Tài chính là gì? Bản chất & vai trò, chức năng của tài chính với doanh nghiệp [MỚI NHẤT]

Thủy Nguyễn 01/05/2024

Tài chính là thuật ngữ xuất hiện khá phổ biến trong mọi lĩnh vực đời sống, nhất là lĩnh vực kinh tế. Vậy tài chính là gì? Có vai trò như thế nào đối với cá nhân, tổ chức? Bài viết này sẽ cùng bạn đi tìm kiếm câu trả lời chi tiết nhất cho bạn! 

Định nghĩa tài chính là gì?

Tài chính chính là phương thức tìm kiếm, phân phối và sử dụng nguồn tiền với mục đích giải quyết nhu cầu của các chủ thể kinh tế - xã hội. Lĩnh vực tài chính sẽ bao gồm các hoạt động: quản lý tiền gửi, đầu tư, quản lý ngân sách, vay nợ, thu chi, quản lý rủi ro,...

Đến nay, tài chính là lĩnh vực quan trọng nhằm đảm bảo sự ổn định của nền kinh tế, thị trường tài chính, hệ thống ngân hàng….. Tài chính sẽ được chia thành ba phân khúc: Tài chính cá nhân, Tài chính doanh nghiệp và Tài chính công.

Định nghĩa tài chính là gì?
Định nghĩa tài chính là gì?

Bản chất của tài chính? 

Bản chất của tài chính là các mối quan hệ kinh tế trong phân phối sản phẩm dưới hình thức giá trị. Từ đó, tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ để đáp ứng việc tích lũy và tiêu dùng của các chủ thể trong nền kinh tế. 

Bề ngoài, tài chính có tương đương với các quỹ tiền tệ của những chủ thể trong xã hội. Song tài chính không phải là tiền tệ, bởi nếu xét về bản chất thì tiền tệ đóng vai trò vật ngang giá chung trong việc trao đổi hàng hoá với các chức năng vốn có: phương tiện trao đổi và phương tiện tích luỹ, phương tiện để đo lường giá trị hàng hoá.

 

Bản chất của tài chính? 
Bản chất của tài chính? 

Bản chất của tài chính được xét trên các quan hệ kinh tế cơ bản sau:

- Mối quan hệ giữa Nhà nước với các cơ quan, đơn vị kinh tế, dân cư

- Mối quan hệ giữa các tổ chức tài chính trung gian với cơ quan, tổ chức kinh tế phi tài chính, dân cư

- Mối quan hệ giữa các cơ quan, đơn vị kinh tế, dân cư với nhau & các quan hệ kinh tế trong nội bộ chủ thể đó

- Mối quan hệ giữa các quốc gia trên thế giới với nhau...

Vai trò và chức năng của tài chính

Vai trò của tài chính đối với cá nhân - tổ chức

Tài chính đóng vai trò quan trọng và chi phối nhất định đến một cá nhân, doanh nghiệp, Nhà nước bất kỳ qua việc: 

  • Điều tiết một phần thu nhập của các từng chủ thể, giúp định hướng sự phát triển xã hội thông qua các chính sách về thuế
  • Đây là phương thức phân phối của cải trong xã hội để phù hợp với xu hướng phát triển của mỗi quốc gia. Mặt khác, bằng cách phân phối tài chính hợp lý, Nhà nước sẽ đảm bảo việc tái sản xuất xã hội và thực hiện đầu tư -  phát triển kinh tế
  • Thông qua các báo cáo tài chính định kỳ doanh nghiệp, Nhà nước sẽ giám sát để đảm bảo phân phối nguồn tiền phù hợp và sử dụng có hiệu quả
  • Duy trì ngân sách để tài trợ cho các hoạt động phù hợp
Vai trò của tài chính đối với cá nhân - tổ chức
Vai trò của tài chính đối với cá nhân - tổ chức

Chức năng của tài chính đối với cá nhân - tổ chức

Huy động vốn

Chức năng thể hiện qua việc khai thác nguồn tiền với mục đích đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế. Huy động vốn phải tuân theo cơ chế thị trường, quan hệ cung - cầu và giá trị của tiền tệ ở từng thời điểm. Việc huy động vốn cũng còn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, vì khi kinh tế hưng thịnh vốn sẽ huy động sẽ nhanh hơn và ngược lại. 

Phân phối nguồn tiền

Chức năng phối nguồn tiền phục vụ cho các mục đích khác nhau, được thực hiện bởi các chủ thể: Nhà nước, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân,... Chức năng này gắn liền với sự hình thành và sử dụng các quỹ tiền nhất định, bao gồm cả phân phối lần đầu và phân phối lại. 

  • Phân phối lần đầu là phân phối được thực hiện trong lĩnh vực sản xuất. Nguồn tiền được phân phối thuần túy dưới dạng doanh thu cho doanh nghiệp, tiền lương cho nhân viên.
  • Phân phối lại là tiếp tục phân phối các khoản thu nhập từ phân phối lần đầu,  nhằm đáp ứng nhu cầu của toàn xã hội. Nguồn tiền này sẽ sử dụng để cho vay, đầu tư, tiết kiệm...

