Bizfly Chat Update phiên bản mới: Hỗ trợ hiển thị Menu chính theo Ver.8 của Facebook

Nhật Lệ 16/11/2020

Để giúp khách hàng dễ dàng trong việc xây dựng kịch bản chatbot và quản lý bot tuân thủ theo các nguyên tắc, thay đổi của Facebook, đội ngũ Bizfly Chat đã tiến hành cải tiến giao diện Menu Chính.

Hỗ trợ hiển thị Menu chính trên BizChat

Với những ai đã trải nghiệm các phiên bản trước sẽ quen thuộc với menu chính hiển thị theo từng cấp cha - con như dưới đây:

Bizfly Chat Update phiên bản mới: Hỗ trợ hiển thị Menu chính theo Ver.8 của Facebook.

Tuy nhiên, để phù hợp với phiên bản nâng cấp mới từ Facebook, đồng thời sửa lại một số lỗi hiển thị giao diện từ Facebook, đội ngũ BizChat đã cập nhật hiển thị Menu như sau:

Từ giờ, các menu chính sẽ hiển thị thành 1 cấp (thay vì hiển thị theo luồng Cha - Con).

Điều này giúp cho số lượng menu được mở rộng hơn, tối đa đạt 20 menu. Tuy nhiên, đội ngũ BizChat khuyến cáo khách hàng chỉ nên tạo

Đối với những menu trên dự án đã tạo đang được phân cấp, hệ thống BizChat sẽ tự động convert thành 1 cấp. 

Đồng thời, giao diện menu tại Website cũng được hiển thị Scroll, tránh tình trạng bị lỗi như giao diện của Facebook.

Phiên bản cập nhật này cực kì hữu ích cho khách hàng

- Sở hữu luồng kịch bản nâng cao, cần điều hướng khách hàng với nhiều lựa chọn.
- Sử dụng Chatbot song song trên cả Facebook và Website, khắc phục được các lỗi hiển thị của Facebook.
- Giúp khách hàng dễ dàng hơn trong quá trình tương tác kịch bản, tránh trường hợp phải kéo lại các đoạn hội thoại để tìm nút.

Gửi tin nhắn
Chia sẻ bài viết

Nhận ngay tin tức mới nhất từ Bizfly

Nhận ngay tin tức mới nhất từ Bizfly