BizCRM cập nhật cách thức lưu trữ và bảo vệ dữ liệu của khách hàng

Nguyễn Hữu Dũng 12/01/2021
Mục lục [Hiện]

  Gần đây, BizCRM  đã thực hiện nâng cấp một số tính năng nhằm giúp doanh nghiệp đảm bảo an toàn cho dữ liệu ở khâu vận hành, lưu trữ và sử dụng. Chúng tôi mong rằng những tính năng này sẽ giúp doanh nghiệp có một môi trường lưu trữ và khai thác data hiệu quả, an toàn, bảo mật.

  Chỉ có 2 đối tượng có thể tham gia vào vùng dữ liệu trong BizCRM  (hay còn gọi là Dự án/Project) là: Chủ dự án và những người được mời / phân quyền cho phép xem dữ liệu. Ngay cả nhân viên kỹ thuật của Bizfly cũng không được phép xem dữ liệu này (trừ khi được mời tham gia và phân quyền).

  Như vậy, hệ thống CRM của Bizfly giúp chia sẻ cách để đảm bảo an toàn dữ liệu trong doanh nghiệp bằng các tính năng như thêm nhân sự, phân quyền, theo dõi hành động,... như sau:

  1. Doanh nghiệp có thể phân quyền cho 1 nhóm người hoặc 1 người đã join vào dự án được phép: Xem, Sửa, Xóa hoặc thao tác các tính năng quan trọng như Xóa nhiều data, Export.

  BizCRM cập nhật cách thức lưu trữ và bảo vệ dữ liệu của khách hàng

  1. Có thể phân quyền cho nhân viên xem được bản ghi có thông tin khách hàng nhưng không được xem Emails hoặc Phones hoặc không được xem cả 2 thông tin nhạy cảm trên

  2. Mọi hành động của nhân viên: Thêm, sửa, xóa, xem Export, Import đều được ghi log lại và được tất cả mọi người có trong dự án được theo dõi.

  3. Với các hành động nhạy cảm thì có Email thông báo cho các bên liên quan trong dự án. Ví dụ:

   1. Hành động Xóa: Khi xóa data sẽ có thông báo qua Email cho: Chủ doanh nghiệp (Root), Leader team của người thực hiện xóa, người thực hiện xóa. Nội dung Email và log hành động ghi rõ: ai xóa? Xóa lúc nào? Bao nhiêu bản ghi? Link log là gì? Trong log xem được chi tiết các bản ghi bị xóa và có thể khôi phục hàng loạt nếu có sự nhầm lẫn…

   2. Hành động Export: cơ chế tương tự như Xóa, nhưng có thêm thông tin các trường export là những trường nào? (giúp doanh nghiệp review xem nhân viên có export trường nhạy cảm hay không).

  BizCRM cập nhật cách thức lưu trữ và bảo vệ dữ liệu của khách hàng

  1. Toàn bộ lịch sử sửa, thay đổi data của 1 bản ghi đều được ghi lại và xem chi tiết được khi mở thông tin bản ghi đó lên. Thông tin gồm có: Ai sửa? Thay đổi trường thông tin nào? Lúc nào? (bao gồm cả thao tác của nhân viên và API tự động).

  2. Doanh nghiệp có thể bật chế độ chỉ được phép truy cập BizCRM khi ở máy tính trên công ty. (Bằng cách khai báo các dải IP được phép truy cập).

  3. Thường xuyên review lịch sử Export dữ liệu của nhân viên: đảm bảo chỉ export những thông tin cần thiết khi cần, hạn chế export Emails và số điện thoại.

  4. Khóa tài khoản của nhân viên sớm nhất có thể khi có thông tin nghỉ việc hoặc chuyển vai trò công tác.

  5. Không share thông tin tài khoản cho người khác.

  6. Yêu cầu nhân viên sử dụng Email của công ty @yourcompany… để truy cập hệ thống, thay vì sử dụng email cá nhân.

  Gửi tin nhắn

  Bizfly CRM - Giải pháp quản lý và khai thác khách hàng cho doanh nghiệp
  Lựa chọn hàng đầu của +3,500 Doanh nghiệp

  Dùng thử ngay Tìm hiểu thêm

  Chia sẻ bài viết

  Nhận ngay tin tức mới nhất từ Bizfly

  Nhận ngay tin tức mới nhất từ Bizfly