Giám sát nguồn tiền

Việc giám sát nguồn tiền nhằm thực hiện mục đích đã đề ra trước đó. Hơn nữa, đây là cách khách quan nhằm kiểm soát quá trình phân bổ nguồn tiền của xã hội. Chức năng này được thực hiện bằng cách phân tích các chỉ tiêu tài chính tổng hợp cho toàn bộ hoạt động. Việc sử dụng tài chính để giám sát hoạt động sẽ đảm bảo cho các hoạt động trong cuộc sống được diễn ra suôn sẻ và hiệu quả hơn.

Chức năng của tài chính đối với cá nhân - tổ chức
Chức năng của tài chính đối với cá nhân - tổ chức

Hệ thống kiến thức tài chính hiện nay

Hệ thống kiến thức tài chính hiện nay bao gồm: 

Tài chính công

Tài chính công sẽ tổng hợp tất cả các hoạt động thu chi được sử dụng từ nguồn tiền của Nhà nước để thực hiện. Hơn nữa, còn phản ánh hệ thống quan hệ kinh tế phát triển trong việc tạo lập và sử dụng quỹ công. Thành phần này có vai trò thực hiện các chức năng của Nhà nước,  đáp ứng lợi ích và sự phát triển của xã hội.

Hệ thống tài chính công
Hệ thống tài chính công

Tài chính doanh nghiệp 

Tài chính doanh nghiệp là hệ thống thể hiện sự luân chuyển của các nguồn tài chính trong quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng quỹ tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp. 

Trong tài chính doanh nghiệp, báo cáo tài chính phải thể hiện được thông tin đầy đủ về hoạt động của dòng tiền. Việc lập báo cáo này phải được kiểm toán viên thu thập, kiểm tra để lập báo cáo tài chính thường niên hoàn chỉnh. 

Hệ thống tài chính doanh nghiệp 
Hệ thống tài chính doanh nghiệp 

Tài chính quốc tế

Tài chính quốc tế là hệ thống phản ánh mối quan hệ kinh tế giữa các quốc gia hoặc và các tổ chức tài chính quốc tế với các nước thành viên trong việc trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ và luân chuyển  vốn. 

Hệ thống tài chính quốc tế
Hệ thống tài chính quốc tế

Thị trường tài chính 

Thị trường tài chính là thị trường để doanh nghiệp trao đổi chứng khoán, hàng hóa - dịch vụ hoặc những thứ có giá trị khác. Nói một cách đơn giản, thị trường tài chính là nơi diễn ra hoạt động mua bán các phương tiện thanh toán và công cụ tài chính.  

Q&A: Tài chính

Q&A: Tài chính
Q&A: Tài chính

Lĩnh vực tài chính bao gồm những gì?

Lĩnh vực tài chính là mạng lưới bao gồm các trung gian tài chính (tổ chức cho vay, tín dụng, bảo hiểm,... và thị trường tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán,...) diễn ra các giao dịch và trao đổi các công cụ tài chính như tiền gửi, cổ phiếu, thương phiếu,... liên quan đến các hoạt động tài trợ tín dụng.

Tài chính xanh là gì?

Tài chính xanh là thuật ngữ liên quan đến việc huy động vốn cho các dự án, sản phẩm/dịch vụ có lợi ích cho môi trường hoặc góp phần vào việc phòng chống biến đổi khí hậu. Mục tiêu của tài chính xanh là nhằm thúc đẩy sự phát triển của một nền kinh tế thấp carbon, hiệu quả về nguồn lực và bền vững từ việc hỗ trợ các sáng kiến liên quan đến tái tạo và tiết kiệm năng lượng bảo vệ đa dạng sinh học, giảm thiểu ô nhiễm ….

Tài chính doanh nghiệp và tài chính cá nhân là gì?

Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị được phát sinh trong quá trình doanh nghiệp tạo lập, phân phối nguồn tài chính và tiền tệ. Quá trình luân chuyển nguồn vốn nhằm phục vụ mục đích sản xuất hướng tới mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Tài chính cá nhân là việc quản lý tài chính mà mỗi cá nhân thực hiện để lập hầu bao, tiết kiệm, chi tiêu các nguồn tiền mặt theo thời gian, có tính đến các yếu tố rủi ro tài chính và các sự kiện trong tương lai. 

Trên đây, Bizfly đã cung cấp cho bạn kiến thức về tài chính là gì, vai trò chức năng của tài chính ra sao đối với doanh nghiệp. Hy vọng thông tin chúng tôi vừa cập nhật sẽ thật sự có ích cho bạn trong tương lai.

Quản lý bán hàng - Bứt tốc doanh thu nhờ BizShop - Phần mềm quản lý bán hàng Online
Lựa chọn hàng đầu của 5600+ Doanh nghiệp

Dùng thử ngay Tìm hiểu thêm

Chia sẻ bài viết

Nhận ngay tin tức mới nhất từ Bizfly

Nhận ngay tin tức mới nhất từ Bizfly