Tạo lịch hẹn công việc bằng CRM giúp sale bất động sản, báo hiểm như thế nào?

Bất động sản
15:03 25/03/2021

Bên cạnh việc quản trị dữ liệu khách hàng, CRM còn hỗ trợ doanh nghiệp quản lý được hoạt động của nhân viên đối với mỗi data. Tính năng nhắc lịch hẹn công việc trên BizCRM giúp nhà quản lý và sale - đặc biệt là các ngành đặc thù như Bất động sản, Bảo hiểm - nắm được cụ thể từng đầu việc cần làm mỗi ngày, phân loại trạng thái để quản trị công việc hiệu quả.

Để kích hoạt sử dụng lịch hẹn công việc mới trong BizCRM, doanh nghiệp bất động sản, bảo hiểm cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tạo lịch hẹn công việc bằng CRM bằng cách truy cập BizCRM trong dự án đã kích hoạt, chọn CRM Quản Lý.

Chọn Cài đặt  => Chọn Tùy chọn của dự án.

Trong mục Lịch hẹn => Tích vào ô Lịch hẹn công việc tùy chỉnh và lưu lại.

Tạo lịch hẹn công việc bằng CRM

Bước 2: Cấu hình trường dữ liệu

Truy cập CRM Sale => Chọn Sale Activity để cài đặt hoạt động cho nhân viên kinh doanh. 

Tại góc phải của bảng danh sách sale, chọn Khác => Chọn Cấu hình trường dữ liệu trong Cài đặt. 

Trong bảng cấu trúc dữ liệu của bảng Công việc lịch hẹn, chọn mục Ngày, giờ để thêm mới lịch hẹn.

Tạo lịch hẹn công việc bằng CRM

Bước 3: Sau đó, quay lại Danh sách công việc lịch hẹn, chọn Khác => Chọn Thêm mới trong Import.

Tạo lịch hẹn công việc bằng CRM giúp sale bất động sản, báo hiểm như thế nào?

Bước 4: Cấu hình lịch hẹn trên màn hình thông tin khách hàng 

Tạo lịch hẹn công việc bằng CRM giúp sale bất động sản, báo hiểm như thế nào?

Truy cập bảng thông tin chi tiết khách hàng trong giao diện CRM Marketing.

Tại cột bên phải, chọn tab Công việc, lịch hẹn => Chọn thêm mới lịch hẹn và nhập chi tiết nội dung công việc vào pop up nhảy ra.

Sau khi đã kích hoạt sử dụng lịch hẹn công việc mới, người dùng có thể tiến hành tạo công việc lịch hẹn mà đồng nhất với các form cấu hình như lead, contact, deal,...

Đặt lịch hẹn công việc bằng CRM rất phù hợp với các ngành Bất động sản, Bảo hiểm, giúp nhà quản lý doanh nghiệp có thể tạo ngay các task giao việc cho sale như làm bảng báo giá, hẹn gặp khách, ký hợp đồng,….

Tạo lịch hẹn công việc bằng CRM giúp sale bất động sản, báo hiểm như thế nào?

Khi tạo lịch hẹn, hệ thống sẽ gửi thông báo qua email và qua màn hình CRM để nhân viên nhận công việc. 

Ngoài ra, người dùng có thể tạo các công việc mà không bắt buộc phải điền trường thông tin khách hàng, ví dụ như đi khảo sát thị trường, đi gửi hợp đồng,... 

Sau khi hoàn thành công việc, nhân viên có trách nhiệm thay đổi trạng thái công việc, khi có thay đổi về trạng thái này thì người tạo mục Task/ Job sẽ nhận được thông báo.  

NHẬN TƯ VẤN TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TƯƠNG TỰ

Cách để thông tin khách hàng đổ từ Website về CRM, tự động chia cho các sale bảo hiểm chăm sóc?
Tags:
#CN CRM
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Đăng ký nhận bản tin ngay