Cách dùng CRM gửi thông báo tự động cho nhân viên qua Telegram khi có khách hàng mới để kịp thời chăm sóc

Bán lẻ
20:12 15/12/2020

Nhân viên kinh doanh của các doanh nghiệp, chuỗi bán lẻ cần phải chăm sóc khách hàng mới với tốc độ nhanh nhất nếu không muốn bị mất khách, bỏ lỡ cơ hội chốt đơn hàng. Để làm được điều này, doanh nghiệp cần có hệ thống thông báo tự động đến nhân viên khi có khách hàng mới để họ biết và vào chăm sóc khách kịp thời.

 

Có nhiều ứng dụng để doanh nghiệp có thể sử dụng nhắn tin thông báo cho nhân viên, trong đó Telegram hiện được lựa chọn nhiều nhất do tính ổn định, bảo mật của nó. Vậy làm sao để doanh nghiệp có thể gửi thông báo cho nhân viên qua Telegram khi có khách hàng mới? BizCRM sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện điều này! 

 

Đầu tiên, nhà quản lý cần vào Telegram:

Gửi tin nhắn tự động qua telegram bằng CRM

 

Trên telegram > Tìm kiếm Botfather > Start

Gửi tin nhắn tự động qua telegram bằng CRM

 

Nhập theo cú pháp theo thứ tự > /newbot > Tên BOT > Tên bot với kết thúc là “_bot” > Nhận được API của BOT

Gửi tin nhắn tự động qua telegram bằng CRM

 

Gửi tin nhắn tự động qua telegram bằng CRM

 

Tạo Channel để nhận thông báo

Gửi tin nhắn tự động qua telegram bằng CRM

 

Để chố độ của Chanel là Public Channel > Nhập tên link chanel > save

Gửi tin nhắn tự động qua telegram bằng CRM

Add BOT vừa tạo vào Channel

Gửi tin nhắn tự động qua telegram bằng CRM

Phân quyền Bot là quyền Admin

Gửi tin nhắn tự động qua telegram bằng CRM

Phân quyền Bot là quyền Admin

 

Gửi tin nhắn tự động qua telegram bằng CRM

 

Tiếp theo, truy cập BizCRM, chọn CRM Quản lý.

Trong đó, chọn Automation để tạo Rule automation mới.

 

Gửi tin nhắn tự động qua telegram bằng CRM

 

Sử dụng Block Gửi thông báo qua Telegram

Gửi tin nhắn tự động qua telegram bằng CRM

Setup luồng Rule automation theo mẫu sau.

 

Gửi tin nhắn tự động qua telegram bằng CRM

Trong điều kiện khi có Khách hàng mới được tạo chọn: “Hành động” > “Là” (hoặc Có chứa) > “Tạo mới”

 

Gửi tin nhắn tự động qua telegram bằng CRM

Trong tùy chỉnh Block Gửi thông báo qua Telegram > Nhập Api url > Nhập nội dung thông báo

Lưu ý:

Api url, nhập Api url theo cú pháp

https://api.telegram.org/bot[api]/sendMessage?chat_id=@[name bot]

Ví dụ: https://api.telegram.org/bot1306007614:AAHSSFZWvKZP8sE8S09i-j75EUh_5f4xMXw/sendMessage?chat_id=@ChanelnotiBizfly

Bizfly CRM là "thủ kho của doanh nghiệp" - giải pháp khai thác dữ liệu giúp ra đơn ngay, nằm trong hệ sinh thái các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quy trình tương tác, chăm sóc, khai thác và nuôi dưỡng khách hàng cho doanh nghiệp của Bizfly. 

Tất cả các giải pháp được vận hành bởi VCCORP, đội ngũ chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm xây dựng và triển khai giải pháp công nghệ giúp số hoá cho nhiều lĩnh vực.

 

Gửi tin nhắn

Khởi nghiệp bán hàng online ban đầu với 0 nhân viên, hãy nghe chia sẻ cách để vượt qua
Tags:
#CN CRM
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Đăng ký nhận bản tin ngay