Doanh nghiệp Dược muốn chia data khách hàng về từng team sale và từng sale trên CRM

Dược - Y Tế
10:01 20/01/2021

Lượng data khách hàng của các công ty lớn thu được hàng ngày, hàng tuần là rất lớn, đặc biệt với những ngành đặc thù như ngành Dược. CRM phần mềm quản lý khách hàng cho sale Dược lý tưởng,  phù hợp cho doanh nghiệp Dược muốn quản lý dữ liệu khách hàng cho từng sale.

 

Khi được đưa về hệ thống, bài toán đặt ra với nhà quản lý là cần phân chia số data này về các team sale và tiếp tục phân về cho các nhân viên kinh doanh một cách tự động, đồng thời phải đảm bảo tính bảo mật, chỉ người phụ trách chăm sóc data mới có thể xem thông tin. Đây có thể được xem là phân chia data theo 2 cấp độ - quy trình thường thấy ở nhiều doanh nghiệp Dược hiện nay.

 

BizCRM sẽ hỗ trợ các nhà quản lý doanh nghiệp thực hiện điều này,  kết hợp với tính năng phân quyền để các quản lý cấp trung xem được data của team mình và nhân viên kinh doanh sẽ chỉ xem được được data của Sale đó.

 

Bước 1: Tạo nhóm quyền mới cho leader bằng các truy cập BizCRM Quản lý. Click chọn tính năng nhân viên > chọn cài đặt Quản lý phân quyền

Doanh nghiệp Dược muốn chia data khách hàng về từng team sale và từng sale trên CRM

Tiếp theo, tích chọn quyền phù hợp cho nhóm quyền, ví dụ như:

  • Xem toàn bộ dữ liệu

  • Xem toàn bộ dữ liệu team

  • Sửa dữ liệu

  • …….

Doanh nghiệp Dược muốn chia data khách hàng về từng team sale và từng sale trên CRM

Bước 2: Phân quyền cho tài khoản leader và nhân viên kinh doanh.

Với mỗi nhân viên được add vào có thể tùy chọn nhóm quyền cho họ:

  • Admin

  • Sale

  • Mặc định

Doanh nghiệp Dược muốn chia data khách hàng về từng team sale và từng sale trên CRM

Bước 3: Tạo rule automation chia sale theo 2 lớp (chia cho leader trước sau đó chia cho nhân viên trong team) bằng cách truy cập BizCRM Quản lý > Chọn Automation > Chọn thêm mới Rule

 

Doanh nghiệp Dược muốn chia data khách hàng về từng team sale và từng sale trên CRM

Trong phần rule tạo mới, thêm điều kiện cho data là chưa có nhân viên phụ trách

 

Khi data thỏa mãn điều kiện này, thêm bước gán data cho tài khoản leader

Sau đó thêm điều kiện kiểm tra cho các data được phụ trách bởi leader

 

Doanh nghiệp Dược muốn chia data khách hàng về từng team sale và từng sale trên CRM

 

Rồi thêm bước chia đều data cho nhân viên thuộc team:

 

Doanh nghiệp Dược muốn chia data khách hàng về từng team sale và từng sale trên CRM

 

Sau đó làm tương tự các nhánh với các team khác (ví dụ: Team sale 1, team sale 2, team sale 3,...)

 

Doanh nghiệp Dược muốn chia data khách hàng về từng team sale và từng sale trên CRM

Khi hoàn thành rule tự động chia sale 2 lớp này, khi data vào hệ thống sẽ chia đều cho các leader và chia cho nhân viên trong nhóm. Các leader sẽ xem được data của team mình phụ trách, nhân viên sale xem được data mình phụ trách.

Gửi tin nhắn

Xem cách doanh nghiệp Dược phân chia data khách hàng cho Sale chăm sóc khi bán thuốc online để đạt hiệu quả cao nhất
Tags:
#CN CRM
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Đăng ký nhận bản tin ngay