Cách đo lường hiệu quả quảng cáo, bài PR thông qua link UTM bằng Bizfly CRM

Giáo dục
15:12 07/12/2020

UTM là viết tắt của Urchin Tracking Module. Đây là tham số dùng để thu thập dữ liệu chiến dịch bằng URL. Dễ hiểu hơn, UTM chính là đoạn code được thêm vào đường dẫn URL để bổ sung thông tin cho URL ấy, giúp các Marketer theo dõi hiệu quả của chiến dịch marketing dựa trên nguồn truy cập và nơi xuất bản, chiến dịch, sản phẩm (email, banner, blog...).

Ví dụ, thông số UTM được bắt đầu sau dấu chấm hỏi (?) trong URL như sau: https://www.example.com/page? [UTM]

Việc sử dụng thông số UTM giúp bạn có thể thu thập thông tin về hiệu quả tổng thể của các chiến dịch quảng cáo, PR, đồng thời hiểu được chiến dịch hoạt động hiệu quả hơn ở vị trí nào. Ví dụ với một chiến dịch marketing ngành du lịch đang được quảng cáo trên nhiều kênh như facebook, google,...thì việc gắn UTM source sẽ giúp bộ phận marketing biết được số lượng data về từ từng nguồn và đánh giá được hiệu quả quảng cáo của từng kênh.

 

Để tracking data theo UTM trên phần mềm CRM của Bizfly, Marketer cần truy cập vào giao diện CRM marketing > Chọn bảng khách hàng.

Cách đo lường hiệu quả quảng cáo, bài PR thông qua link UTM bằng Bizfly CRM

Với những data về từ các chiến dịch có gắn mã UTM thì trong thông tin chi tiết của khách hàng đó sẽ có thông tin chi tiết về UTM này.

Cách đo lường hiệu quả quảng cáo, bài PR thông qua link UTM bằng Bizfly CRM

Khi đó ngoài bảng khách hàng có thể tạo được bộ lọc để tracking được những data theo UTM đã gắn bằng cách chọn yếu tố “Có” theo nguồn UTM.

Cách đo lường hiệu quả quảng cáo, bài PR thông qua link UTM bằng Bizfly CRM

Sau khi lọc xong các bộ lọc thì bộ phận marketing có thể đánh giá được hiệu quả của từng kênh quảng cáo UTM source đã gán trong chiến dịch bằng cách quan sát:

  • Đến từ nguồn nào
  • Đến từ campaign nào
  • Quan tâm sản phẩm nào
  • Chiến dịch do team/nhân sự nào khởi chạy

Gửi tin nhắn

Xây dựng Website cho trung tâm ngoại ngữ đi kèm với công cụ quản lý khách hàng qua CRM vô cùng hiệu quả
Tags:
#CN CRM
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Đăng ký nhận bản tin ngay