Hướng dẫn tính năng quản lý phân quyền người dùng trên CRM theo từng bộ phận, từng vị trí

Bất động sản
23:04 25/04/2021

BizCRM nằm trong hệ sinh thái Bizfly Martech & Salestech, là giải pháp giúp doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh quản lý tất cả dữ liệu khách hàng, dữ liệu hoạt động nhân viên chỉ trên một hệ thống đồng nhất, giúp theo dõi, sàng lọc, vẽ chân dung khách hàng dễ dàng để từ đó có các bước chăm sóc hợp lý, kích thích khả năng mua hàng, tăng trưởng doanh số.

CRM là công cụ quản lý dữ liệu khách hàng, đồng thời cũng giúp chủ doanh nghiệp quản lý hoạt động tương tác với khách hàng của các phòng ban, bộ phận khác nhau.

Bizfly sẽ hướng dẫn chủ doanh nghiệp, nhà quản lý sử dụng tính năng quản lý phân quyền người dùng trên CRM theo từng bộ phận, vị trí, phù hợp cho công ty Bảo hiểm, Công nghệ, Bất Động sản,...

Việc phân quyền cho nhân viên giúp các phòng ban tập trung vào nhiệm vụ của mình, đặc biệt là với nhân viên kinh doanh khi chỉ có thể xem khách hàng mình được phân công chăm sóc, tránh tình trạng nhiều người chăm sóc trùng khách hàng, để lộ data,...

Để phân quyền cho các đội nhóm không được xem data của các nhóm khác, người dùng vào phần quản lý trong giải pháp BizCRM:

Hướng dẫn tính năng quản lý phân quyền người dùng trên CRM theo từng bộ phận

Trong thanh menu cột trái chọn tính năng Nhân viên => Chọn phần quản lý Team sale:

Hướng dẫn tính năng quản lý phân quyền người dùng trên CRM theo từng bộ phận

Chọn Thêm mới để tạo các nhóm kinh doanh và thêm nhân sự vào hệ thống: 

Hướng dẫn tính năng quản lý phân quyền người dùng trên CRM theo từng bộ phận

Dưới đây là màn hình chi tiết của một nhóm kinh doanh đã tạo:

Hướng dẫn tính năng quản lý phân quyền người dùng trên CRM theo từng bộ phận

Các thông tin bao gồm:

  • Danh sách nhân viên của nhóm

  • Tên nhóm

  • Ghi chú nhóm

  • ID nhóm

  • Thời gian tạo, cập nhật nhóm

  • Phân quyền vai trò trong nhóm

Truy cập Quản lý phân quyền tại menu bên trái:

Hướng dẫn tính năng quản lý phân quyền người dùng trên CRM theo từng bộ phận

Tạo các nhóm quyền mới tương ứng với nhóm kinh doanh bằng các thêm quyền:

Hướng dẫn tính năng quản lý phân quyền người dùng trên CRM theo từng bộ phận

Thêm đầy đủ các thông tin cơ bản như: tên nhóm, kiểu nhóm, mô tả, thành viên nhóm,...

Hướng dẫn tính năng quản lý phân quyền người dùng trên CRM theo từng bộ phận

Sau đó, lựa chọn các quyền tương ứng với các vai trò trong CRM. Đặc biệt, doanh nghiệp cần lưu ý đến quyền Xem dữ liệu.

Đối với nhân sự sale, lựa chọn quyền Xem dữ liệu chỉ liên quan đến mình, tương ứng với việc một sale chỉ xem được các khách hàng mình được phân công. Đối với cấp độ team leader, chọn quyền Xem dữ liệu liên quan đến team mình để theo dõi tổng thể data khách hàng đang được team chăm sóc.

Hướng dẫn tính năng quản lý phân quyền người dùng trên CRM theo từng bộ phận

Tiếp theo, người dùng quay về phần Danh sách nhân viên tại menu bên trái để gán quyền cho từng nhân viên:

Hướng dẫn tính năng quản lý phân quyền người dùng trên CRM theo từng bộ phận

Hướng dẫn tính năng quản lý phân quyền người dùng trên CRM theo từng bộ phận

Chọn nhân viên cần thay đổi phân quyền và sửa thông tin, chọn quyền thao tác trên hệ thống CRM cho phù hợp:

hướng dẫn quản lý phân quyền người dùng trên crm

Hướng dẫn tính năng quản lý phân quyền người dùng trên CRM theo từng bộ phận

Như vậy, bạn đã hoàn thành bước sử dụng tính năng quản lý phân quyền người dùng trên CRM theo từng bộ phận, vị trí. 

NHẬN TƯ VẤN TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TƯƠNG TỰ
Tôi muốn phân quyền cho nhân viên trên CRM theo dự án phụ trách và từng giải pháp sử dụng
Tags:
#CN CRM
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Đăng ký nhận bản tin ngay