Những chính sách và quy định mới của Bizfly về sử dụng dịch vụ BizMail (Update 01/03/2024)

Nhật Lệ 02/03/2024

Nhằm ứng biến với những thay đổi của Google và Yahoo về việc gửi email, từ ngày 01/03/2024 Bizfly đưa ra những chính sách và quy định mới về việc sử dụng dịch vụ BizMail nhằm giúp việc gửi email đến được hộp thư của người dùng với tỉ lệ cao nhất, đồng thời đưa ra các gói ưu đãi hỗ trợ như sau:

Sử dụng Email theo tên miền để gửi mail

Quy định: Thực hiện theo quy định 7 ngày của Bizfly (chi tiết dưới đây), là cơ sở chúng tôi đánh giá Benchmark theo Domain của khách hàng

Hỗ trợ của Bizfly: Miễn phí dịch vụ warm-up domain lần đầu tiên cho tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ Email Marketing & Automation gửi theo domain
Chú ý: Các trường hợp nào gửi mail bị người dùng đánh giá spam >1% trở lên hoặc số lượng gửi mail lỗi ( drop, bounced, complain) >10% chúng tôi sẽ dừng cung cấp dịch vụ

Sử dụng địa chỉ Email cá nhân miễn phí để gửi mail

Quy định: Từ 01/03/2024, Bizfly chính thức ngừng cung cấp dịch vụ gửi email bằng tài khoản email cá nhân, chẳng hạn như @gmail, @yahoo, v.v… (tuân thủ theo yêu cầu mới của Gmail và Yahoo có hiệu lực bắt đầu từ tháng 2 năm 2024.)
Giải pháp: Chúng tôi khuyến khích bạn cân nhắc việc mua tên miền hoặc sử dụng tên miền mà bạn đã sở hữu để gửi Email hàng loạt.
Hỗ trợ của Bizfly: Chiết khấu cho khách hàng mua BizMail gửi theo Domain của khách hàng:

  • Giảm 5% khi mua gói 2 - 10.000 lượt gửi
  • Giảm 10% khi mua gói 3 - 30.000 lượt gửi
  • Giảm 15% khi mua gói 4 - 50.000 lượt gửi
  • Giảm 20% khi mua gói 5 - 100.000 lượt gửi trở lên

Vi phạm các quy định có thể đưa bạn vào rắc rối về vấn đề tài khoản và ảnh hưởng đến uy tín và khả năng tiếp cận hộp thư chính của khách hàng. Việc nhận thức và tuân thủ các quy định là rất quan trọng để thể hiện sự tôn trọng đối với các liên hệ của bạn.

Chia sẻ bài viết

Nhận ngay tin tức mới nhất từ Bizfly

Nhận ngay tin tức mới nhất từ Bizfly