Tôi muốn tạo form khảo sát khách hàng, đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng trên Chatbot bằng CRM

F&B
10:12 04/12/2020

Hiện nay, việc tương tác với khách hàng của nhiều nhà hàng qua mạng xã hội (đặc biệt là Fanpage) là một hoạt động quan trọng để thu hút khách hàng trẻ đến trải nghiệm dịch vụ. Sau khi khách hàng đã sử dụng dịch vụ, các nhà hàng đều muốn khảo sát về độ hài lòng, ý kiến của khách hàng đối với dịch vụ của mình.

 

Vậy làm sao để thu được ý kiến đóng góp của khách hàng đối với nhà hàng một cách nhanh nhất trên Fanpage? BizCRM và BizChat sẽ giúp các nhà hàng giải quyết “nhanh như chớp”! Thông qua tính năng tạo form khảo sát khách hàng tại CRM và sử dụng Chatbot để thu hút khách hàng tham gia khảo sát, bạn dễ dàng thu thập được lượng lớn Feedback chất lượng.

Quản lý nhà hàng sẽ chỉ cần cài đặt đơn giản sau 05 phút với các bước sau đây:

Cách tạo form khảo sát, đánh giá trên CRM

  • Tại giao diện trang chủ CRM > Chọn CRM Marketing > Chọn Forrm & Servey > Chọn Servey > Chọn Thêm mới khảo sát

Tôi muốn tạo form khảo sát khách hàng, đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng trên Chatbot thì làm thế nào?

  • Nhập các thông tin vào form > Chọn lưu và thoát

Tôi muốn tạo form khảo sát khách hàng, đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng trên Chatbot thì làm thế nào?

  • Chọn “Câu hỏi” để thêm câu hỏi mới

Tôi muốn tạo form khảo sát khách hàng, đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng trên Chatbot thì làm thế nào?

  • Chọn Bảng dữ liệu và Trường dữ liệu cùng Kiểu câu hỏi của trường > Chọn “Cấu hình trường” để chuyển sang bước tiếp theo

Tôi muốn tạo form khảo sát khách hàng, đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng trên Chatbot thì làm thế nào?

  • Hệ thống hiển thị form Cài đặt câu hỏi cho khảo sát > Nhập thông tin vào form > Chọn Lưu lại.

Tôi muốn tạo form khảo sát khách hàng, đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng trên Chatbot thì làm thế nào?

  • Tiếp tục tạo thêm các câu hỏi > Sau khi hoàn thành chọn “Xem thử”

Tôi muốn tạo form khảo sát khách hàng, đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng trên Chatbot thì làm thế nào?

  • Hệ thống hiển thị Demo Form khảo sát > Lựa chọn Mẫu giao diện Khảo sát mong muốn

Tôi muốn tạo form khảo sát khách hàng, đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng trên Chatbot thì làm thế nào?

  • Chọn “Lấy link chia sẻ” > Tại phần Short Link nhập tên Short link mong muốn rút gọn > Chọn “Tạo” > Chọn “Copy” để lấy link Short Link của khảo sát và sử dụng

Tôi muốn tạo form khảo sát khách hàng, đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng trên Chatbot thì làm thế nào?

Cách đưa mẫu khảo sát lên Chatbot

  • Tại giao diện setup kịch bản của Bizfly Chatbot > Chọn “Thêm nút” > Tại “Hành động sau khi click” chọn Website URL Popup > Đăt tên Tiêu đề nút > Paste Link form khảo sát vừa tạo > Lưu

Tôi muốn tạo form khảo sát khách hàng, đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng trên Chatbot thì làm thế nào?

  • Lưu ý: Tương tự đối các câu hỏi khác tương ứng với các trường khác bạn cũng thêm tương tự và chọn Kiểu câu hỏi của trường

Một số vấn đề cần lưu ý khi thêm câu hỏi:

- Nếu người dùng Chọn trường trong bảng và Trường dữ liệu có sẵn thì sau khi thêm câu hỏi và thực hiện khảo sát, hệ thống sẽ mapping thông tin với các trường đó luôn.

- Nếu người dùng không Chọn trường trong bảng và Trường dữ liệu có sẵn thì sau khi thêm câu hỏi, hệ thống sẽ tự động thêm mới trường dữ liệu.

- Đối với trường Email và Số điện thoại, người dùng Nên chọn kiểu câu hỏi email, phone trong phần chọn trường dữ liệu.

- Những trường nào bắt buộc phải nhập khi khảo sát thì người dùng tích bắt buộc.

Gửi tin nhắn

Kịch bản chatbot mẫu cho Nhà hàng: Hướng dẫn khách hàng tham gia chương trình khuyến mãi vòng quay may mắn
Tags:
#CN Chatbot
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Đăng ký nhận bản tin ngay