Tôi muốn tạo báo cáo thống kê chatbot để đánh giá hiệu quả bán hàng trên chatbot thì làm thế nào?

Giáo dục
11:03 17/03/2021

Làm thế nào để doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm đào tạo có thể đánh giá hiệu quả của kịch bản chatbot hay hiệu suất làm việc của nhân viên trực chat? Câu trả lời chính là tính năng báo cáo thống kê chatbot của BizChat. 

Bizfly cung cấp hai tính năng báo cáo, cụ thể:

Báo cáo thống kê chatbot qua hiệu quả từng kịch bản

Bước 1: Truy cập phần mềm chatbot BizChat trong dự án đã kích hoạt. 

Tôi muốn tạo báo cáo thống kê chatbot để đánh giá hiệu quả bán hàng trên chatbot thì làm thế nào?

Bước 2: Tại giao diện cài đặt kịch bản chào, chọn tính năng Thống kê ở bên phải màn hình.

Tôi muốn tạo báo cáo thống kê chatbot để đánh giá hiệu quả bán hàng trên chatbot thì làm thế nào?

Bước 3: Lựa chọn khoảng thời gian bạn muốn thống kê kết quả.

Tôi muốn tạo báo cáo thống kê chatbot để đánh giá hiệu quả bán hàng trên chatbot thì làm thế nào?

Tôi muốn tạo báo cáo thống kê chatbot để đánh giá hiệu quả bán hàng trên chatbot thì làm thế nào?

Báo cáo sẽ cung cấp các thông tin chi tiết để đánh giá hiệu quả của kịch bản chat như:

- Số lượng tin đã gửi

- Số tin nhắn đã mở

- Số lần khách hàng click

- CTR mỗi nút kịch bản

Đặc biệt, tính năng này cũng sẽ so sánh hiệu quả với kỳ trước.  Việc nắm được tỷ lệ hoạt động và tỷ lệ tương tác của khách hàng trên mỗi kịch bản giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả của kịch bản chatbot, đồng thời có những bước điều chỉnh phù hợp. 

Báo cáo thống kê chatbot theo kết quả làm việc của nhân viên

Bước 1: Để tạo được báo cáo thống kê này, bạn cần truy cập tính năng Báo cáo trên thanh công cụ bên trái:

Tôi muốn tạo báo cáo thống kê chatbot để đánh giá hiệu quả bán hàng trên chatbot thì làm thế nào?

Bước 2: Trên tab chính chọn tab Thống kê theo nhân viên

Tôi muốn tạo báo cáo thống kê chatbot để đánh giá hiệu quả bán hàng trên chatbot thì làm thế nào?

Bước 3: Chọn khung thời gian muốn báo cáo tại thanh công cụ phía trên màn hình:

- Số hội thoại theo nhân viên trong từng ngày cụ thể 

Tôi muốn tạo báo cáo thống kê chatbot để đánh giá hiệu quả bán hàng trên chatbot thì làm thế nào?

  • Số tin nhắn theo nhân viên và thời gian phản hồi trung bình:

Tôi muốn tạo báo cáo thống kê chatbot để đánh giá hiệu quả bán hàng trên chatbot thì làm thế nào?

 

- Số bình luận theo nhân viên và thời gian phản hồi bình luận trung bình

- Số khách hàng mới, số khách hàng đã xử lý theo từng nhân viên

Báo cáo thống kê tổng quan fanpage

Truy cập tab Tổng quan để thống kê các thông tin dưới dạng biểu đồ đường, biểu đồ tròn:

  • Tổng số người dùng

  • Người dùng mới

  • Số người dùng hàng ngày

  • Số điện thoại, email mới

  • Thống kê khách hàng theo các tag phân loại

Tôi muốn tạo báo cáo thống kê chatbot để đánh giá hiệu quả bán hàng trên chatbot thì làm thế nào?


NHẬN TƯ VẤN TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TƯƠNG TỰ

Tôi muốn khi kết nối với chatbot có thể quét lại toàn bộ hội thoại của khách hàng cũ từ trước tới nay thì phải làm sao?
Tags:
#CN Chatbot
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Đăng ký nhận bản tin ngay