại

Doanh nghiệp cần tiến hành đánh giá chi tiết về thiệt hại gây ra bởi tình huống khẩn cấp. Điều này bao gồm xác định và đánh giá tổng quan về thiệt hại về tài sản, con người, hạ tầng, kinh tế và môi trường.

 • Khôi phục hạ tầng

Việc khôi phục và tái thiết cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng bởi tình huống rủi ro có thể bao gồm sửa chữa, tái xây dựng và nâng cấp hạ tầng thiết bị, vận chuyển, năng lượng, viễn thông,...

 • Xây dựng sự phục hồi bền vững

Quá trình phục hồi cần tập trung vào việc xây dựng sự phục hồi bền vững, đảm bảo rằng hệ thống có khả năng ứng phó với các tình huống rủi ro trong tương lai. Bao gồm việc tăng cường sự sẵn sàng, phát triển kế hoạch và chính sách, và đảm bảo sự tham gia của cộng đồng trong quá trình phục hồi.

Recovery (phục hồi) là giai đoạn doanh nghiệp có những động thái xây dựng và khôi phục lại tình hình kinh doanh của doanh nghiệp sau khi các tình huống rủi ro đã được ứng phó

Recovery (phục hồi) là giai đoạn doanh nghiệp có những động thái xây dựng và khôi phục lại tình hình kinh doanh của doanh nghiệp

Ví dụ, doanh nghiệp cần phục hồi sau một khủng hoảng giá cả của thị trường. Bằng cách đánh giá sự tăng giá đột ngột của nguyên liệu, thành phẩm/dịch vụ và cách mà tác động này ảnh hưởng đến lợi nhuận, cạnh tranh và sự hài lòng của khách hàng.

Dựa vào đó, doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược của mình để có thể ứng phó bằng cách tăng giá sản phẩm hoặc dịch vụ để bù đắp chi phí tăng, tìm kiếm nguồn cung ứng hợp lý hơn để thay thế hoặc tìm cách cải thiện hiệu quả hoạt động để giảm chi phí.

Hy vọng rằng qua bài viết trên của Bizfly, bạn và doanh nghiệp đã nắm được mô hình quản lý rủi ro PPRR là gì và 4 bước triển khai của nó để có thể đưa ra các kế hoạch phòng ngừa cũng như ứng phó với các rủi ro trong kinh doanh.

Quản lý bán hàng - Bứt tốc doanh thu nhờ BizShop - Phần mềm quản lý bán hàng Online
Lựa chọn hàng đầu của 5600+ Doanh nghiệp

Dùng thử ngay Tìm hiểu thêm

Chia sẻ bài viết

Nhận ngay tin tức mới nhất từ Bizfly

Nhận ngay tin tức mới nhất từ Bizfly